Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Zuidplas Inrichten stichting voor transitie in het sociaal domein

  Gemeenten willen hun inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Daarbij is het soms efficiënt verschillende loketten samen te voegen tot één organisatie. De gemeente Zuidplas wilde zo’n transitie maken in het sociaal domein. TwynstraGudde was kwartiermaker bij het inrichten van de stichting Zuidplas Ondersteunt!.

  Het sociaal domein (zorg en welzijn) blijft zich in rap tempo ontwikkelen. Deels door externe factoren, zoals veranderende wetgeving, deels door een steeds mondiger samenleving, deels door stijgende kosten. Daarbij kent het sociaal domein veel verschillende taken en verantwoordelijkheden, die in de praktijk vaak zijn versnipperd over de gemeentelijke organisatie en externe partijen. En die daardoor moeilijk zijn te sturen. Voor inwoners betekent dit vaak een zoektocht naar de juiste toegang tot zorg en welzijn. Gemeenten zien dan ook de uitdaging om het sociaal domein toegankelijk te laten zijn én efficiënt te laten functioneren, liefst in samenwerking met ketenpartners. Zodat een mix van kennis en competenties ontstaat en de ondersteuning aan de burger wendbaar, kostenbewust en integraal kan worden aangeboden.

  De opdracht: richt een stichting in

  De gemeente Zuidplas wilde – na grondige analyse en advies – de taken binnen het sociaal domein onderbrengen in een stichting, waarin ongeveer zestig mensen (o.a. van de gemeente, maar ook van organisaties zoals GGZ, MEE, ENVER en GGD) met elkaar gaan samenwerken. Onze adviseurs hielpen de gemeente bij de inrichting van zo’n stichting. En daarbij spelen niet alleen specifieke vragen, zoals: hoe moet de HR geregeld worden en de IT ingericht, maar ook hoe stappen we over naar een nieuwe CAO, hoe richten we de governance in, ontwerpen we de werkprocessen en hoe werken we integraal? En niet te vergeten: hoe zorgen we voor draagvlak bij alle betrokken medewerkers?

  Onze aanpak: programmatisch

  Als onafhankelijke regisseur behouden we tijdens dit intensieve traject het overzicht en de focus en zorgen ervoor dat de vaart in het project blijft. Wij werken programmatisch aan de vorming van de nieuwe stichting, knipten dit grote project in behapbare deelprojecten, zodat we kleine, maar heldere stappen kunnen zetten. Door het proces transparant te houden weten medewerkers precies waar ze aan toe zijn. We verliezen hen niet uit het oog. Zij worden nadrukkelijk betrokken bij de voortgang van de inrichting. Hetzelfde geldt voor de partners. Zo ontstaat draagvlak voor het slagen van de reorganisatie. Verder werken we nauw samen met externe partners uit ons netwerk, die specifieke disciplines inbrengen, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering en financiën.

  Het resultaat: duidelijke toegang

  Van meet af aan was het doel van de oprichting van de stichting ZO! duidelijk: de toegang tot het sociaal domein moest verbeteren. Met het inrichten van de stichting hebben we één loket gecreëerd. Inwoners weten waar ze met hun vragen voor zorg, welzijn en ondersteuning terecht kunnen. Doordat we alle disciplines bij elkaar hebben gezet in multidisciplinaire teams kunnen vragen integraal worden benaderd. Medewerkers zijn enthousiast, inspireren elkaar en weten wat er van hen wordt verwacht. Het traject is nog niet volledig afgerond.

  Waarom TwynstraGudde?

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben veel ervaring met het analyseren van bestaande organisatievormen en het adviseren over en inrichten van efficiënte nieuwe organisaties gericht op de bestuurlijke toekomst. Daarbij zijn onze adviseurs betrokken, met een goed gevoel voor de context voor wat betreft governance, beleid en geldende wet- en regelgeving, maar met een onafhankelijke en kritische blik.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen