Transitie landelijk gebied

Nieuw perspectief voor het landelijk gebied

In het landelijk gebied komen veel acute opgaven samen. De stikstofuitstoot moet worden beperkt. Er is ruimte nodig voor energietransitie en woningbouw. Ook klimaatadaptatie en biodiversiteit doen een beroep op de ruimte. Wat is de toekomst voor de landbouw? De opgaven zijn complex en partijen zetten elkaar vast. Er is nieuwe samenwerking nodig. Handelen vanuit visie voorbij standpunten en belangen, gericht op een leefbaar landelijk gebied. Wij helpen bij beleidsontwikkeling en visievorming. Met gebiedspartners bouwen we aan samenwerking om verschillende vraagstukken in combinatie met elkaar aan te pakken. We doorbreken stellingen en helpen doelen sneller te realiseren.

Van strategie tot uitvoering

Waar vraagstukken samenkomen, adviseren wij over strategie, programmering en uitvoering. Wat zijn de opgaven, welke partijen zijn aan boord en wat zijn hun gezamenlijk doelen? Wat is de beste schaalgrootte en tijdshorizon om die in samenhang aan te pakken?

De samenwerking op gang brengen

We organiseren samenwerking en stellen passende instrumenten en experimenten op. We faciliteren het gesprek, graven diep, boren nieuwe creativiteit aan en zorgen dat er besluiten worden genomen.

Stap voor stap resultaten boeken

Om de uitvoering op gang te brengen, vervullen we de rol van kwartiermaker of programmaleider. We ontwerpen regionale afsprakensets en geven leiding aan meerjarige programma’s. Stap voor stap komen we tot oplossingen.
Transitie landelijk gebied

Nieuw perspectief voor het landelijk gebied

In het landelijk gebied komen veel acute opgaven samen. De stikstofuitstoot moet worden beperkt. Er is ruimte nodig voor energietransitie en woningbouw. Ook klimaatadaptatie en biodiversiteit doen een beroep op de ruimte. Wat is de toekomst voor de landbouw? De opgaven zijn complex en partijen zetten elkaar vast. Er is nieuwe samenwerking nodig. Handelen vanuit visie voorbij standpunten en belangen, gericht op een leefbaar landelijk gebied. Wij helpen bij beleidsontwikkeling en visievorming. Met gebiedspartners bouwen we aan samenwerking om verschillende vraagstukken in combinatie met elkaar aan te pakken. We doorbreken stellingen en helpen doelen sneller te realiseren.

Van strategie tot uitvoering

Waar vraagstukken samenkomen, adviseren wij over strategie, programmering en uitvoering. Wat zijn de opgaven, welke partijen zijn aan boord en wat zijn hun gezamenlijk doelen? Wat is de beste schaalgrootte en tijdshorizon om die in samenhang aan te pakken?

De samenwerking op gang brengen

We organiseren samenwerking en stellen passende instrumenten en experimenten op. We faciliteren het gesprek, graven diep, boren nieuwe creativiteit aan en zorgen dat er besluiten worden genomen.

Stap voor stap resultaten boeken

Om de uitvoering op gang te brengen, vervullen we de rol van kwartiermaker of programmaleider. We ontwerpen regionale afsprakensets en geven leiding aan meerjarige programma’s. Stap voor stap komen we tot oplossingen.
Transitie landelijk gebied

Nieuw perspectief voor het landelijk gebied

In het landelijk gebied komen veel acute opgaven samen. De stikstofuitstoot moet worden beperkt. Er is ruimte nodig voor energietransitie en woningbouw. Ook klimaatadaptatie en biodiversiteit doen een beroep op de ruimte. Wat is de toekomst voor de landbouw? De opgaven zijn complex en partijen zetten elkaar vast. Er is nieuwe samenwerking nodig. Handelen vanuit visie voorbij standpunten en belangen, gericht op een leefbaar landelijk gebied. Wij helpen bij beleidsontwikkeling en visievorming. Met gebiedspartners bouwen we aan samenwerking om verschillende vraagstukken in combinatie met elkaar aan te pakken. We doorbreken stellingen en helpen doelen sneller te realiseren.

Van strategie tot uitvoering

Waar vraagstukken samenkomen, adviseren wij over strategie, programmering en uitvoering. Wat zijn de opgaven, welke partijen zijn aan boord en wat zijn hun gezamenlijk doelen? Wat is de beste schaalgrootte en tijdshorizon om die in samenhang aan te pakken?

De samenwerking op gang brengen

We organiseren samenwerking en stellen passende instrumenten en experimenten op. We faciliteren het gesprek, graven diep, boren nieuwe creativiteit aan en zorgen dat er besluiten worden genomen.

Stap voor stap resultaten boeken

Om de uitvoering op gang te brengen, vervullen we de rol van kwartiermaker of programmaleider. We ontwerpen regionale afsprakensets en geven leiding aan meerjarige programma’s. Stap voor stap komen we tot oplossingen.
Aanpak

Hoe richt je de samenwerking in om de transformatie van het landelijk gebied daadwerkelijk op gang te krijgen?

Lees het hier

Gebiedsontwikkeling daadwerkelijk op gang brengen

Overheden moeten de handen ineenslaan met burgers, boeren, investeerders, toekomstige gebruikers en ontwikkelaars. Wij helpen de transformatie van het landelijk gebied met al die partijen op gang te krijgen. Als kwartiermaker of als project- en programmamanager.

Partijen verbinden en nieuwe deuren openen

Soms helpt dieper nadenken of helpt nog langer onderhandelen niet meer. Dan gebruiken we social design als methode om tot een ander perspectief te komen. Wij onderzoeken wat mensen ten diepste beweegt en ontwikkelen verbindende perspectieven die mensen uitnodigen vorm te geven aan hun toekomst.

Aanpak

Wil jij ook met een open houding en optimisme tot een ander toekomstperspectief komen?

Lees het hier
Aanpak

Hoe werk je aan gezamenlijk begrip en een gedeeld perspectief?

Lees het hier

Een meerjarige, gebiedsgerichte strategie opzetten

De opgaven voor het landelijk gebied grijpen op elkaar in. Het is de kunst om gecombineerde antwoorden te vinden. Wij benutten ruimte en tijd. Gebiedsgericht op het schaalniveau van enkele duizenden hectares ontwerpen we een strategie voor meerdere decennia.

Podcast over de landbouwtransitie en de aanpak van de stikstofcrisis

Cases

Cases

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.