TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Blog Waterschappen staan voor uitdaging bestuurlijk samenspel

  De waterschapsverkiezingen liggen alweer bijna drie maanden achter ons. De nieuwe algemene besturen (AB) zijn geïnstalleerd, de dagelijks besturen (DB) worden geformeerd en zijn in een aantal waterschappen al gestart. Dit is de periode waarin nieuwe politieke ambities worden gevormd en er een andere bestuurlijke dynamiek ontstaat. Alle reden om als waterschap stil te staan bij het bestuurlijk samenspel en de wijze waarop dit georganiseerd is. Dat vond ook het waterschap waar wij aan de slag gaan met een advies over bestuurs- en directieondersteuning. Lees wat wij voor dit waterschap doen en ook voor jouw waterschap kunnen doen.

  Toegevoegd door Arjan Loesink op 6 juni 2023

  Waterschappen zien de wereld van het waterschapsbestuur veranderen. Er is een groot aantal nieuwe AB-leden verkozen, zonder veel bestuurlijke ervaring. Ook het DB is aan verandering onderhevig. Daar waar het bij veel waterschappen jarenlang grotendeels onveranderd was qua samenstelling van partijen en vaak ook qua bestuurders, doen nieuwe partijen en bestuurders hun intrede. Daarbij komen ontwikkelingen als de politisering van het waterschapsbestuur en de toenemende complexiteit van bestuurlijke opgaven (zie onderstaand figuur). Ontwikkelingen die impact hebben op de bestuurlijke verhoudingen en dynamiek en daarmee ook op het samenspel. 

  Blog samenspel waterschapsbestuur_3

  Het is daarom wenselijk dat waterschappen nadenken over hoe het nieuwe bestuur (AB en DB) en de ambtelijke organisatie (directie en bestuursadviseurs) zichzelf het beste kunnen organiseren in deze nieuwe context. Het professionaliseren van het samenspel tussen AB, DB en ambtelijke organisatie staat hierbij centraal; hoe wil het AB en DB ondersteund worden om haar rollen goed in te vullen en wat is de bijdrage van de ambtelijke dienst hieraan? Welke ondersteuning van de directie door de bestuursadviseurs is hierbij nodig? Wat betekent dit voor de positionering en inrichting van de bestuursondersteuning? Wij gaan hiermee alvast voor één waterschap aan de slag.

  Onze aanpak en het resultaat

  Wij leveren een expertmatig advies op aan het AB, dat tot stand komt in gesprek met het AB (de fractievoorzitters), het DB en de ambtelijke organisatie. De eerste stap hierin is het inventariseren van de beelden en wensen van betrokkenen bij de rol en rolinvulling van en het samenspel tussen AB, DB en ambtelijke organisatie. Dit aan de hand van een korte documentstudie en vooral gesprekken met de fractievoorzitters, DB, directie en de bestuursadviseurs. Het door ons ontwikkelde Canvas Bestuursondersteuning (zie hieronder) gebruiken we als richtlijn voor de interviews. Door deze verder aan te scherpen en aan te passen aan de situatie bij het waterschap, kan hiermee gesproken worden over een passende ondersteuning van het samenspel.

  Canvas-bestuursondersteuning-download

  Vervolgens ordenen we de opgehaalde informatie en verwerken dit tot een eerste ontwerpschets voor het samenspel en de bijbehorende ondersteuning. Het gaat om het beschrijven van de rollen en de rolinvulling voor het AB en DB en de omgangsvormen die hierbij passend zijn. Het gaat daarnaast om de rollen, rolinvulling en taken van de ambtelijke organisatie (directie en bestuursondersteuning) in dit samenspel. Ook de benodigde capaciteit aan bestuursadviseurs (fte’s), het niveau (kennis, expertise, vaardigheden) en de positionering in de organisatie (ten opzichte van AB, DB, directie en in de ambtelijke topstructuur) komen aan de orde. Onze uitkomsten en de ontwerpschets toetsen wij vervolgens bij de belangrijkste betrokkenen op volledigheid, juistheid en herkenbaarheid. Waarna we het resultaat verder aanscherpen en verdiepen. Wij leveren een advies op, waarover we in gesprek gaan met het AB, DB en de ambtelijke top.

  Op deze manier wordt met elkaar invulling gegeven aan de nieuwe (politieke) wensen en ambities van het AB en DB ten aanzien van rolinvulling en samenspel.

  Relevantie voor jouw waterschap?

  Herken je deze vragen en opgaven? Wij gaan ook graag voor jou en je waterschap aan de slag. Wij nemen hierbij onze ruime ervaring bij waterschappen mee. Wij kennen de bestuurlijke dynamiek en het samenspel tussen AB, DB en ambtelijke organisatie en de opgaven waar waterschappen nu mee te maken hebben. Onze adviseurs zijn betrokken, met een goed gevoel voor de verhoudingen in een politiek-bestuurlijke omgeving, en met een onafhankelijke, kritische blik.

   

  Lees ook:

  • Water en bodem moeten sturend worden bij ruimtelijke keuzes in ons land. Maar hoe dan? Wat betekent dat precies? Lees meer over water en bodem sturend.
  • Onze visie en aanpak van de bestuursondersteuning bij waterschappen gevat in een whitepaper.
  • Net gekozen in het waterschapsbestuur? Lees deze 5 tips. 

   

  Stel je vraag aan

  Alle mensen

  Stel je vraag aan

  Alle mensen