TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Alblasserdam Duurzaamheidsprogramma monitoren geeft inzicht

  De gemeente Alblasserdam stelde in 2023 een duurzaamheidsagenda en een uitvoeringsprogramma vast. De duurzaamheidsregisseurs zochten vervolgens naar een manier om overzicht te houden en grip te krijgen op deze grote opgave. TwynstraGudde zette de DIN-methodiek (Doelen-Inspanningen Netwerk) in en koppelde aan de uitkomsten - op verzoek van de gemeente - een monitoringtool. 

  De gemeente Alblasserdam wil actief bijdragen aan de doelen uit het klimaatakkoord. Elke gemeente mag dit op haar eigen wijze invullen. Alblasserdam koos een brede aanpak en zet in op zowel energietransitie als klimaatadaptatie en circulariteit. De gemeente ontwikkelde een visie, stelde doelen vast en werkte aan een uitvoeringsprogramma. Tegelijk merkten de verantwoordelijke duurzaamheidsregisseurs dat zij een manier nodig hadden om inzichtelijk te krijgen of en in hoeverre zij hun doelen zouden bereiken. Want doelen stellen is één, ze moeten ook worden behaald.

  Programmatische aanpak

  Om de doelen te behalen is samenwerking nodig met partners, inwoners en bedrijven. De resultaten worden in de gemeente als geheel behaald. De gemeente heeft een goede vorm nodig om aan deze opgave te werken. Omdat de werkzaamheden taken en verantwoordelijkheden van de lijnorganisatie overstijgen – en er partners in de gemeente nodig zijn voor de uitvoering – hebben we gekozen voor een programmatische aanpak. Het opstellen van een duidelijk Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) ondersteunt daarbij om scherp te stellen aan welke doelen wordt gewerkt en welke inspanningen bijdragen aan die doelen.

  Doelen-Inspanningen Netwerk

  Een DIN visualiseert de samenhang tussen de ambitie, bijbehorende doelen en de inspanningen die nodig zijn. Het brengt het hele programma samen in één overzicht en biedt inzicht in de strategie die je kiest om de maatschappelijke doelen te realiseren. In drie sessies (Energietransitie, Klimaatadaptatie, Circulariteit) hebben wij met ambtenaren en verantwoordelijke inspanningsleiders gesprekken gevoerd en per deelonderwerp een DIN ingevuld. Hiermee werd voor de verschillende deelprogramma’s de basis gelegd voor de monitoring. Tijdens de sessies werd onder andere gesproken over de visie, ER-doelen (meer, groter, beter, minder, mooier etc.), een SMART-vertaling van die ER-doelen in baten en bijbehorende indicatoren en inspanningen waarmee de voortgang en het daadwerkelijk behalen van de doelen kan worden bepaald, met bijbehorende KPI’s.

  'Ik ben heel tevreden over het meedenken, de deskundigheid en de flexibiliteit. Ik kon er goed op vertrouwen dat jullie ons uiteindelijk bij de bestemming zouden brengen waar we moesten komen, ook wanneer ik dit zelf lastig kon zien.’
  Duurzaamheidsregisseur, gemeente Alblasserdam

  Monitoring

  De uitkomsten zijn ingevoerd in een monitoringtool. Hiervoor werkten we samen met Bizaline als partner. Monitoring vraagt om scherpe doelstellingen op programmaniveau en op projectniveau. Het helpt bij het selecteren van de juiste inspanningen, voorzien van fasering en duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Monitoring levert op deze manier waardevolle sturingsinformatie. Dat is spannend, want het laat ook zien waar projecten vastlopen en waardoor. Wij vinden het getuigen van durf dat de gemeente Alblasserdam expliciet kiest om de impact van de aanpak inzichtelijk te maken via monitoring.

  Effect- en voortgangsrapportages

  De monitoringtool geeft het totaal aan doelen, baten, inspanningen en KPI’s weer. In de monitoringstool kan ook fasering van werkzaamheden worden uitgezet. Dit bleek voornamelijk voor de energietransitie belangrijk. Hier zijn in de gemeente 65 inspanningen voor geformuleerd met een beperkte groep inspanningsleiders, waardoor er geen sprake was van een werkbare mix. Vanuit de tool kunnen effect- en voortgangsrapportages gemaakt worden. Inspanningsleiders krijgen een mail uit het systeem om te rapporteren over effect en voortgang. De duurzaamheidsregisseurs kunnen hiermee rapportages opstellen en agenderen voor bespreking. Het geeft hen, maar ook het programmateam, het college en de gemeenteraad, de benodigde sturingsinformatie.

  Meer eigenaarschap

  De opdrachtgever had nog een nevendoel. Meer eigenaarschap bij betrokkenen uit andere teams en afdelingen aan te wakkeren. Veel collega-ambtenaren in de lijnorganisatie dragen bij aan de deelonderwerpen zonder zich er bewust van te zijn dat ze onderdeel uitmaken van een groter geheel en een hoger doel. Een belangrijke rol spelen bijvoorbeeld de beleidsadviseur wonen, de collega van EZ, de handhaving en omgevingsdienst, maar ook mensen in het sociaal domein waar energiearmoede speelt en de afdeling communicatie die over deze onderwerpen berichten verspreidt. Door samen te werken aan de DIN en verbanden te zien is de betrokkenheid van al deze mensen in de organisatie toegenomen. Een belangrijke stap voor het bereiken van impact op de gestelde doelen.

  Resultaat: rust en vertrouwen

  De opdrachtgever heeft een systeem waarmee zij overzicht houdt op de voortgang van het programma op projectniveau en doelniveau. Met de informatie uit de monitoringtool kan zij het gesprek voeren met bestuur en raad over de voortgang en welke keuzes gemaakt moeten worden om de doelen te bereiken. De opdrachtgever heeft grip en overzicht. Dit geeft rust en vertrouwen dat de inzet die wordt gepleegd ook daadwerkelijk leidt tot de bedoelde resultaten.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze toegevoegde waarde is het faciliteren van het goede gesprek in de sessies, het ordenen van doelen en inspanningen en het samen met de inspanningsleiders concretiseren van de doelen op projectniveau. Adviseurs van TwynstraGudde zijn thuis in de maatschappelijke duurzaamheidsthema’s, kunnen naast de opdrachtgever gaan staan om te kijken wat er in die specifieke context nodig is om mensen samen te laten werken.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen