TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Stichting Voila Innovatieve leeromgeving in een energieneutrale school

  In opdracht van de Stichting Voila is een nieuw gebouw gerealiseerd voor twee basisscholen en kinderopvang: het kindcentrum Berkelwijk in Leusden. TwynstraGudde was verantwoordelijk voor het management van dit bijzondere project: van initiatief tot en met uitvoering en daarna.

  Foto's: Carlijn Kramer

  Kindcentrum Berkelwijk is in de zomer van 2020 opgeleverd. Het biedt ruimte aan de twee basisscholen de Heerd en de Holm en aan kinderdagopvang Humankind. Aan deze nieuwbouw stelde de opdrachtgever, Stichting Voila hoge eisen. Men wilde niet alleen een 100 procent duurzaam gebouw met een groot speelterrein, maar ook een uitstekend binnenklimaat qua akoestiek, luchtkwaliteit, temperatuur, comfort en daglicht volgens het PvA Frisse Scholen. En dat alles binnen het beperkte huisvestingsbudget dat een onderwijsinstelling nu eenmaal heeft. TwynstraGudde werd gevraagd mee te denken en het project van initiatief tot en met de uitvoering te managen.

  Total costs of ownership

  Om aan de eisen te kunnen voldoen hebben we vooral in het begin nadrukkelijk gekeken naar de total costs of ownership (TCO). Dus niet alleen naar de initiële investeringskosten, maar net zo goed naar de exploitatiekosten. Door breder te kijken konden we de kosten voor onderhoud en energie beperken en de ontstane ruimte inzetten voor extra investeringen. In lijn hiermee hebben we een uitvraag geformuleerd op basis van design, build, maintain (technisch onderhoud) en operate (schoonmaak, energie, afval en veiligheid). Door deze aspecten in één contract te integreren zijn aanbieders geprikkeld oplossingen te kiezen die qua TCO het gunstigst zijn. Dit heeft geleid tot een hoge kwaliteit van het gebouw (investering) en vaste, lage exploitatielasten in de komende twintig jaar.

  Aanbesteden op Voorlopig Ontwerp

  Om de visie van de opdrachtgever en gebruiker op onderwijshuisvesting in het ontwerp te borgen, hebben de basisschoolleraren meegedacht over tal van innovatieve oplossingen. Van Hoogevest Architecten heeft daarna een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Dit leidde tot een innovatieve leeromgeving: een gebouw zonder lokalen, maar met open verdiepingen en losse verplaatsbare stilte-units waar telkens nieuwe lesruimtes kunnen worden gecreëerd. Er zijn gezamenlijke voorzieningen voor de scholen en het kinderdagverblijf. Dit ontwerp vormde de basis voor de vraagspecificatie naar de markt voor nader uitwerken, bouwen en onderhouden voor twintig jaar.

  'Als opdrachtgever kun je niet zonder goed functionerend team om je heen; mensen die het bouwproces snappen, de financiën beheersen en de schakel zijn tussen de opdrachtgever en de bouwende partij.'

  Samenwerking en vertrouwen

  Het project is uitgewerkt door Agnova Architecten en gerealiseerd door Bloemendal Bouw. Tijdens de uitvoering hebben wij namens de opdrachtgever de rol van projectmanager vervuld. We hebben een UAV GC light aanpak gehanteerd, waarbij we de basis van de UAV GC hebben gehanteerd in lijn met de omvang van het werk, zonder te verzanden in onnodige procedurele details. Wij hebben, uitgaande van onderling vertrouwen, gekozen voor heldere afspraken op hoofdlijnen, een duidelijk proces en een nauwgezette begeleiding van dat proces.

  Nul op de meter

  Het eindresultaat is een prachtig gebouw dat bovendien energieneutraal is dankzij hoogwaardige isolatie, zonnepanelen op dak en een warmtepomp met bodembron. We verwachten zelfs dat het gebouw energieleverend is. Een decentraal geregeld ventilatiesysteem garandeert op alle momenten voldoende verse lucht. Door de toepassing van vilten panelen en geperforeerde dakplaten is ondanks de openheid van het gebouw, de akoestiek goed. Het gebouw is niet alleen binnen de planning en maar ook binnen het budget gerealiseerd.

  Wichert Eikelenboom, Bouwmanager van Stichting Voila geeft aan: 'Als opdrachtgever kun je niet zonder goed functionerend team om je heen; mensen die het bouwproces snappen, de financiën beheersen, de risico's in kaart brengen en de schakel zijn tussen de opdrachtgever en de bouwende partij. De adviseurs van TwynstraGudde hebben dat goed gedaan en mij in staat gesteld die verantwoordelijkheid te dragen.'

  Onze toegevoegde waarde

  De realisatie van KC Berkelwijk was een veelzijdig project, onder andere door de vele betrokken stakeholders (gemeente, buurt, onderwijsteams) en de opgave om écht op TCO te sturen. Onze adviseurs hebben de contractvorm specifiek gemaakt voor deze opgave. Hierdoor is de maximale kwaliteit binnen het beschikbare budget behaald. We hebben daarvoor gebruik gemaakt van alle harde en zachte skills die TwynstraGudde in huis heeft op het gebied van samenwerking, projectmanagement, vastgoed, contractmanagement en risicobeheersing.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen