TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rijksvastgoedbedrijf Renovatieprogramma Binnenhof: centrum van onze democratie

  De renovatie van het Binnenhof is een van de meest bekende en spraakmakende projecten van Nederland. In het hart van politiek Den Haag. Na een periode van intensief gebruik heeft het Binnenhof veel technische en bouwkundige gebreken. Grootschalige renovatie is noodzakelijk voor betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers. Én om het cultureel erfgoed op de lange termijn te behouden. TwynstraGudde is al sinds 2018 betrokken bij de renovatie en zorgt er samen met het Rijksvastgoedbedrijf voor dat de enorme opgave invulling krijgt. 

  De renovatie van het Binnenhof is technisch, organisatorisch en politiek bestuurlijk een complex project. Het Binnenhof bestaat bijvoorbeeld uit vier gebruikers: de Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken. Allemaal hebben ze een andere positie en andere belangen. TwynstraGudde draagt bij aan verschillende onderdelen van het renovatieprogramma, zoals transitiemanagement, ontwerpmanagement, ondersteuning bij besluitvorming en duurzaamheidsadvies. TwynstraGudde vult deze rollen in voor de Eerste en Tweede Kamer en de Raad van State.

  Zorgvuldig transitiemanagement

  De gebruikers van de Tweede Kamer verlieten in de zomer van 2021 het pand. De ondersteunende diensten moesten het beheer loslaten. Het complexdeel van de Tweede Kamer is ongeveer 80.000 m2 en telt zeven bouwdelen. De transitiemanager van TwynstraGudde heeft de overdracht van het Tweede Kamercomplex richting het Rijksvastgoedbedrijf naar de aannemerscombinatie begeleid. Door de zorgvuldige begeleiding van dit proces kon het programma Binnenhofrenovatie volgens planning starten met de volgende fase met de aannemer.

  Ontwerpmanagement

  Voor de Tweede Kamer geeft TwynstraGudde samen met het Rijksvastgoedbedrijf ook invulling aan het ontwerpmanagement. Voor het gebouw van de Tweede Kamer werken vijf ontwerpteams tegelijk aan het uitwerken van het renovatieplan. Ontwerpmanagement houdt in dat we architecten, de landschapsontwerper en technisch adviseurs begeleiden om met elkaar een samenhangend plan te maken. Dit vraagt om proactief handelen, organiseren en structureren en aanpassingsvermogen om mee te kunnen bewegen met veranderende standpunten, inzichten en belangen.

  Circulaire projectstrategie

  Bij de start van dit project waren de eisen voor duurzaamheid en circulariteit anders dan nu. Daarom hebben wij hier extra aandacht aan besteed. Voor het definitief en technisch ontwerp hebben wij een circulaire projectstrategie ontwikkeld en uitgevoerd. Deze strategie is door eigenaar (Rijksvastgoedbedrijf) en gebruiker (Tweede Kamer) vastgesteld. Samen met de architecten, adviseurs en aannemers hebben we gewerkt aan de vertaling van de circulaire projectstrategie naar een praktische uitwerking voor de renovatie van de Tweede Kamer.

  Ondersteunen besluitvorming

  Naast de projectbeheersing ondersteunen wij ook het Rijksvastgoedbedrijf en de Tweede Kamer in de besluiten over opeenvolgende faseproducten. Het bewaken van kwaliteit, tijd en geld krijgt in dit project een nieuwe dimensie, omdat we altijd in het oog houden dat er naast een technische waarheid ook een politieke waarheid is. Met effectieve procesbegeleiding en de goede besluitproducten lukt het om daarin de besluitvorming succesvol te ondersteunen.

  Benieuwd hoe het meest recente plan van de Tweede Kamer er nu uitziet? Kijk dan hier.

  Waarom TwynstraGudde voor de renovatie van het Binnenhof?

  Het Rijksvastgoedbedrijf heeft TwynstraGudde gevraagd om bij te dragen aan verschillende onderdelen van het totale renovatieprogramma van het Binnenhof. De capaciteit om op zowel strategisch als op directieniveau te kunnen schakelen én plannen uitvoerbaar te maken op tactisch en operationeel vlak, maakten dat ons aanbod voldeed aan de eisen die het Rijksvastgoedbedrijf stelde aan een opdrachtnemer.

  Nieuwste publicatie als eerste ontvangen?

  Deze publicatie is de eerste in de reeks over onze ondersteuning bij het renovatieprogramma van het Binnenhof. De volgende publicaties gaan over het transitiemanagement, het ontwerpmanagement, de circulaire projectstrategie en de projectbeheersing. Wil je deze als eerste ontvangen? Laat hieronder je gegevens achter.

  Heb je in de tussentijd al een vraag? Stel je vraag hier.

  Schrijf je in voor de publicatiereeks

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen