Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gasunie en Havenbedrijf Rotterdam Omgevingsmanagement zorgt voor draagvlak bij aanleg duurzame warmteleiding door stedelijk gebied

  Het is een van de grootste warmteprojecten in ons land: Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam bereiden de aanleg voor van een hoofdtransportleiding voor restwarmte die loopt vanaf de Rotterdamse haven tot in het centrum van Den Haag. Het doel op de lange termijn is om zo’n 120.000 woningen duurzaam te verwarmen. Maar hoe zorg je voor voldoende draagvlak, zodat mensen overtuigd raken van het nut en de noodzaak? Hoe onderhoud en realiseer je een duurzame relatie met stakeholders waar je op kunt vertrouwen als het spannend wordt? TwynstraGudde voert voor Gasunie het omgevingsmanagement uit.

   

  Ons land is hard op weg naar een duurzame toekomst zonder het gebruik van Groninger aardgas. Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam leggen daarom WarmtelinQ aan, een ondergrondse warmtetransportleiding waarmee restwarmte vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag wordt vervoerd. Via distributienetten kunnen vervolgens 120.000 woningen en bedrijven duurzaam verwarmd worden. Complicerende factor: de ondergrondse leiding gaat dwars door stedelijk gebied, vanaf de Rotterdamse haven via Delft naar het centrum van Den Haag. Dit geeft tijdens de aanleg hinder voor de omgeving wat vraagt om intensieve en structurele afstemming met veel verschillende stakeholders.

  Wethouders, ambtenaren, natuurverenigingen, bewoners, ondernemers, iedereen moet gehoord worden om het project zo soepel mogelijk te laten verlopen. Op die manier kunnen we bij de uitvoering rekening houden met belangen en zorgen vanuit de omgeving en onnodige vertraging of kosten zoveel mogelijk voorkomen. Gasunie werkt veelal in landelijke gebieden en trok daarom expertise aan voor het oplossen van de specifieke uitdagingen die een infrastructureel project in dicht stedelijk gebied met zich meebrengt. Ze is zich ervan bewust dat dit een andere manier van samenwerken met de omgeving vraagt. Gasunie vroeg TwynstraGudde voor de uitvoering en ondersteuning van het strategisch omgevingsmanagement.

  Aanpak gericht op herkennen, voorkomen en oplossen issues

  Wij werken daarbij volgens de SOM-methodiek (Strategisch Omgevingsmanagement methodiek) en de SOM-cirkel, een beproefde aanpak waarmee al in de voorbereiding van dergelijke grootschalige projecten mogelijke issues kunnen worden (h)erkend, voorkomen en opgelost. We starten met het opstellen van een stakeholder-issueanalyse om vervolgens vanuit een doordachte strategie in gesprek te gaan met de belangrijkste stakeholders. Een goede band opbouwen met de omgeving is daarbij van cruciaal belang. In gesprek met de stakeholders hebben we hun vragen beantwoord en hun wensen, standpunten en belangen opgehaald om uiteindelijk te zoeken naar een gemeenschappelijk belang. Ondernemers hebben zorgen over de bereikbaarheid van hun bedrijf, natuurverenigingen en bewoners stellen vragen over de kap van bomen. Op bestuurlijk niveau spelen vragen over vergunningen, politiek draagvlak, afzet van de warmte en relatiemanagement. Belangrijk in dit proces is dat wij als onafhankelijke adviseurs oordeelsvrij en met oprechte interesse kunnen luisteren en rekening houden met de belangen van de projectomgeving.

  Resultaat: zorg weggenomen en draagvlak gecreëerd

  Door het geven van informatie, het meenemen van bewoners en het maken van duidelijke afspraken op een serieuze, open en constructieve manier wordt zorg weggenomen en draagvlak gecreëerd, wat de basis vormt voor een gestroomlijnde uitvoering. Voordat er in de zomer van 2022 gegraven en geboord gaat worden, zijn met alle betrokken partijen gesprekken gevoerd. De input uit de gesprekken wordt gedeeld met de aannemers die het project WarmtelinQ uitvoeren. Op basis daarvan worden de afspraken die we met stakeholders hebben gemaakt meegenomen in de uitvoering. Zo is de ligging van het tracé aangepast op grond van hun input en wensen. Maar zijn ook vooraf al afspraken gemaakt over het terug planten van bomen en groen, het aanleggen van parkjes en speeltuinen, het rekening houden met het broedseizoen en bijvoorbeeld de vraag hoe het verkeer omgeleid gaat worden tijdens de werkzaamheden.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde heeft in veel verschillende infrastructurele en energieprojecten omgevingsmanagement toegepast en kan daarmee putten uit een brede ervaring op dit gebied. Onze meerwaarde zit vooral in het feit dat wij een brug slaan tussen de technische kant van zo’n ingrijpend project en de menselijke kant; wat zo’n project betekent voor andere partijen, het leven van omwonenden en ondernemers in de stad.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen