TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rijkswaterstaat Marktbenaderingsstrategie renovatie hydraulische installaties Oosterscheldekering

  De hydraulische installaties van de Oosterscheldekering zijn aan vervanging toe om ons ook in de toekomst te beschermen tegen een stormvloed. TwynstraGudde heeft Rijkswaterstaat begeleid om voor deze complexe opgave een passende marktbenaderingsstrategie op te stellen. Ons advies is de samenwerking met de markt te zoeken in een tweefasen-contract, inclusief praktische adviezen voor de voorbereiding en invulling ervan.

  De Oosterscheldekering is wellicht een van de meest iconische onderdelen van de Deltawerken en een belangrijk onderdeel van de bescherming tegen hoogwater in Nederland. De kering is sinds de opening in oktober 1986 operationeel. In opdracht van Rijkswaterstaat wordt de kering onderhouden om te blijven voldoen aan strenge waterveiligheidseisen. Inmiddels zijn de 130 hydraulische installaties die de schuiven in de kering aandrijven toe aan een ingrijpende renovatie.

  De complexiteit ontrafelen

  Wat op het eerste gezicht overzichtelijk en eenvoudig leek, bleek bij nader inzien ingewikkeld. Zo heeft het project onder andere te maken met strenge waterveiligheidseisen en het niet langer verkrijgbaar zijn van een groot deel van de componenten, wat maatwerk noodzakelijk maakt. Daarnaast bleek het specificeren van de exacte eisen waaraan componenten moeten voldoen zeer lastig, gecombineerd met een onmogelijkheid om in de praktijk onder maatgevende omstandigheden te kunnen testen. Tot slot blijkt de uitvoeringsplanning een puzzel, want afhankelijk van zowel zeer beperkte werkbare periodes, als verschillende overige werkzaamheden aan een kering in bedrijf. Complicerende factoren die in de voorbereiding voorafgaand aan de aanbesteding niet voldoende zijn op te lossen door Rijkswaterstaat alleen.

  Tweefasen-contract geschikt voor jouw project?Kenmerkend voor het tweefasen-contract is dat de uitvoering van een contract in twee fasen plaatsvindt en de prijs nog niet in de aanbesteding maar grotendeels na fase I tot stand komt. Is een tweefasen-contract iets voor jouw project? 

  Tegelijkertijd is gebleken dat Rijkswaterstaat de eisen voor een deel van de werkzaamheden wel goed kan voorschrijven: niet alles is ingewikkeld. Voor belangrijke onderdelen bleek dat kennis en kunde van de markt, en vooral ook de inhoudelijke discussie tussen verschillende deskundigen, nodig is om tot een oplossing te komen die aantoonbaar voldoet. En dat die pas van een vaste prijs kan worden voorzien als vervolgonderzoek is gedaan en het ontwerp is vastgesteld. Samen met Rijkswaterstaat hebben we in kaart gebracht wat al wel kan worden voorbereid en welke delen in gezamenlijkheid met de markt uitgewerkt moeten worden.

  Op zoek naar een passende marktbenadering

  Door op een risico-gestuurde wijze expliciet en weloverwogen te kijken naar wat de issues zijn en wat nodig is, hebben adviseurs van TwynstraGudde samen met het projectteam van Rijkswaterstaat een maatwerkoplossing geformuleerd. Met gebruikmaking van het afwegingsmodel contracteren zijn er een aantal werksessies en een risico-inventarisatie georganiseerd. In eerste instantie laten we de bekende standaardcontractvormen los om echt te kunnen redeneren vanuit het project en wat voor de opgave nodig is. Dit heeft geresulteerd in een tweefasen-contract met een eerste uitwerking van de inhoud en samenwerking in de gezamenlijke eerste fase. Gecombineerd met een voorstel voor hoe de prijsvorming alsnog beheerst kan plaatsvinden en de aanbesteding eruit kan zien.

  Tweefasen-contract in zeven stappenHet toepassen van een tweefasen-contract vraagt om een gedegen voorbereiding. Aan de slag in zeven praktische stappen om de voorbereiding planmatig en beheerst te doorlopen, zodat alle relevante aspecten tijdig aan bod komen en je als opdrachtgever gesteld staat voor wat een tweefasen-contract vraagt.

  Waarom TwynstraGudde?

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben jarenlange ervaring met het adviseren over de best passende marktbenaderingsstrategie voor complexe projecten in bouw en infrastructuur. Dit doen we samen met de opdrachtgever op een transparante manier. We combineren deze expertise met zowel inhoudelijke kennis van de technische en juridische context, als met onze ervaring met samenwerking en teamontwikkeling in opdrachtgever-opdrachtnemer relaties. Het resultaat is een herleidbaar passend advies wat direct bruikbaar is voor de opdrachtgever.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen