Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Teamassessment: inkijk in samenwerken

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden geeft de komende jaren uitvoering aan het project Sterke Lekdijk. Deze dijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Met een assessment heeft TwynstraGudde geholpen om de beste samenwerkingspartners te vinden met wie dit project kan worden uitgevoerd.

Foto: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - www.hdsr.nl

In het gebied van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) wordt de Lekdijk in de komende jaren over een lengte van 55 km versterkt. Het project bestaat uit zes deelprojecten.

Selecteren op samenwerkingsvaardigheden

Via de aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap worden bouwondernemingen gezocht om dit project verder te ontwikkelen en uit te voeren. Omdat de exacte oplossingen voor dijkversterking aan de voorkant nog niet vaststonden, wilde het waterschap niet alleen selecteren op prijs en technische kwaliteit, maar onder meer ook op een HRM-plan en samenwerkingsvaardigheden.

Goede samenwerking tussen het team van het waterschap en de bouwondernemingen is immers essentieel voor projectsucces. Maar hoe maak je die concreet? Hoe kom je binnen de geldende aanbestedingsregels tot een objectieve en transparante beoordeling van samenwerkingsvaardigheden? Het Hoogheemraadschap vroeg TwynstraGudde hierbij te helpen.

Opzet van een assessmentprogramma

Om te beoordelen welke bouwonderneming in de samenwerking met het team van het waterschap over de beste vaardigheden beschikt, hebben we een assessmentprogramma opgezet waarin opdrachtgever en een inschrijvende bouwonderneming samenwerken. Voor de beoordeling hebben we een competentieprofiel gedefinieerd: een project-specifieke set van objectief waarneembare gedragingen. Als basis hiervoor hebben we het teamwiel van Vroemen gebruikt. De beschrijving van de competenties, de wijze van beoordelen en waarderen en de beschrijving van het proces zijn opgenomen in de aanbestedingsleidraad voor de inschrijvende partijen. Vervolgens hebben we simulaties, materialen en interactieve oefeningen ontwikkeld waarmee het gewenste gedrag wordt opgeroepen. Lees ook meer in Het Groot Interventieboek over samenwerkingassessments.

Zes inschrijvende bedrijven

Het assessment duurde één volle dag en hebben we de zes inschrijvende partijen, afzonderlijk, doorlopen. Het team van de inschrijvende bouwonderneming werkte in het assessment samen met het team van de opdrachtgever. Elke inschrijver kreeg exact hetzelfde programma. Onze assessoren hebben het programma begeleid en per inschrijver een beoordelingsrapport gemaakt voorzien van een motivatie. In een persoonlijk terugkoppelingsgesprek met de betreffende inschrijver hebben we het rapport en de beoordeling besproken. Na toestemming van de inschrijvers stuurden we de beoordelingscijfers naar het Hoogheemraadschap (de opdrachtgever/aanbesteder). Deze zijn gebruikt bij de uiteindelijke gunning.

Een teamassessment in de aanbestedingsprocedure is een enerverende belevenis, met een grote voorspellende waarde voor de samenwerking in het project.
Leon Nieuwland, programmamanager Sterke Lekdijk HDSR

Inkijk in dynamiek tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

Uit onderzoek blijkt dat wat mensen laten zien in assessments voorspellende waarde heeft in de toekomst. In dit geval voor het verdere verloop van de samenwerking met het Hoogheemraadschap. Assessments bieden een inkijk in de samenwerkingsdynamiek. Daarbij is een zorgvuldige aanpak een must. Het vraagt om onafhankelijke en onpartijdige assessoren die kennis en ervaring hebben met beoordelen van gedrag én bewust zijn van de gevoeligheden tijdens aanbestedingen. Wij hanteren hierbij de NIP-beroepscode voor psychologen.

Het effect op de samenwerking

Onder meer op grond van de assessments heeft het Hoogheemraadschap partners kunnen selecteren. Het is niet alleen een middel tot selectie geweest maar heeft ook zijn werking daarna. Partners hebben elkaar al een keer getroffen in een real life situatie waarin werkelijk iets op het spel stond. Zij kunnen hierop voortbouwen om na de gunning de samenwerking verder te ontwikkelen.

Waarom TwynstraGudde?

Samenwerken is één van de kerncompetenties van TwynstraGudde. We kennen de succesfactoren van goede samenwerking en weten waardoor het soms stroef loopt. Onze adviseurs hebben bovendien jarenlange ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van assessments tijdens aanbestedingen. Daarnaast zijn we thuis in de wereld van grote infrastructurele projecten en bekend met het werk van waterschappen. Met deze combinatie van kennis en ervaring, vanuit een onafhankelijke positie, hebben we de opdrachtgever adequaat kunnen helpen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.