Academisch ziekenhuis Versnelling organisatieontwikkeling dankzij transitiemanager

Er is op een ondersteunende afdeling van een academisch ziekenhuis onlangs een plan van aanpak opgesteld om de organisatorische structuur te verbeteren, de onderlinge samenwerking te versterken en de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten. Om de veranderingen versneld in gang te zetten heeft het academisch ziekenhuis TwynstraGudde gevraagd om in de rol van transitiemanager het kernteam advies te geven, ondersteuning te bieden en om als aanjager de voortgang te bewaken.

Met het nieuwe plan van aanpak heeft het academisch ziekenhuis een duidelijke ambitie geformuleerd om kwalitatief hoogwaardig werk te leveren en een waardevolle en betrouwbare partner te zijn voor de andere afdelingen van het ziekenhuis. Daarnaast zijn waardering tonen voor de medewerkers, het versterken van de samenwerking en het vergroten van de zichtbaarheid van leidinggevenden belangrijke doelstellingen in het plan van aanpak.

Samen met de medewerkers naar verandering

Bij het doorvoeren van veranderingen op een afdeling is het belangrijk om het tempo erin te houden, zodat medewerkers erop kunnen vertrouwen dat er daadwerkelijk iets verandert op de afdeling. Ook is het van belang alle medewerkers te betrekken, zodat zij zich gehoord voelen. Daarom is er samen met de medewerkers invulling gegeven aan hun functies en in co-creatie de functieomschrijvingen opgesteld. Ook is er een communicatieplan opgesteld om richting internen en externen transparant te zijn over de veranderingen die plaatsvonden. Dit helpt de manager van de afdeling het ontwikkelverhaal op een heldere manier te communiceren, zodat medewerkers zich hierin herkennen en je tegelijkertijd draagvlak creëert bij de rest van de organisatie.

Daarnaast is er onder andere een planning opgesteld om de doelstellingen van het plan van aanpak te realiseren, een organogram vastgesteld, heldere taken en functieomschrijvingen geformuleerd en vacatureteksten geschreven.

'Dankzij TwynstraGudde is de verandering zichtbaar versneld.'
Manager academisch ziekenhuis

Focus op het proces

Door een transitiemanager als aanjager het plan van aanpak te laten uitvoeren, zijn de veranderingen op de afdeling versneld doorgevoerd. De transitiemanager heeft een volledig oog voor de veranderingen en is niet bezig met de waan van de dag. Dit maakt dat er een constante focus op het proces is. Zo konden er grote stappen gemaakt worden. Dit heeft ertoe geleid dat de medewerkers met meer tevredenheid en enthousiasme aan het werk zijn, het ziekteverzuim significant lager is en nieuwe medewerkers in de rij staan om op deze afdeling te mogen werken.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Verandermanagement is één van de expertises van TwynstraGudde. Onze ervaren adviseurs en transitiemanagers koppelen de veranderkundige theorie aan de praktijk. Door volledig gefocust te zijn op de veranderingen en met medewerkers het gesprek aan te gaan, weten we snel vertrouwen te winnen en stappen te zetten om daadwerkelijk grote veranderingen teweeg te brengen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.