TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Overijssel en gemeenten Regionale Stedelijke Investeringsagenda voor Twentse steden

  Steden die bruisen van energie. Bedrijvigheid en nieuwe kansen. Ruimte, groen en kwaliteit van leven. Welkom in de toekomst van stadsleven en innovatie! De Twentse steden Almelo, Hengelo en Enschede en de provincie Overijssel vinden elkaar in één Regionale Stedelijke Investeringsagenda. TwynstraGudde heeft een visie en strategie voor het gehele proces bepaald en hiervoor het (bestuurlijk) proces begeleid, de investerings- en uitvoeringsagenda opgesteld en de financiële vertaling gemaakt.

  Het Rijk staat voor enorme opgaven op het gebied van energie, natuur, woningbouw, landbouw, economie en infrastructuur. Met de “Regionale Stedelijke Investeringsagenda Almelo, Hengelo en Enschede 2050” leveren de Twentse steden een gezamenlijke bijdrage aan deze opgaven. De agenda vormt een unieke propositie waarin het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden samenwerken aan één opgave. Het gaat om een investering van meer dan 20 miljard euro, door markt en overheid op te brengen. Over die investering gaat de regio graag het gesprek aan met het Rijk.

  De agenda is inmiddels opgenomen als bouwsteen in de Contourennotitie voor de Nota Ruimte. Op basis daarvan gaat de regio met het Rijk en het nieuwe kabinet werken aan een verstedelijkingsstrategie voor Twente.

  Groene technologische topregio

  Op basis van de keuzes gemaakt in deze agenda kunnen de Twentse steden compleet en verantwoord met circa 100.000 inwoners doorgroeien naar een stedelijke regio met 420.000 inwoners. Anders dan in veel andere delen van Nederland, heeft Twente de ruimte om aan de groeisprong invulling te geven. De regio levert niet alleen in kwantiteit, maar juist in kwaliteit een bijdrage aan een nog beter Nederland. Als groene technologische topregio wil Twente haar rol in het netwerk van Europese economische regio’s verder versterken. Economische kracht, (inter)nationale bereikbaarheid, hoogstedelijke dynamiek en ruimte, groen en kwaliteit van leven komen samen.

  'TwynstraGudde heeft in korte tijd de kracht van de Twentse steden gebundeld in een sterke investeringsagenda.'

  Samenwerking is een must

  In onze visie is een gezamenlijke investeringsagenda een goed middel om tot een gedeeld en gedragen beeld van de toekomst te komen en om opgaven en ambities voor middellange termijn vast te leggen. Samenwerking is daarvoor een must. Als gemeente alléén red je het niet. Goede samenwerking maakt de regio bovendien sterker in gesprekken met het Rijk, bedrijfsleven, medeoverheden en internationaal.

  Om tot een gezamenlijke agenda te komen, hebben wij geholpen om alle belangen een plek te geven. Omdat de belangen tussen partijen kunnen verschillen hebben we vier coalitievormen onderscheiden. Hierin komen overheid, bedrijfsleven, onderwijs, de culturele sector, de vervoerssector en de bouwsector elkaar tegen. In de coalities hebben we telkens de opgave centraal gesteld; de wijze van samenwerking is volgend. En daarbij gaat het uiteraard niet alleen om een goed gesprek. Het gaat om actie, samenwerken, gezamenlijk tot een product komen, opschalen van ambtelijk naar bestuurlijk niveau en een financiële vertaling maken. Dit heeft geleid tot het maken van scherpe keuzes.

  Ook aan de slag met een regionale gebiedsvisie en deze financieel vertalen?

  Het proces voor een gebiedsvisie faciliteren

  We hebben het proces ontworpen en gefaciliteerd. Centrale elementen waren een project-startup, een stakeholders- en beleidsanalyse, diverse ontwerpsessies en ambtelijke en bestuurlijke voorbereidingen en terugkoppeling. In achtereenvolgende sessies is stap voor stap één beeld ontstaan. We hebben ook inhoudelijk waarde aan het proces toegevoegd, onder andere op het gebied van ruimtelijke inrichting, woningbouw, natuur, economie, infrastructuur en mobiliteit.

  Samen met stedenbouwkundig bureau Must hebben we de ambities ruimtelijk vertaald in tekeningen en kaartbeelden. Daarnaast hebben we data geanalyseerd en de uitvoeringsagenda op gebied van bovengenoemde thema’s financieel vertaald. Voor het woonprogramma hebben wij daartoe ons regionale GREX-model ingezet. Ook hebben we een strategie ontworpen voor de lobby richting de Rijksoverheid.

  Een gezamenlijk bod als onderdeel van strategie

  Het resultaat is een Regionale Stedelijke Investeringsagenda die door de gemeenten Almelo, Hengelo en Enschede en de provincie Overijssel is omarmd als een gezamenlijk bod aan de Rijksoverheid. Het doel is de potentie van Twente optimaal te benutten en daarmee een bijdrage te leveren aan de nationale opgaven. De regio levert met deze agenda bovendien een significante bijdrage aan de internationale concurrentiekracht van Nederland.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs combineren inhoudelijke kennis van diverse sectoren in het ruimtelijke domein, proceskennis en bekendheid met het werkterrein van de overheid. Het opbouwen van coalities is één van onze kerncompetenties. We hebben oog voor de verschillende belangen in het proces. We hebben de kennis om een investeringsagenda op te stellen en om communicatie en strategie richting het Rijk vorm te geven.

  Samen aan de slag met jouw opgave

  Alle mensen

  Samen aan de slag met jouw opgave

  Alle mensen