TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Purmerend en Zilveren Kruis Regiobeeld als startpunt voor transitie in de zorg

  De toegankelijkheid van de zorg staat onder druk. Door een toenemende vergrijzing, steeds meer chronische ziekten en een tekort aan zorgpersoneel. Om de zorg toekomstbestendig in te richten, is het belangrijk een beeld te vormen van de huidige- en toekomstige zorgvraag. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is daarom afgesproken dat elke regio de zorgbehoefte in een regiobeeld in kaart brengt. De gemeente Purmerend en het Zilveren Kruis hebben TwynstraGudde gevraagd om voor de regio Zaanstreek Waterland het regiobeeld te maken. 

  Het regiobeeld is een overzicht van de belangrijkste data over (de knelpunten op het gebied van) zorgvraag, zorgaanbod, gezondheid, leefstijl en bevolkingsontwikkeling in een specifieke regio. Het helpt om de gezondheid van de inwoners en de toegankelijkheid van de zorg in kaart te brengen. Het vormt daarnaast de basis voor het regioplan, waarin staat hoe gemeenten, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, de eerstelijn en andere zorgorganisaties willen samenwerken om de gezondheid van de inwoners en zorg in hun regio te verbeteren en toegankelijk te houden.

  Een gezamenlijk regiobeeld

  De zeven gemeenten van Zaanstreek Waterland en het Zilveren Kruis zien problemen voor de gezondheid van de inwoners in de regio. Zo neemt bijvoorbeeld het aantal ouderen toe en daarmee stijgt ook het aantal inwoners met ouderdomsgerelateerde aandoeningen. Daartegenover staat dat er onvoldoende zorg- en welzijnsprofessionals en mantelzorgers zijn om aan de vraag te voldoen in de toekomst. Onder de jeugd en volwassenen is de mentale gezondheid en leefstijl een aandachtpunt. Zo is er relatief veel eenzaamheid. Zeker voor inwoners in kwetsbare wijken. Vanuit het IZA willen de gemeenten en Zilveren Kruis dit met elkaar in een regiobeeld vatten om daarna gezamenlijk tot vervolgplannen te komen.

  Samen betekenis geven aan data

  Om tot een regiobeeld te komen hebben we data geanalyseerd en gebundeld, die landelijk en vanuit zorgpartijen in de regio beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast hebben we interviews afgenomen met betrokken zorgpartijen uit verschillende sectoren, ambtelijke overlegtafels, samenwerkingsplatforms en adviesraden sociaal domein van inwoners. Tijdens deze gesprekken hebben we samen betekenis gegeven aan de data. Wat zien we nou eigenlijk? Herken je dit beeld? Wat betekent dit? Wat is de opgave voor de regio? En wat betekent dit voor jouw organisatie?

  ‘TwynstraGudde heeft ons geholpen om samen met betrokken organisaties in de regio helder, concreet en praktisch aan de slag te gaan met het regiobeeld. Dat is precies wat we wilden!’
  Cindy Meinen, programma coördinator IZA, gemeente Purmerend en Hetty Verhult, adviseur gemeenten a.i., Zilveren Kruis

  Herkenning en draagvlak

  Op basis van de data en de input uit de interviews hebben we een uitgebreid regiobeeld voor Zaanstreek Waterland geschreven. Voor de betrokken partijen was veel van de problematiek in de regio bekend, maar in het regiobeeld is nu ook feitelijk vastgelegd wat vaak gehoord en gezegd wordt. De betrokken partijen herkennen zich in het beeld en er is draagvlak in de regio om stappen te zetten om de gezondheidszorg te verbeteren door domeinoverstijgend samen te werken.

  Startpunt voor transitie in de zorg

  Het regiobeeld is een startpunt voor de transitie van de zorg in de regio. Het vormt een basis om verder te gaan met het inrichten van samenwerkingsverbanden en het maken van een Regioplan. TwynstraGudde blijft de regio Zaanstreek Waterland hierin begeleiden.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde begeleidt als onafhankelijke partij het proces van het maken van het regiobeeld, bundelt data en voert gesprekken. Onze adviseurs kennen het zorg- en gemeentelijk domein. We zijn goed op de hoogte van actuele thema’s en uitdagingen op het gebied van gezondheid en in de zorg en benaderen dat met brede kennis en een frisse blik van buiten. We zorgen ervoor dat een regiobeeld tot stand komt in samenwerking met alle betrokken partijen. We focussen op draagvlak, zodat samenwerkingen tot stand kunnen komen.

  Aan de slag met jouw regiobeeld

  Alle mensen

  Aan de slag met jouw regiobeeld

  Alle mensen