TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Eurofins PAMM Samenwerken aan een consistente en toekomstgerichte hr-strategie

  Na te zijn overgenomen door Eurofins Clinical Diagnostics, wilde Eurofins PAMM de eigen hr-strategie in lijn brengen met die van het kersverse moederbedrijf. TwynstraGudde Interim Management & Executive Search vond de interim-hr-projectleider om dit proces te ondersteunen: Angelique Philipsen. Samen met hr-manager Anthéra Peeters, hr-directeur Jennifer van Valkenhoef en TwynstraGudde-partner Liesbeth Kronshorst vertelt zij over hun gezamenlijke aanpak.

  Van links naar rechts: Jennifer van Valkenhoef, Anthéra Peeters en Angelique Philipsen

  Eurofins PAMM is een laboratorium voor medische diagnostiek en onderzoek in de regio Zuidoost-Brabant. Het lab werkt vanuit twee vestigingen met zo'n 250 medewerkers, voor ziekenhuizen, huisartsen, GGD, zorginstellingen en verloskundigenpraktijken. Stichting PAMM, zoals het lab voor de overname heette, werd onderdeel van het snelgroeiende Eurofins Clinical Diagnostics, dat uit meerdere laboratoria bestaat. In de hectiek van de overname wilde Eurofins PAMM, ondanks urgente hr-kwesties als het invullen van leiderschapsposities, ook ruimte maken voor de hr-strategie op langere termijn.

  Nauwe samenwerking

  'Liesbeth van TwynstraGudde Interim Management & Executive Search benaderde mij met de vraag of ik Eurofins PAMM kon helpen met het opzetten van een passende hr-strategie, in lijn met de bedrijfsbrede strategie van Eurofins PAMM als onderdeel van Eurofins Clinical Diagnostics', vertelt Angelique. 'Een belangrijk uitgangspunt was natuurlijk alignment met het hr-beleid van Eurofins Clinical Diagnostics. Angelique en Anthéra, hr-manager bij PAMM, besloten al snel om ook Jennifer te betrekken, hr-directeur van moederbedrijf Eurofins. Anthéra: 'Je kunt geen hr-strategie maken alleen voor PAMM, dat vonden we alle drie vanaf het begin. Je moet dat in samenspraak doen. Het vereist goede afstemming.'

  Het begint met luisteren

  'Een belangrijk element bij het komen tot de hr-strategie, was luisteren', zegt Angelique. Op basis van de joint strategy paper die tijdens de overname is geschreven, is zij in gesprek gegaan met het management, medewerkers, de ondernemingsraad, en ook bijvoorbeeld met Jennifer. Vaak deed zij deze gesprekken samen met Anthéra. Op de achtergrond sparde zij ondertussen met Liesbeth over de beste aanpak van het vraagstuk. 'Daarbij vind ik het altijd fijn om op basis van een model of een structuur te werken. Wat we in dit geval hebben gebruikt is het ESH-model van TwynstraGudde. Daarmee kan je de elementen van een hr-strategie in hun samenhang bekijken.'

  Snel schakelen op inhoud

  Angelique: 'We hebben dus gekeken naar hoe PAMM ervoor staat in het licht van de doelen uit de joint strategy paper. Hoe kan je dat vertalen naar hr-doelen en wat moet er dan vervolgens gebeuren, wat heeft prioriteit? Daarover hebben we heel mooi kunnen schakelen met Jennifer, die vaak met dezelfde thema's bezig was. Soms had Eurofins al een tool of beleid waar we op aan konden haken. In die zin is het formuleren van een plan van aanpak voor de hr-strategie van PAMM echt invlechten of inritsen in het grotere geheel geworden.'

  'Je kunt geen hr-strategie maken alleen voor PAMM, dat vonden we alle drie vanaf het begin. Je moet dat in samenspraak doen. Het vereist goede afstemming.'
  Anthéra Peeters

  Blik op de lange termijn

  De kunst was om in de hectiek van de overname en de snelle groei van Eurofins de blik te richten op de hr-doelen voor de langere termijn. 'Er moest in het hier en nu veel opgelost worden', vertelt Angelique. 'Bijvoorbeeld de bemensing van belangrijke leiderschapsposten. Toch werd er ook ruimte gemaakt voor de lange termijn. Ik vond dat er heel knap geschakeld werd tussen die drukke dagelijkse praktijk en ruimte nemen om na te denken over waar je naartoe wilt.' Dit gaf haar de kans een grondige analyse te maken en een breedgedragen hr-strategie en -plan voor Eurofins PAMM op te stellen.

  Gedreven en patiëntgericht

  Wat Angelique opviel bij PAMM was de grote gedrevenheid. 'Mensen staan enorm voor hun werk en in alle tumult zag je dat ze altijd op de patiënt gericht bleven. Dat is een bijzondere kracht.' Een kracht die Anthéra verklaart uit het grote belang dat onderzoeksuitslagen hebben voor patiënten: 'Die uitslag kan zo beslissend zijn, daar wil je geen fouten in maken.' Het zijn die gedrevenheid en patiëntgerichtheid die Jennifer wil verbinden met het ondernemerschap dat een belangrijke pijler is onder de cultuur van Eurofins als geheel.

  Wat voor organisatie wil je zijn?

  Jennifer: 'Het mooie aan PAMM is dat je heel sterk die vakinhoudelijkheid hebt, de specialismen die heel goed ontwikkeld zijn. Tegelijkertijd moet de business ook draaien. Daarom hebben we duaal leiderschap. Enerzijds vanuit het vakgebied en anderzijds vanuit de bedrijfsvoering, op een faciliterende manier. Als dat werkt, heb je het beste van beide werelden. Dan doe je het vak recht en breng je het tegelijkertijd verder met goede ondersteuning vanuit de organisatie.' Om met elkaar vooruit te komen investeert Eurofins volop in leiderschap. Ook in het persoonlijk leiderschap van alle medewerkers.’

  Ontwikkelkansen voor medewerkers

  Onderdeel van de nieuwe hr- strategie voor PAMM is de oprichting van een leiderschapsacademie. 'Dat is een voorbeeld van het invlechten in het grotere geheel van Eurofins, dat ik eerder noemde', vertelt Angelique. 'De plannen daarvoor waren er al en we hebben gekeken hoe we die verder konden versterken.' Als het om opleiding en ontwikkeling in bredere zin gaat, vertelt Jennifer over de visie van Eurofins dit: 'We kijken alleen of een opleiding in je ontwikkeling past. We doen niet moeilijk met terugbetalingsregelingen als je ergens anders wilt gaan werken. Zo denken we binnen de organisatie heel veel potentieel te kunnen vinden.'

  Het goede gesprek op gang brengen

  'Een belangrijk onderdeel van het hr-strategie is het voeren van het goede gesprek', zegt Angelique. 'Dat heb je nodig. Als leidinggevende regelmatig met je mensen om tafel gaan en het hebben waarover het moet gaan. Dus: hoe is het met je ontwikkeling in het licht van de organisatieambities? Past je ontwikkeling nog bij je persoonlijke wensen? We zagen dat daar wel wat te winnen valt, zoals in de meeste organisaties, want het goede gesprek voeren vinden we best lastig.' Jennifer: 'Je moet een aantal dingen regelen als je het goede gesprek wilt faciliteren: leidinggevenden die het kunnen, het juiste instrument, maar je moet ook zorgen dat iedereen weet wat zijn rol is, zijn bijdrage aan het geheel. Dan gaat het wel rollen.'

  Verbonden buitenstaander

  Als interimmer voelt Angelique zich een verbonden buitenstaander, vertelt zij. 'Met verbonden bedoel ik dat je wel met passie en je hart in een klus moet zitten om het goede te kunnen doen, om naar boven te krijgen wat besproken moet worden en met elkaar te sparren over wat kan werken en wat niet. Daarvoor heb je verbinding nodig met de mensen met wie je werkt op dat moment.' Anthéra: 'Ondanks dat Angelique een buitenstaander is, voelt zij zich enorm betrokken bij de organisatie, dat herken ik.'

  Richting één hr-beleid

  Met de nieuwe hr-strategie voor Eurofins PAMM, is een belangrijke stap gezet in de richting van een consistent hr-beleid voor Eurofins Clinical Diagnostics als geheel. Jennifer: 'Het is heel goed gelukt als je het mij vraagt. We hebben wat we hier gedaan hebben ook gedeeld met de andere hr-managers binnen Eurofins.' Het kost natuurlijk tijd om er een eenheid van te maken, maar de uitwisseling van kennis, kunde en capaciteit is zeker op gang gekomen, ziet Angelique. Liesbeth: 'De kracht van PAMM, die gedrevenheid waar we het aan begin van het gesprek over hadden, eigenlijk krijgt die nu meer ruimte.'

  Meer weten?

  Organisaties zijn altijd in verandering. Dat vergt het uiterste van directies, bestuurders en managers. Met managementadvies, interim management en executive search geven wij een impuls aan versterking van het leiderschap. We helpen organisaties bij vraagstukken van vandaag én morgen. 

   

  Lees ook:

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen