TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Den Haag Kwartiermaker brengt zorginnovatie Den Haag in stroomversnelling

  De gemeente Den Haag brengt innovatieve bedrijvigheid, zorgverleners, onderwijs en andere partijen bij elkaar. In samenwerking komen nieuwe producten en diensten en innovatieve vormen van dagelijkse zorgverlening tot stand. Meer inwoners van de stad kunnen daardoor in de toekomst rekenen op zorg, meer ondernemers beginnen in deze sector met een bedrijf en er wordt gewerkt aan een grotere verscheidenheid aan banen. Drie gemeentelijke diensten trekken het programma. Sandra van de Waart (teammanager bij de afdeling Economie) heeft Nathal van Rijn (TwynstraGudde Interim Management) aangesteld als kwartiermaker Zorginnovatie.

  Wij zijn altijd op zoek naar verbreding en versterking van de economie', begint Sandra van de Waart: 'Zorginnovatie biedt volgens ons kansen.' In de eerste plaats is door innovatie meer dagelijkse zorg aan huis mogelijk zodat ouderen langer thuis kunnen wonen en mensen met een beperking misschien weer kunnen werken. In de tweede plaats kan zorginnovatie leiden tot verbreding van de arbeidsmarkt waardoor nieuwe banen ontstaan. Niet alleen voor gediplomeerde zorgverleners, maar juist ook voor mensen met een praktische opleiding. In de derde plaats ontstaan kansen voor allerlei startups: ondernemers met slimme ideeën die een nieuwe markt aanboren.

  Kansen benutten

  De drie gemeentelijke diensten voor economie, zorg en werkgelegenheid hebben een programma opgezet om de kansen te verkennen. Van de Waart: 'We hebben eerst onderzoek gedaan. Welke behoefte is er en welke bedrijvigheid is er op dit gebied al in de stad aanwezig? Het gaat daarbij om de zorg in het sociale domein, dat is veelal ook zorg thuis. Daar is de gemeente voor verantwoordelijk en daar zijn kansen voor innovatie. Maar hoe kunnen we die aanjagen? Welke kansen kunnen we benutten? Wat doen we dan en met wie?'

  denhaag8

  Sandra van de Waart, teammanager bij de afdeling Economie en Nathal van Rijn, TwynstraGudde Interim Management

  Vliegwiel 

  Interimmanager Nathal van Rijn kreeg als kwartiermaker een jaar de tijd om te laten zien wat deze aanpak kan opleveren. Doel is een vliegwiel op gang te brengen. Van Rijn: 'Dat is ook precies de rol van de gemeentelijke overheid: aanjagen, partijen bij elkaar brengen, kijken waar behoefte aan is en hoe je initiatiefnemers kunt faciliteren.' Hij is op bezoek gegaan bij meer dan honderd partijen die in Den Haag in het sociale domein werken. Niet alleen de bekende zorginstellingen, maar ook startups, bepaalde vakgroepen in het mbo en hbo, woningcorporaties et cetera. Ook heeft hij diverse workshops van zorg- en welzijnspartijen bijgewoond. Wat kwam je tegen? 'Herkenning. Iedereen loopt tegen hetzelfde probleem aan. De vraag naar zorg neemt toe en er zijn te weinig mensen en middelen om aan die vraag te beantwoorden. Daarom heeft iedereen tegenwoordig een innovatiemanager in dienst en soms zelfs een heel innovatieteam. ‘Dit moeten we met z’n allen doen’, was dan ook de algemene reactie. Door innovaties bij elkaar te leggen, bereik je meer.'

  Goed luisteren

  Als kwartiermaker moet je kijken waar je een kampement kunt opzetten waarna je de pleisterplaats inricht, zodat anderen daarna effectief aan de slag kunnen. Dat heeft Van Rijn met succes gedaan. Van de Waart: 'Dat klinkt simpel, maar het ophalen van informatie kost tijd. Al die deurtjes moet je openen. Je moet het vertrouwen winnen. Daar wil ik Nathal een compliment voor maken. Hij heeft dat voor elkaar gekregen.' Wat is jouw kracht? Van Rijn: 'Ik denk dat ik gemakkelijk verbinding maak. Dóór de verschillende niveaus in organisaties heen. Ik presenteer me als buitenstaander, maar wel in verbinding met de gemeente. Dat maakt het soms makkelijker. Ook dat pionieren past bij me. Dat hoort bij een kwartiermaker.' Van de Waart: 'En luisteren. Je kunt goed luisteren naar wat mensen echt te zeggen of te vragen hebben.'

  'Wij zijn altijd op zoek naar verbreding en versterking van de economie'
  Sandra van de Waart

  Vertrouwen en betrokkenheid

  De samenwerking tussen Van de Waart als opdrachtgever, Van Rijn en op de achtergrond TwynstraGudde verloopt soepel. Ieder kwartaal hebben de drie partners overleg. Van Rijn: 'Maar ik krijg alle vrijheid om te doen wat ik denk dat nodig is. Niemand kijkt onnodig over m’n schouder mee. Dat werkt prettig.' Van de Waart: 'Het is fijn om op niveau met elkaar te spreken, ook met Meryem Kilic, de partner van TwynstraGudde. Er is betrokkenheid en we zijn allemaal senior genoeg om snel te kunnen schakelen. In deze opdracht ging het goed, maar er kan ook iemand ziek worden. Als er iets zou zijn, heb ik er alle vertrouwen in dat het goed wordt geregeld. Dat is voor mij als opdrachtgever essentieel.' 

  Coalitieakkoord

  danhaag3De resultaten van het werk beginnen zich af te tekenen. Er zijn netwerksessies opgezet om ondernemerschap en startups te stimuleren. Er is een leergang voor ondernemers waar aanbieders in zorg en welzijn, investeringsfondsen en het onderwijsfonds inhoudelijk aan bijdragen. Er worden workshops gegeven om startups te helpen door te groeien. Inmiddels is er ook een netwerk van kapitaalverstrekkers. In februari 2022 is de ‘Slimme Zorg Estafette’ georganiseerd en in het najaar van 2022 vindt een markt plaats waar alle aanbieders, startups en andere partijen in het netwerk zich presenteren. Er zijn veel nieuwe en innovatieve diensten ontwikkeld waar mensen echt mee geholpen zijn. Van Rijn: 'Iedereen kan hier zien wat er morgen op het gebied van zorgverlening beschikbaar is.' Van de Waart: 'En niet te vergeten: de verbreding van de zorg staat letterlijk in het nieuwe Haagse coalitieakkoord. Het krijgt dus een vervolg.'

  'We voelen ons vereerd met deze opdracht van de gemeente Den Haag. Het vertrouwen dat de gemeente in ons stelt bij de realisatie van deze mooie opgave, versterkt ons in onze visie ‘Impact op morgen’. Met Nathal hebben we iemand met het juiste profiel voor deze klus kunnen vinden. Hij is een professional die met veel energie de verbinding met allerlei partijen in de stad weet te leggen. Als sparringpartner kan ik hem daarbij op de achtergrond steunen door naar hem te luisteren en mijn ervaring bij anderen gemeenten met hem te delen. We zijn er trots op dat we met dit werk zoveel impact hebben, zowel op het werk van de gemeente Den Haag als op het leven van zoveel mensen in de stad.'

  Meryem Kilic-Karaaslan
  Partner TwynstraGudde Interim Management

  Leuker

  Wat schiet de stad ermee op? Wordt het leuker in Den Haag? Van Rijn: 'Ja. Als je voor meer inwoners zorg kunt garanderen, is dat leuker. Als meer mensen, ook mensen met weinig opleiding een baan vinden, is dat leuker. Als meer ondernemers naar de stad komen, is dat ook leuker.' Hoe uniek is de Haagse aanpak daarin? 'Het domein-overstijgende is redelijk uniek in Nederland. Dat kom je niet vaak tegen. Ik nodig iedereen dan ook uit: kom hier kijken wat werkt en neem van ons over wat je wilt.'

  Meer weten?

  Organisaties zijn altijd in verandering. Dat vergt het uiterste van directies, bestuurders en managers. Met managementadvies, interim management en executive search geven wij een impuls aan versterking van het leiderschap. We helpen organisaties bij vraagstukken van vandaag én morgen. 

  Stel je vraag over interim management voor gemeenten aan

  Alle mensen

  Stel je vraag over interim management voor gemeenten aan

  Alle mensen