TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Raad voor de Kinderbescherming Werkplekprofielenonderzoek leidt tot inzicht voor nieuwe manier van werken

  In de afgelopen jaren is de kijk op werkplekken veranderd. Door de coronapandemie hebben medewerkers razendsnel ervaring opgedaan met thuiswerken en online overleggen. Het gevolg: het activiteitenpatroon van medewerkers ziet er post-corona heel anders uit. De Raad voor de Kinderbescherming heeft in 2013 al eens een werkplekprofielenonderzoek laten doen door TwynstraGudde. Vanwege de recente ontwikkelingen vroegen zij ons opnieuw om het activiteitenpatroon van medewerkers in kaart te brengen.

  De kantoren van de Raad voor de Kinderbescherming vallen binnen het Rijkshuisvestingsstelstel, dat de verhuurrelatie tussen de rijksorganisaties en het Rijksvastgoedbedrijf regelt. Om deze kantoren zo efficiënt mogelijk te gebruiken, is een belangrijk uitgangspunt binnen het Rijkshuisvestingsstelsel: comply or explain. Dat wil zeggen dat je als rijksorganisatie aan bepaalde normen moet voldoen, tenzij er een goede reden is om af te wijken.

  Comply or explain

  De Raad voor de Kinderbescherming vermoedde dat sommige werkplekprofielen afweken. Het werkplekprofielenonderzoek laat zien of dit zo is en dient als een verklaring als de Raad voor de Kinderbescherming blijkt af te wijken. Door het activiteitenpatroon van medewerkers in kaart te brengen, kan de Raad voor de Kinderbescherming bepalen of zij aan de norm voldoen of dat zij moeten uitleggen waarom zij er niet aan voldoen.

  Toekomstperspectief

  Om tot een werkplekprofielenonderzoek te komen hebben we interviews afgenomen met medewerkers, die in het primaire proces van de Raad voor de Kinderbescherming werken: o.a. raadsonderzoekers, gedragsdeskundigen en juridisch deskundigen. Waar en wanneer werken zij? Wat doen ze precies op welke plek? En welke aspecten van de fysieke, digitale en sociale werkomgeving vinden zij belangrijk? Wat drijft een medewerker om dit werk te doen? En wat maakt de Raad voor de Kinderbescherming een goede werkplek?

  De interviews gaven ons inzicht in de mensen, de organisatie en de werkprocessen. Met deze input konden we nieuwe werkplekprofielen creëren en deze vergelijken met de richtlijnen en normen van het Rijkshuisvestingsstelsel. In een rapport hebben we een toekomstperspectief geschetst op basis van de behoeften van medewerkers.

  'Het rapport helpt ons om afwijkingen van de norm van het Rijkshuisvestingsstelsel aan te tonen en om een visie te vormen over hybride werken.'
  Ornella Landa, adviseur Huisvesting en Facilitair

  Inzicht en draagvlak

  De Raad voor de Kinderbescherming heeft nu een goed beeld van hoe medewerkers uit het primaire proces hun werk doen, wat zij belangrijk vinden én hoe de organisatie dit kan faciliteren. Het geeft inzicht in wat medewerkers nodig hebben om zo goed mogelijk hun werk te doen. Doordat een groot deel van de medewerkers betrokken is geweest bij de totstandkoming van de werkplekprofielen, is er ook draagvlak ontstaan voor een nieuwe manier van werken.

  Daarbij heeft de Raad voor de Kinderbescherming nu antwoord op de vraag comply or explain. Ze kunnen onderbouwen en aantonen waarom zij op sommige vlakken iets afwijken van de normen van het Rijkshuisvestingsstelsel.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Huisvestingsvraagstukken, vastgoed en facility management zijn expertises van TwynstraGudde. Met een integrale blik en brede ervaring handelen we vanuit meerdere perspectieven. Een huisvestingsvraagstuk of werkplekprofielenonderzoek gaat namelijk niet alleen over een fysieke omgeving, maar ook over hóe mensen het kantoor gebruiken. Onze adviseurs weten hoe je zo’n proces gestructureerd aanpakt en zorgen daarmee voor rust, overzicht, inzicht en draagvlak.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen