02025 Amsterdam Koploper Schone Energie De energietransitie versnellen met de kracht van de burger

Onder de noemer 02025 werken energiepioniers in Amsterdam samen aan de energietransitie. Enthousiaste Amsterdammers - bewoners en organisaties - helpen elkaar door kennis en ervaring te delen. TwynstraGudde versterkt de community.

Veel bewoners en ondernemers die zich bij de stad betrokken voelen, willen in hun straat, buurt, wijk of stadsdeel bijdragen aan de energietransitie. Bewoners zoeken bijvoorbeeld naar mogelijkheden om de flat waarin zij wonen aardgasvrij te maken. Anderen willen investeren in zonne-energie of warmtepompen. Een groep woonbootbewoners in Amsterdam Zuid onderzoekt de optie van een warmtenet. Weer anderen richten een gezamenlijke energiecoöperatie op. Zo zijn er tientallen initiatieven waarmee bewoners zelf de overstap maken naar een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Door samen te werken en verder te kijken dan de eigen voordeur, kom je verder.

Community van koplopers

Het netwerk 02025 is de community van koplopers in de Amsterdamse energietransitie waar deze initiatieven samenkomen. Bewoners en organisaties vinden elkaar, leren van elkaar en werken gezamenlijk aan de realisatie van een schone, eerlijke en veilige energievoorziening in Amsterdam. Het initiatief werkt al ruim twaalf jaar in opdracht van velen, waaronder de gemeente Amsterdam. Met steun van de gemeente is een consortium samengesteld die de samenwerking faciliteert met technische kennis, organisatorische kracht en financiële middelen. TwynstraGudde is partner in dit consortium.

Kracht van bewoners

In onze visie is werken vanuit de vraag essentieel voor de energietransitie. Door de kracht in de gebieden voluit te benutten, wordt enthousiasme gekweekt en weerstand voorkomen. Door betrokkenheid van burgers zijn in de stad vaak specifieke, kleinschalige projecten haalbaar. Met gepassioneerde mensen die werken aan de energietransitie in hun eigen buurt of bedrijventerrein, komen projecten van de grond die anders niet mogelijk zouden zijn en er ontstaan dwarsverbanden waardoor versnelling mogelijk is.

Lees meer over een mensgerichte energietransitie.

Stadsdekkend netwerk

In Amsterdam heeft het netwerk 02025 ongeveer honderd zogenoemde ‘energiecommissarissen’ aangesteld: bewoners en ondernemers die in hun buurt actief zijn, contacten hebben met buurtgenoten en anderen enthousiasmeren over de energietransitie. Het doel is om met zo’n vijf tot tien energiecommissarissen per stadsdeel hiermee een stadsdekkend netwerk te realiseren met haarvaten in iedere wijk en buurt. De energiecommissarissen leren van elkaar en ondersteunen elkaar en kunnen zo gezamenlijk de energietransitie in Amsterdam versnellen.

Samenwerken, verbinden en leren

Met een focus op samenwerken, verbinden en leren zorgt TwynstraGudde voor versterking van dit netwerk. Als eerste stap hebben we alle energiecommissarissen gesproken om behoeften en wensen op te halen en zo een richting te kunnen bepalen in de netwerkversterking. Met deze gesprekken is ook duidelijk geworden met welke hulp of faciliteiten zij effectief verder ondersteund kunnen worden. Met deze basis gaan we verder aan de slag om een sterk, enthousiast en actief netwerk te versterken dat helpt om de Amsterdamse energietransitie in een stroomversnelling te brengen.

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs werken op het snijvlak van participatie, samenwerken en energietransitie. We bieden een luisterend oor en durven kritisch in gesprek te gaan met leden van het netwerk om zo op te halen wat zij écht willen. We kijken verder dan de vastgestelde kaders. Daarnaast zijn we bekend met het werk van de gemeente Amsterdam en met de stappen die de gemeente zet om tot een klimaatneutrale energievoorziening te komen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.