TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  ProRail, NS, Arriva, DB, Lineas, Qbuzz, provincie Groningen, provincie Friesland en Rotterdam Rail Feeding Een heldere sectorambitie voor automatische treinbesturing (ATO) in Nederland

  Het wordt steeds drukker op het spoor. De komende decennia wordt 30 tot 40% groei van het aantal reizigers verwacht en 50 tot 80% groei van het goederenvervoer. Om die groei op te vangen, moet het bestaande spoornetwerk beter benut worden. Een innovatieve manier om dit te doen is met behulp van automatisch bestuurde treinen, ofwel Automatic Train Operation (ATO). TwynstraGudde is gevraagd om een sectorambitie op te stellen, die ATO in Nederland mogelijk maakt.

  ProRail, NS, Arriva, DB, Lineas, Qbuzz, provincie Groningen, provincie Friesland en Rotterdam Rail Feeding werken samen aan oplossingen om de capaciteit van het spoor te vergroten zonder extra spoor aan te hoeven leggen. ATO wordt hierin gezien als een noodzakelijke ontwikkeling die kan leiden tot meer capaciteit, verlaging van operationele kosten en verhoging van punctualiteit en veiligheid. Al deze partijen spelen hier een rol in en hebben hun eigen belangen. TwynstraGudde heeft als onafhankelijke partij een sectorambitie opgesteld, die recht doet aan ieders belang.

  Futuring-methode: technologische trends en ontwikkelingen in kaart brengen

  In een sectorambitie worden doelen, thema's en actiepunten uitgezet over de tijd. Hierin wordt in één oogopslag duidelijk wat de samenhang is tussen de activiteiten en welke stappen nodig zijn om de langetermijndoelen te behalen. Natuurlijk laat de toekomst zich lastig voorspellen, maar het is wel mogelijk om met de kennis van nu in te spelen op veranderingen in de samenleving

  Samen met inhoudelijke en technische experts uit de spoorsector hebben we in een aantal sessies met behulp van de Futuring-methode de huidige trends en ontwikkelingen in kaart gebracht. Welke ontwikkelingen hebben in de komende jaren impact op ATO? En hoe gaan de technologieën, die deel uitmaken van ATO, zich in de komende jaren ontwikkelen? 

  Sectorambitie: ontwikkelpaden en actiepunten

  Door gezamenlijk antwoord te geven op deze vragen, hebben we in de sectorambitie de belangrijkste ontwikkelpaden uitgezet en actiepunten opgesteld voor de onderzoeksfase. Hierin is helder verwoord wie welke stappen zet in de komende periode. In de onderzoeksfase worden onder andere simulaties, experimenten, testen en commerciele pilots uitgevoerd. Ook wordt er een kennisprogramma ingericht voor samenwerking en kennisuitwisseling en wordt er een sectorbrede businesscare opgesteld. De onderzoeksfase loopt tot 2025. Na deze fase moet genoeg kennis zijn verzameld om besluiten te nemen over eventuele implementatie van ATO in Nederland. De totale sectorambitie loopt tot 2040.

  'De toegevoegde waarde van TwynstraGudde is dat zij in staat zijn geweest om de samenwerking tussen de partijen uit de sector een boost te geven. Door zich te blijven verplaatsen in partijen, zonder de uiteindelijke gemeenschappelijke ambitie uit het oog te verliezen.'
  Johanna Knijff, programmamanager ATO ProRail

  Voortzetten van sectorbrede samenwerking

  De onderzoeksfase uit de sectorambitie is inmiddels ook ondertekend door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De partijen willen hier nu op korte termijn een vervolg aan geven. Het voortzetten en uitbouwen van de sectorbrede samenwerking is daarvoor van groot belang. Alleen dan is het mogelijk om op een effectieve manier relevante kennis te ontwikkelen en inzicht te krijgen in de kosten en baten van ATO. TwynstraGudde blijft hierbij betrokken. TwynstraGudde wil met deze sectorambitie een bijdrage leveren aan de slimme en duurzame mobiliteit in Nederland.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  De futuring-methode is ontwikkeld door TwynstraGudde om complexe vraagstukken behapbaar te maken. Samen met opdrachtgevers identificeren we relevante trends en maken we strategische keuzes. Daarbij erkennen wij de belangen van elke betrokken organisatie en weten we uiteenlopende belangen een goede plek te geven in het geheel. Zo komen we gezamenlijk tot een perspectief en stomen we organisaties klaar voor toekomstige ontwikkelingen. 

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen