TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Ministerie van BZK Hoe verbeteren we het aanvraagproces Programma Aardgasvrije Wijken?

  De energietransitie is in volle gang. Eind 2020 ontvingen negentien gemeenten een bijdrage via het Programma Aardgasvrije Wijken om woningen wijkgericht van het aardgas af te halen of aardgasvrij-ready te maken. Daar ging een intensief aanvraagproces aan vooraf, waaraan meer dan zeventig gemeenten deelnamen. TwynstraGudde heeft, in opdracht van het ministerie van BZK, het aanvraag- en selectieproces onderzocht en met indieners en beoordelaars gekeken naar verbeterpunten in dit proces.

  In 2050 moet Nederland aardgasvrij zijn, dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. Onderdeel van deze landelijke energietransitie is het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Gemeenten hebben hierin de regie via de wijkgerichte aanpak. Het Programma Aardgasvrije Wijken heeft als doel te leren op welke wijze het aardgasvrij maken van wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Dit leren wordt onder meer gedaan in ‘proeftuinen’. De lessen moeten leiden tot een effectieve, inclusieve en opschaalbare aanpak. In 2020 hebben meer dan zeventig gemeenten een aanvraag voor een proeftuin ingediend. Minister Ollongren heeft vervolgens een selectie gemaakt op basis van de beoordeling door een adviescommissie.

  Evaluatie en advies

  Om lering te trekken uit het aanvraag- en selectieproces is TwynstraGudde gevraagd het proces te evalueren en advies uit te brengen over hoe het proces functioneert, wat goed gaat en waar verbeterpunten zitten. Het rapport is voorgelegd aan het programmateam van het ministerie.

  Enquête en interviews

  Voor de uitvoering van deze opdracht hebben we een enquête verspreid onder alle zeventig gemeenten die een aanvraag indienden. Daarnaast hebben we meer dan twintig verdiepende interviews afgenomen met zowel indieners als beoordelaars. Door de samenstelling van ons adviesteam, met mensen die kennis van aardgasvrije wijken, financieringsregelingen en evaluatieprocessen combineerden, konden we stevig doorvragen op zowel proces als inhoud.

  Resultaten

  Uit onze evaluatie blijkt dat de aanpak voor het aanvraag- en selectieproces in de basis goed heeft gewerkt. Gemeenten zijn overwegend positief over de openstelling van ‘de proeftuinen’ en het gehanteerde proces. Het doel van de proeftuinen is duidelijk. En gemeenten waarderen de uitgebreide informatievoorziening tijdens het aanvraagproces, zoals de communicatiekanalen op de website, nieuwsbrieven en de regionale bijeenkomsten.

  Ons onderzoek leverde een aantal verbeterpunten op voor toekomstige aanvraagtrajecten. De belangrijkste aanbeveling in het rapport is om meer focus aan te brengen, bijvoorbeeld door de selectiecriteria en voorwaarden scherper te formuleren, zodat gemeenten en beoordelaars beter weten waar zij op moeten letten en wat de minister precies wil leren uit de projecten. Het online aanvraagformulier zou bijvoorbeeld een leidraad met uitleg kunnen bevatten. We hebben ook aanbevolen om uitgebreider te communiceren over het selectieproces, de uitkomst van de selectie en de onderbouwing daarvan richting gemeenten. Gemeenten weten zo beter waarom zij wel of niet geselecteerd zijn en kunnen daarmee hun projectplannen verbeteren en/of meer kans maken bij een volgende aanvraag.

  Blijf op de hoogte van de laatste inzichten.

  Eindrapport naar Tweede Kamer

  Onze conclusies staan in een eindrapport dat we aan het programmateam van het ministerie van BZK hebben gepresenteerd. Op 9 december 2020 heeft de minister dit evaluatierapport met een begeleidende brief opgestuurd aan de Tweede Kamer.

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen

  Neem contact op met één van onze mensen

  Alle mensen