De Alliantie Aansturing projecten versterken door training projectmanagement

Woningcorporatie de Alliantie wil dat haar ruim 50.000 woningen in 2050 CO2-neutraal zijn. Het programmateam Duurzaamheid schept de voorwaarden om dat te realiseren. TwynstraGudde heeft dit team ondersteund met een praktische training projectmanagement.

Het programmateam Duurzaamheid geeft leiding aan veel (en veel verschillende) projecten. Van het maken van een wijkwarmte-atlas tot het stimuleren van circulariteit. Van projecten om hittestress te voorkomen tot de opzet van een nieuwe huurderscontactstrategie. Er is veel enthousiasme maar soms is de focus wat minder. De Alliantie vroeg TwynstraGudde een training projectmanagement op te zetten, om de aansturing van projecten te versterken.

Training in vijf dagdelen

In onze visie is een trainer er om de deelnemers uit te dagen en het leerproces te faciliteren. Wij zijn er niet om deelnemers te vertellen wat het beste werkt. Daarom hebben we eerst een aantal projectmanagers geïnterviewd om een beeld te krijgen van wat er speelde. Daarna hebben we een training in grote lijnen opgezet. Gaandeweg hebben we steeds de eerstvolgende bijeenkomst in detail uitgewerkt. Zodoende hielden we maximale ruimte om in te spelen op wat tijdens de training aan bod zou komen. Door gebruik van online tools kon de training veilig, in coronatijd, plaatsvinden.

 

Figuur-case-Training-projectmanagement-duurzaamheidsteam-van-de-Alliantie-G

Niet alles is een project

We ontdekten al snel dat de projectmanagers in het team veel verschillende rollen spelen in projecten die in onze visie lang niet altijd de titel ‘project’ verdienen. Zij zijn soms echt projectleider, maar net zo vaak adviseur, ambassadeur van duurzaamheid, beleidsmaker of procesregisseur. Tijdens de eerste bijeenkomst gingen we daarop in. Dat was een belangrijke eyeopener en bracht direct al meer scherpte. In de volgende bijeenkomsten lichtten we verschillende instrumenten toe waarna de deelnemers er aan de hand van eigen casuïstiek actief mee aan de slag gingen. Zo is in de loop van vijf dagdelen een goed gevulde toolbox ontstaan.

Stevig fundament

De training heeft het programmateam geholpen om een stevig fundament te leggen voor de uitvoering van het werk. Aan de voorkant maken teamleden onderscheid tussen projecten en overige activiteiten en kiezen zij scherper voor de rol die van hen wordt verlangd. Voor aansturing van echte projecten beschikken zij nu over een reeks van methodieken en instrumenten. Er is meer focus en structuur ontstaan, zonder in te leveren op wendbaarheid. Men spreekt dezelfde taal. Andere afdelingen worden effectiever ondersteund en dat draagt uiteindelijk bij aan een beter programmaresultaat.

‘De opgave staat echt voorop, niet de methode op zichzelf. En dat is precies waarom ik voor TwynstraGudde heb gekozen. Je wordt geen volger van de methodiek, je gebruikt ‘m echt.’
Renske Zwart, Programmamanager bij De Alliantie

Waarom TwynstraGudde?

Adviseurs van TwynstraGudde zijn er goed in om pragmatisch en situationeel te werk te gaan. We verdiepen ons in het werk en de wereld van de opdrachtgever. Nuances maken soms het verschil. Iedere training is daardoor maatwerk. Als organisatieadviesbureau hebben we bovendien veel ervaring met project- en programmamanagement. We zijn gewend om te kijken wat een organisatie nodig heeft en om daarop in te spelen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.