TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Klantervaring

  Aanbevelingen omgevingsproces regionale keringen agrarische stakeholders

  Waterschap Brabantse Delta

  Het waterschap Brabantse Delta verbetert in zes deelgebieden de regionale keringen. Half 2022 is de planuitwerkingsfase zo goed als afgerond met de vaststelling van vijf projectplannen. In één van de deelgebieden is discussie ontstaan over het omgevingsproces van het waterschap en de omgang met de agrarische stakeholders.Klantervaring-quote-01


  Hr-strategie in lijn brengen na overname

  Eurofins PAMM

  Na te zijn overgenomen door Eurofins Clinical Diagnostics, wilde Eurofins PAMM de eigen hr-strategie in lijn brengen met die van het kersverse moederbedrijf. TwynstraGudde Interim Management & Executive Search heeft hr-manager Anthéra Peeters en hr-directeur Jennifer van Valkenhoef geholpen aan een interim-hr-projectleider om dit proces te ondersteunen: Angelique Philipsen. Klantervaring-quote-02

   

  Opgavegericht leren werken via opgavesprints

  Gemeente Horst aan de Maas

  Wat betekent het om opgaven centraal te stellen? Wat is daarvoor nodig? Hoe benader je een vraagstuk opgavegericht en hoe vertaal je dit naar een programma of acties? In Horst aan de Maas was de ambtelijke organisatie hier ook nieuwsgierig naar. Samen met hen en maatschappelijke partners hebben we daarom het speerpunt ‘vitale kernen’ uit het coalitieakkoord opgavegericht aangepakt in een serie opgavesprints: sessies die op elkaar voortbouwen om een opgave te doorgronden en te vertalen naar acties. Klantervaring-quote-03

   

  Investering in persoonlijk eigenaarschap versterkt netwerkorganisatie

  Gemeente Utrechtse Heuvelrug

  De rol van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is veranderd en ontwikkeld, maar ook inwoners zijn zelfstandiger geworden en nemen zelf initiatieven. De organisatie binnen de gemeente is aangepast om hierop flexibel in te kunnen spelen. Wij hebben met het leertraject ‘Anders (samen)werken’ persoonlijk leiderschap versterkt en de medewerkers geholpen een goede rol binnen de organisatie te vervullen. Klantervaring-quote-04

   

  Sterker team vergroot succesratio van businessinnovaties

  Chrysal

  Dé marktleider van bloemenvoeding Chrysal werkt vanuit negen internationale kantoren en heeft productiefaciliteiten in vijf landen. Met behulp van onze BEANs-methodiek hebben wij een sterker teamgevoel gecreëerd met meer innovatiekracht.Klantervaring-quote-05

   

  Samenwerkingsscan geeft betere integrale samenwerking in de aanpak van ondermijning

  Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Den Haag

  Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag brengt veel partners in de veiligheidsketen samen. Dat betekent niet automatisch dat ook altijd effectief samen wordt gewerkt. De kunst is dan ook om gedeelde ambities, afhankelijkheden én (interventie)mogelijkheden in kaart te brengen en het onderlinge vertrouwen te vergroten. Een evaluatie met behulp van de samenwerkingsscan helpt hierbij en biedt aanknopingspunten voor concrete verbetermogelijkheden.Klantervaring-quote-06

   

  Kwartiermaker voor de herontwikkeling van de binnenstad van Terneuzen

  Gemeente Terneuzen

  Het Totaalplan Binnenstad Terneuzen is de allesomvattende toekomstvisie, waarin staat beschreven hoe de vernieuwing en ontwikkeling van de binnenstad van Terneuzen vorm kan krijgen.Klantervaring-quote-07

   

  Nieuwe crisisaanpak ontwikkelen met focus op preventie

  Cosis

  Cosis ondersteunt mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Soms doen zich daarbij crisissituaties voor. Cosis wilde daar beter op voorbereid zijn, om de nadelige effecten voor cliënten en zorgverleners zo veel mogelijk te beperken.Klantervaring-quote-08