TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Utrecht en Zuid-Holland Onderzoek toekomstig beheer en onderhoud Merwedekanaal

  Het Merwedekanaal tussen de Lek en de Merwede ligt zowel in de provincie Utrecht als in de provincie Zuid-Holland. TwynstraGudde onderzocht hoe het Merwedekanaal in de toekomst het beste beheerd kan worden. Op basis van dit onderzoek kunnen beide provincies verdere afspraken maken over het beheer en de onderlinge samenwerking.

  Door gemeentelijke herindelingen zijn de grenzen van de provincie Utrecht en Zuid-Holland veranderd. Voorheen lag het Merwedekanaal met name in Zuid-Holland, nu ligt het merendeel van het kanaal in Utrecht. Zuid-Holland voerde tot op heden het beheer en onderhoud uit, Utrecht droeg hier financieel aan bij. Beide provincies hebben het moment van herindeling aangegrepen om te onderzoeken hoe het toekomstige beheer van het Merwedekanaal er uit moet komen te zien. In opdracht van beide provincies onderzocht TwynstraGudde vier mogelijke beheervarianten, waarbij het beheer en onderhoud bij een of beide provincies belegd zou worden of bij een afzonderlijke uitvoeringsorganisatie.

  Samen de beheervarianten onderzoeken

  Er is een vergelijking van de beheervarianten gemaakt met behulp van een keuzematrix. In deze keuzematrix zijn de beheervarianten beoordeeld op verschillende parameters zoals ‘informatiepositie’ en ‘aansluiting op bestaand beleid’. Naast het interviewen van medewerkers van beide provincies en een uitgebreide bureaustudie, zijn ook een aantal omgevingspartijen geïnterviewd over hun kijk op het toekomstig beheer van het kanaal. In een werksessie met medewerkers van beide provincies zijn de opgehaalde resultaten verder aangescherpt. Er is vervolgens gezamenlijk nagedacht over hoe niet alleen het beheer, maar ook de samenwerking tussen de provincies eruit zou kunnen zien.

  'De aanpak is goed bevallen, we zijn tevreden over het resultaat. De aanpak was gestructureerd, dat was heel prettig.'
  André Struijs, projectleider Provincie Utrecht

  Het onderzoek als basis voor verdere besluitvorming

  De rapportage van het onderzoek leverde een beoordeling van de beheervarianten op, met een financiële onderbouwing en gerichte aanbevelingen voor een succesvolle implementatie per variant. Op basis hiervan hebben beide provincies gezamenlijk de keuze gemaakt voor de variant waarin de provincie Zuid-Holland het beheer en onderhoud gaat uitvoeren. Aan de hand van de aanbevelingen is een gezamenlijk implementatietraject ingezet waarin zowel oog is voor de inhoud als de samenwerking.

  Waarom TwynstraGudde?

  Voor dit onderzoek is er een multidisciplinair team van adviseurs ingezet, met ervaring in en kennis van assetmanagement, samenwerken, vaarwegbeheer, bestuurlijke sensitiviteit en financiële verantwoording. In dit onderzoek zijn die disciplines gecombineerd in een complete aanpak die leidde tot een concreet resultaat. Samen met beide opdrachtgevers is de aanpak verder ontwikkeld en zijn zij stap voor stap meegenomen in het onderzoeksproces. Het resultaat is een goed overwogen en gedragen keuze voor de beheervariant waarin de provincie Zuid-Holland het beheer en onderhoud gaat uitvoeren. Hierbij helpen de resultaten uit het onderzoek ook om de samenwerking tussen de provincies te verbeteren, zodat iedere provincie hun eigen rol goed kan invullen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen