TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu
  Management | Gemeenten

  Wij ondersteunen gemeenten om uitvoering te geven aan steeds meer taken

  Van jeugdzorg tot de energietransitie, van de opvang van vluchtelingen tot de bouw van betaalbare woningen: bij vrijwel alle grote maatschappelijke vraagstukken zijn gemeenten als eerste aan zet. Door decentralisatie van overheidstaken komt er steeds meer op gemeenten af. De gemeente staat dicht bij de burger waardoor een goede uitvoering mogelijk is, maar dat vraagt het uiterste van gemeentelijke organisaties. Onze interim-managers werken als lijnmanager, teammanager of gemeentesecretaris en helpen gemeenten bij de uitvoering van hun taken.  

  Blijvend betrokken

  We zijn betrokken bij de opdracht en staan dicht bij onze interimmanager en opdrachtgever. Op de achtergrond zorgen we voor schaduwmanagement. We bewaken de kwaliteit en voortgang van het werk.

  Verstand van zaken

  We kennen de positie van gemeenten als eerste loket met een breed pakket van diensten voor haar burgers. We begrijpen aan welke verwachtingen je moet voldoen in het complexe krachtenveld van politiek, bestuur en media.

  Goeie managers met een warm hart

  Wij leveren professionals met passie voor de publieke zaak. Zij inspireren hun collega’s en geven teams nieuwe energie. Werkplezier, binden en boeien zijn essentieel.
  Management | Gemeenten

  Wij ondersteunen gemeenten om uitvoering te geven aan steeds meer taken

  Van jeugdzorg tot de energietransitie, van de opvang van vluchtelingen tot de bouw van betaalbare woningen: bij vrijwel alle grote maatschappelijke vraagstukken zijn gemeenten als eerste aan zet. Door decentralisatie van overheidstaken komt er steeds meer op gemeenten af. De gemeente staat dicht bij de burger waardoor een goede uitvoering mogelijk is, maar dat vraagt het uiterste van gemeentelijke organisaties. Onze interim-managers werken als lijnmanager, teammanager of gemeentesecretaris en helpen gemeenten bij de uitvoering van hun taken.  

  Blijvend betrokken

  We zijn betrokken bij de opdracht en staan dicht bij onze interimmanager en opdrachtgever. Op de achtergrond zorgen we voor schaduwmanagement. We bewaken de kwaliteit en voortgang van het werk.

  Verstand van zaken

  We kennen de positie van gemeenten als eerste loket met een breed pakket van diensten voor haar burgers. We begrijpen aan welke verwachtingen je moet voldoen in het complexe krachtenveld van politiek, bestuur en media.

  Goeie managers met een warm hart

  Wij leveren professionals met passie voor de publieke zaak. Zij inspireren hun collega’s en geven teams nieuwe energie. Werkplezier, binden en boeien zijn essentieel.
  Management | Gemeenten

  Wij ondersteunen gemeenten om uitvoering te geven aan steeds meer taken

  Van jeugdzorg tot de energietransitie, van de opvang van vluchtelingen tot de bouw van betaalbare woningen: bij vrijwel alle grote maatschappelijke vraagstukken zijn gemeenten als eerste aan zet. Door decentralisatie van overheidstaken komt er steeds meer op gemeenten af. De gemeente staat dicht bij de burger waardoor een goede uitvoering mogelijk is, maar dat vraagt het uiterste van gemeentelijke organisaties. Onze interim-managers werken als lijnmanager, teammanager of gemeentesecretaris en helpen gemeenten bij de uitvoering van hun taken.  

  Blijvend betrokken

  We zijn betrokken bij de opdracht en staan dicht bij onze interimmanager en opdrachtgever. Op de achtergrond zorgen we voor schaduwmanagement. We bewaken de kwaliteit en voortgang van het werk.

  Verstand van zaken

  We kennen de positie van gemeenten als eerste loket met een breed pakket van diensten voor haar burgers. We begrijpen aan welke verwachtingen je moet voldoen in het complexe krachtenveld van politiek, bestuur en media.

  Goeie managers met een warm hart

  Wij leveren professionals met passie voor de publieke zaak. Zij inspireren hun collega’s en geven teams nieuwe energie. Werkplezier, binden en boeien zijn essentieel.

  Het steeds groter wordende takenpakket en de beperkte middelen die daar tegenover staan, zetten een enorme druk op gemeentelijke organisaties. Zowel op individuele medewerkers, teams als de organisatie als geheel. Het is moeilijk nieuwe medewerkers te vinden waardoor taakvelden blijven liggen, achterstanden oplopen en de werkdruk toeneemt. Acute problemen moeten worden opgelost. Daarnaast is er behoefte aan focus en positieve energie zodat de gemeentelijke organisatie beter in staat is huidige en toekomstige taken uit te voeren. 

  Hoe maken wij het verschil?

  Onze interim-managers worden vaak gevraagd om voor een bepaalde periode sturings- en executiekracht in te brengen en om teams te versterken. Maar voordat wij die vraag beantwoorden, onderzoeken we de vraag achter de vraag: wat speelt er in deze gemeente en in dit team? Hoe worden gemeentelijke taken op dit moment uitgevoerd en hoe wordt dat gewaardeerd door samenleving en bestuur? Wat komt er nog meer op de gemeente af? Wat hebben teams en individuele medewerkers écht nodig? Soms leidt onze analyse tot een profiel dat afwijkt van de vraag, maar daardoor juist een nieuwe impuls geeft. Meer van hetzelfde is niet altijd genoeg. Op basis van dit profiel gaan we op zoek naar de beste kandidaten. Die stellen we aan je voor. Onze interim-manager maakt vervolgens een Plan van Aanpak dat de leidraad voor zijn of haar werk zal zijn. Wij blijven in contact. We bieden schaduwmanagement en bewaken de samenwerking en de voortgang. 

  Positieve energie 

  Het resultaat van onze interventie is een duurzame versterking van jouw organisatie zodat je op eigen kracht verder kunt. Medewerkers staan weer in positie en er is helderheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden. Afhankelijk van de opgave staat een nieuw programma op de rails of is invulling gegeven aan een nieuw samenwerkingsverband. Taken zijn warm overgedragen aan een nieuwe (vaste) manager. Onze collega’s van TwynstraGudde Executive Search kunnen die desgewenst voor je werven. Wij kunnen de maatschappelijke druk niet verminderen en de uitdagingen zijn nog even groot, maar we kunnen wel zorgen voor positieve energie  waardoor je de grote vraagstukken kunt oplossen en je effectief uitvoering kunt geven aan breed gemeentelijk takenpakket. Het werkplezier is terug en medewerkers voelen zich verbonden met de organisatie. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen