Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Programmasecretaris aanpak stikstof en duurzame veehouderij

Het ministerie van LNV werkt aan een omslag naar duurzame veehouderij en aan nieuwe methoden om stikstofemissies te reduceren. TwynstraGudde heeft dit werk gefaciliteerd in de rol van programmasecretaris van twee ambtelijke teams.

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ongeldig verklaard. Deze uitspraak had grote gevolgen voor alle activiteiten waar stikstofverbindingen bij vrijkomen. Niet alleen de veehouderij, maar ook woningbouw en industrie. Om vanuit de landbouw bij te dragen aan oplossingen en bij te dragen aan het herstel en behoud van de Nederlandse natuur, heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het programmateam Aanpak Stikstof Agro samengesteld.

Duurzame Veehouderij

Tegelijk werkt het programmateam Duurzame Veehouderij aan een meer fundamentele omslag naar kringlooplandbouw. Het programma richt zich niet alleen op de boer, maar ook op de afzetkanalen uit de markt zoals supermarkten. Een robuust verdienvermogen voor de boer is immers een randvoorwaarde voor verduurzaming. Beide programma’s hangen met elkaar samen: oplossingen voor de stikstofproblematiek moeten binnen de brede verduurzaming van de veehouderij passen.

Programmasecretaris

Wij hebben het ministerie gedurende anderhalf jaar ondersteund in de rol van programmasecretaris voor beide teams. In overleg met de opdrachtgever heeft de programmasecretaris begeleiding gegeven aan teamsessies volgens de Agile manier van werken met wekelijkse stand-ups, planningssessies en strategische sessies. Verder zijn er twee programmaplannen met een doelen-inspanningennetwerk (DIN) opgesteld. Ook is het politieke proces ondersteund, onder meer bij de beantwoording van Kamervragen en de voorbereiding van Kamerdebatten.

Structuur aanbrengen en bewaken

We hebben met onze bijdrage geholpen de werkzaamheden van de teams en de inhoud van de programma’s te structureren. De politiek-bestuurlijke context benadrukte dit belang. Inhoudelijk betrokken teamleden hadden de ruimte om te reageren op actuele ontwikkelingen, zonder de grote lijn uit het oog te verliezen. We bewaakten de voortgang en zorgden voor monitoring zodat de teams zich maximaal op de inhoud konden concentreren.

Waarom TwynstraGudde?

TwynstraGudde is als onafhankelijke partij in staat het werk van inhoudelijke teams en medewerkers te structureren. We hebben kennis van organisatiekunde en samenwerken en zijn gewend aan het werken in een maatschappelijk, bestuurlijk en politiek gevoelige omgeving. We begrijpen de uiteenlopende belangen en spreken de taal van de verschillende partijen bij de transitie van het landelijk gebied.

Podcast over de landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis

In samenwerking met BNR hebben we de podcast- en videoserie Nieuw Nederland ontwikkeld. In de podcast 'Polderen in De Peel' gaat Maarten Bouwhuis dieper in op de landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis. Luister hieronder de podcast.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.