Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Uithoorn Integrale binnenstedelijke herontwikkeling geeft dorpscentrum Uithoorn impuls

  De gemeente Uithoorn gaat haar dorpshart herontwikkelen: de aantrekkelijkheid vergroten door woningen toe te voegen en enkele verouderde gebouwen transformeren. Wij helpen de gemeente een financieel haalbaar plan te maken en we geven vorm aan een ontwikkelstrategie.

  Foto: Zicarlo van Aalderen

  De Noord-Hollandse gemeente Uithoorn werkt aan vernieuwing van het dorpscentrum. Er spelen verschillende ontwikkelingen in één geografisch gebied zoals verbetering van de openbare ruimte met betere parkeervoorzieningen, economische versterking door aantrekkelijkheid van het winkelgebied te vergroten, transformatie van leegstaande kantoren en herontwikkeling van een kerkgebouw. Het is een beeldbepalende ontwikkeling met een grote impact op de toekomst van Uithoorn. De gemeente vroeg TwynstraGudde te helpen bij de financiële haalbaarheid van het stedenbouwkundige plan te bepalen en om een ontwikkelingsstrategie te ontwerpen waarbij de kennis en ervaring van marktpartijen maximaal wordt benut.

  Integraal schakelen

  In onze visie komt een haalbaar plan tot stand door een proces van tekenen, rekenen en bepalen van een strategie. Door in samenhang aan deze elementen te werken, is het mogelijk de complexe puzzel te leggen. Integraal schakelen tussen de verschillende vraagstukken is van belang om op globaal niveau een goede uitkomst te realiseren. In deze opdracht concentreren wij ons op de strategie en de financiële haalbaarheid. We werken daarbij samen met een stedenbouwkundige die door de gemeente is aangetrokken.

  'TwynstraGudde levert een uitstekende bijdrage als sparringpartner, als meedenkende strateeg en als betrokken derde die net zo graag als de gemeente de plannen tot een succes maakt.'
  Rob Agterdenbos, Programmamanager gemeente Uithoorn

  Doorrekeningen

  We hebben alle informatie over het gebied, de gebouwen en de plannen van de eigenaren van grond en vastgoed in beeld gebracht en gestructureerd. Waar hebben we het over en waar staan we? Vervolgens hebben we een eerste doorrekening gemaakt van globale plannen en ambities.

  We maken grondexploitatieberekeningen en visualiseren de gewenste ontwikkelstrategie. Verder consulteren we marktpartijen die een bijdragen willen en kunnen leveren aan de realisatie van de plannen. Ook zijn we betrokken bij voorbereiding van de besluitvorming door het college van B&W en de gemeenteraad.

  Uiterlijk in 2022

  Het resultaat waar we aan werken is een voor de gemeente Uithoorn haalbare en realiseerbare herontwikkeling van het dorpscentrum, dat politiek en bestuurlijk op draagvlak kan rekenen en waar marktpartijen zich aan willen committeren. Het is de bedoeling dat uiterlijk in 2022 een nieuw bestemmingsplan wordt vastgesteld en contracten met bouwpartijen worden afgesloten. In de jaren daarna krijgt het nieuwe dorpscentrum gestalte.

  'TwynstraGudde levert een belangrijke bijdrage aan de ambities van de gemeente om het dorpshart van Uithoorn ingrijpend te vernieuwen', aldus Rob Agterdenbos, Programmamanager gemeente Uithoorn. 'Het vertalen van inspirerende en creatieve plannen naar haalbare concepten is sterk afhankelijk van strategie, timing en de samenwerking tussen alle stakeholders. TwynstraGudde levert een uitstekende bijdrage als sparringpartner, als meedenkende strateeg en als betrokken derde die net zo graag als de gemeente de plannen tot een succes maakt'.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs begrijpen als geen ander de dynamiek van een complexe binnenstedelijke herontwikkeling. We hebben veel ervaring op dit gebied en kunnen daardoor anticiperen op vragen die zullen komen. We hebben kennis van grondexploitatieberekeningen en haalbaarheidsstudies. Ook hebben we kennis van marktconsultaties en contractmanagement. Met een integrale blik kunnen we het hele spectrum overzien en helpen we de gemeente om de regie te voeren. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen