European Patent Office – EPO Nieuwbouw Europees Octrooibureau succesvol voltooid

Het Europese Octrooibureau heeft in Rijswijk een nieuw kantoor in gebruik genomen. Op basis van systeemgerichte contractbeheersing en onze kennis en ervaring van projectmanagement heeft TwynstraGudde geholpen het complexe project op tijd en binnen het budget te voltooien.

Copyright: European Patent Office. Photo by Ossip van Duivenbode.

Het Europese Octrooibureau (European Patent Office – EPO) verzorgt een uniforme procedure voor onderzoek en verlening van patenten voor uitvindingen. Bedrijven uit de hele wereld zijn hierdoor in staat hun uitvindingen te beschermen op de Europese markt. Het EPO heeft het hoofdkantoor in München en meerderde vestingen in de EU. Een onderdeel is in Rijswijk.

Koning Willem-Alexander

Een deel van de bestaande bebouwing in Rijswijk - het oude Main Building - was aan vervanging toe. In opdracht van EPO is daarmee in 2014 gestart: het New Main project. Het is een opvallend gebouw geworden van staal en glas en een hoogte van 107 meter. Met 90.000 m2 bvo is er ruimte voor 1.950 medewerkers. In 2018 is het gebouw in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander geopend. Nadat de medewerkers zijn verhuisd, is begonnen met de uiterst behoedzame sloop van het oude gebouw, elf meter naast de grotendeels glazen gevel van het nieuwe gebouw. Vrijwel al het sloopafval is hergebruikt; een groot deel voor inrichting van het landschap rondom het gebouw. Het gehele project is in 2021 voltooid.

Integraal contract

Het project is ontworpen door Ateliers Jean Nouvel (Parijs) en Dam & Partners Architecten (Amsterdam). Het bouwconsortium New Main B.V. was op basis van een integraal contract (UAV-GC) verantwoordelijk voor design, engineering en bouw. TwynstraGudde heeft gezorgd voor systeemgerichte contractbeheersing, vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering van het nieuw ingerichte landschap.

Systeemgerichte contractbeheersing

Een integraal contract biedt voordelen. De vraag is alleen hoe de opdrachtgever voldoende grip houdt op het eindresultaat. Met systeemgerichte contractbeheersing bieden we hiervoor een oplossing. Volgens deze methode toetsen we namens de opdrachtgever hoe het consortium zorgt dat het eindresultaat voldoet aan de verwachtingen. Met andere woorden: we toetsen het systeem, zowel theoretisch (documentanalyse), via audits of door opnames op de bouwplaats. Om onze aandacht te richten hebben we risicogestuurd bepaald welke toetsen we precies uitvoeren.

Bril van de opdrachtgever

We hebben deze methode gedurende het gehele project gevolgd: van 2014 tot en met 2021. Vooraf hebben we ons verdiept in de manier waarop de medewerkers van EPO werken, hoe de werkomgeving daaraan bijdraagt en welke wensen en verwachtingen er leven. Gaandeweg hebben we steeds ons best gedaan om de prestaties van de aannemer met die bril van de opdrachtgever te beoordelen. Via rapportages en overleg hebben we het EPO stap voor stap op de hoogte gehouden van de bereikte resultaten.

Goede samenwerking

Een integraal contract vraagt om vertrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Met onze aanpak hebben we gezorgd dat de opdrachtgever voldoende grip op het project had, zonder het bouwconsortium voor de voeten te lopen. Dit heeft bijgedragen aan een goede samenwerking. Het resultaat is, dat het bouwconsortium een maximale prestatie heeft kunnen leveren en dat het gehele project (tot en met de inrichting van het landschap) binnen de eisen van tijd, budget en kwaliteit is voltooid.

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs huisvesting hebben ruime ervaring met integrale contractvormen en met risicobeheersing bij grote bouwprojecten. We zijn bovendien gewend om te werken in een complexe bestuurlijke omgeving. We begrijpen de belangen van de opdrachtgever en het bouwconsortium en dragen daarmee bij aan een goede samenwerking.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.