TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Programmasecretaris aanpak stikstof en duurzame veehouderij

  Het ministerie van LNV werkt aan een omslag naar duurzame veehouderij en aan nieuwe methoden om stikstofemissies te reduceren. TwynstraGudde heeft dit werk gefaciliteerd in de rol van programmasecretaris van twee ambtelijke teams.

  Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. Deze uitspraak had grote gevolgen voor alle activiteiten waar stikstofverbindingen bij vrijkomen. Niet alleen de veehouderij, maar ook woningbouw en industrie. Om vanuit de landbouw bij te dragen aan oplossingen en bij te dragen aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het programmateam Aanpak Stikstof Agro samengesteld.

  Duurzame Veehouderij

  Tegelijk werkt het programmateam Duurzame Veehouderij aan een meer fundamentele omslag naar kringlooplandbouw. Het programma richt zich niet alleen op de boer, maar ook op de afzetkanalen uit de markt zoals supermarkten. Een robuust verdienvermogen voor de boer is immers een randvoorwaarde voor verduurzaming. Beide programma’s hangen met elkaar samen: oplossingen voor de stikstofproblematiek moeten binnen de brede verduurzaming van de veehouderij passen.

  Programmasecretaris

  Wij hebben het ministerie gedurende anderhalf jaar ondersteund in de rol van programmasecretaris voor beide teams. In overleg met de opdrachtgever heeft de programmasecretaris begeleiding gegeven aan teamsessies volgens de Agile manier van werken met wekelijkse stand-ups, planningssessies en strategische sessies. Verder zijn er twee programmaplannen met een doelen-inspanningennetwerk (DIN) opgesteld. Ook is het politieke proces ondersteund, onder meer bij de beantwoording van Kamervragen en de voorbereiding van Kamerdebatten.

  Structuur aanbrengen en bewaken

  We hebben met onze bijdrage geholpen de werkzaamheden van de teams en de inhoud van de programma’s te structureren. De politiek-bestuurlijke context benadrukte dit belang. Inhoudelijk betrokken teamleden hadden de ruimte om te reageren op actuele ontwikkelingen, zonder de grote lijn uit het oog te verliezen. We bewaakten de voortgang en zorgden voor monitoring zodat de teams zich maximaal op de inhoud konden concentreren.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde is als onafhankelijke partij in staat het werk van inhoudelijke teams en medewerkers te structureren. We hebben kennis van organisatiekunde en samenwerken en zijn gewend aan het werken in een maatschappelijk, bestuurlijk en politiek gevoelige omgeving. We begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied.

  Podcast over de landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis

  In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Polderen in De Peel' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op de landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis. Luister hieronder de podcast.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen