Opleidingen | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Opleidingen

De 'open opleidingen' van Twynstra Gudde zijn bedoeld voor individuele deelnemers van organisaties en bieden de perfecte mogelijkheid om uw kennis op een specifiek expertisegebied uit te breiden. Door onze jarenlange ervaring beschikken wij over de kennis van succesvol toegepaste theorieën en de organisatorische werkelijkheid. Onze opleidingen en trainingen worden verzorgd door adviseurs/docenten van Twynstra Gudde met ruime praktijkervaring. U bent van harte welkom om zich in te schrijven!

Leiderschap en vakmanschap voor stakeholdermanagers

Module 1: 5-6 november, module 2: 26-27 november, module 3: 17-18 december 2018

Dit programma richt zich op jouw professionele ontwikkeling als stakeholdermanager (omgevingsmanager). Wil je een echte stap in je persoonlijke leiderschap zetten, zodat je effectiever bent als stakeholdermanager in een complexe omgeving, dan is dit programma iets voor jou.

LeiderschapsontwikkelingSamenwerkenStrategisch omgevingsmanagementCoaching Bekijk opleiding

Training 'Projectmanagement - Projectmatig Werken' (PMW)

Maandag 3 en dinsdag 4 december 2018, beide dagen van 09.00-17.00 uur

In deze training wisselen we de theorie af met praktische oefeningen: u wordt in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar uw eigen project. In de Twynstra Gudde aanpak van projecten staat pragmatisme en situationeel handelen voorop.

Projectmanagement Bekijk opleiding

Masterclass 'Sturen op maatschappelijk rendement'

2-daagse masterclass op dinsdag 13 en maandag 19 november 2018

Eind 2015 jaar hebben CorporatieNL en Twynstra Gudde een enquête onder corporaties uitgezet met als thema: Woningcorporaties in het toekomstig woonlandschap. Een van de opvallende uitkomsten daaruit is dat woningcorporaties het inzichtelijk maken van hun maatschappelijke bijdrage - naast het financiële rendement - als een belangrijke opgave zien voor de komende jaren. Maar - zo geven ze aan - bijna de helft van alle woningcorporaties heeft geen idee hoe ze dat moeten doen. De masterclass Sturen op Maatschappelijk Rendement draagt bij aan het grip krijgen op de aanwending van maatschappelijke investeringen en de effecten hiervan.

Woningcorporaties Bekijk opleiding

Training 'Risicoanalyse/risicomanagement'

donderdag 15 november 2018 (09.00-16.30 uur)

Risicomanagement start met het uitvoeren van een risicoanalyse. U inventariseert de risico's die uw project of programma bedreigen, kent ze een bepaald gewicht toe en verbindt er, als dat nodig blijkt, maatregelen aan.

RisicomanagementProjectbeheersing Bekijk opleiding

Eendaagse cursus 'Persoonlijk leiderschap'

Dinsdag 27 november 2018 (09.00-17.00 uur) - Werk aan je persoonlijke ontwikkeling!

Het is fascinerend hoe vaak we in ons drukke bestaan onbewust de (werk)dag doorbrengen en niet of nauwelijks stilstaan bij onszelf. Tijdens deze cursusdag geef je aandacht aan jezelf en ga je aan de slag met het (her)ontdekken van kwaliteiten en patronen. Zodat je daarna (weer) bewuster jouw dag doorbrengt.

GemeentenProvincies en regio'sEnergie LeiderschapsontwikkelingSamenwerkenStrategisch omgevingsmanagementCoaching Bekijk opleiding

Training 'Begeleiden risicosessies'

vrijdag 30 november 2018 van 9.00 - 17.00 uur

Een manier om risico’s te analyseren en bespreekbaar te maken, is het houden van een risicosessie. Het goede gesprek kunnen faciliteren vraagt specifieke vaardigheden: doorvragen, sturen op de kern, analyseren, omgaan met weerstand, ieders inbreng respecteren, etc., etc. En dat allemaal tegelijk, terwijl je in korte tijd veel resultaat wilt boeken.

Risicomanagement Bekijk opleiding

Training 'Projectmanagement - Projectmatig Werken' (PMW)

Maandag 3 en dinsdag 4 december 2018, beide dagen van 09.00-17.00 uur

In deze training wisselen we de theorie af met praktische oefeningen: u wordt in staat gesteld de aangeboden theorie te vertalen naar uw eigen project. In de Twynstra Gudde aanpak van projecten staat pragmatisme en situationeel handelen voorop.

Projectmanagement Bekijk opleiding

Masterclass 'Risicogericht adviseren'

Masterclass van 4 dagen, start do.17 januari 2019

De veiligheidsregio’s en brandweer hebben op het vakgebied Risicobeheersing te maken met een in snel tempo veranderende omgeving. Denk aan de wabo-Kwaliteitscriteria, Kwaliteitscriteria Omgevingsveiligheid en de komst van de Omgevingswet. Tegelijkertijd is er de bestuurlijke en maatschappelijke wens naar meer risicogerichte advisering in plaats van regelgerichte toetsing, rondom veiligheidsvraagstukken, die andere vaardigheden vraagt van de medewerkers.

Risicomanagement Bekijk opleiding

Masterclass 'Verandermanagement'

21+22 januari 2019 en 18 februari (1 dagdeel)

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Cultuurveranderingen, reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiencyprogramma's en professionaliseringsprogramma's buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie. Bent u als (programma)manager of adviseur betrokken bij een dergelijke verandering? Dan reikt onze masterclass u de helpende hand.

EerstelijnszorgGemeentenMobiliteit en infrastructuurWaterCareCureRuimtelijke ontwikkelingEnergie VerandermanagementOrganisatieontwikkelingLeiderschapsontwikkeling Bekijk opleiding

Tweedaagse training 'Strategisch Omgevingsmanagement' (SOM)

21 en 22 januari, beide dagen van 09.00-17.00 uur

In deze tweedaagse training maakt u kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). U vergroot uw kennis en versterkt uw vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot u uw handelingsrepertoire en bent u in staat SOM in uw eigen opgave toe te passen.

Strategisch omgevingsmanagementProgrammamanagement Bekijk opleiding

Eendaagse cursus 'Persoonlijk leiderschap'

Dinsdag 27 november 2018 (09.00-17.00 uur) - Werk aan je persoonlijke ontwikkeling!

Het is fascinerend hoe vaak we in ons drukke bestaan onbewust de (werk)dag doorbrengen en niet of nauwelijks stilstaan bij onszelf. Tijdens deze cursusdag geef je aandacht aan jezelf en ga je aan de slag met het (her)ontdekken van kwaliteiten en patronen. Zodat je daarna (weer) bewuster jouw dag doorbrengt.

GemeentenProvincies en regio'sEnergie LeiderschapsontwikkelingSamenwerkenStrategisch omgevingsmanagementCoaching Bekijk opleiding

Tweedaagse cursus 'Persoonlijk leiderschap'

Donderdag en vrijdag 28-29 maart 2019: Werk aan je persoonlijke ontwikkeling!

Werken aan persoonlijk leiderschap is niet nieuw voor je. Je bent iemand die zich daar graag mee bezig houdt en het gedrag van jezelf en anderen interessant vindt. Je kent je kwaliteiten en uitdagingen en het valt je op dat je 'in de waan van de dag' soms toch weer in die valkuil trapt ...

GemeentenProvincies en regio'sEnergie LeiderschapsontwikkelingSamenwerkenStrategisch omgevingsmanagementCoaching Bekijk opleiding

Training 'Programmamanagement' (3 blokken)

3 blokken: 2-3 april, 14-15 mei en 25-26 juni 2019

Met deze training legt u een stevig fundament in het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s en raken alle aspecten waarmee u in programma’s te maken krijgt. Hiermee bent u beter in staat uw eigen opgave tot een succes te maken. Deze training bestaat uit drie blokken van 2,5 dag.

Programmamanagement Bekijk opleiding

Stap IN - 'Ontwikkelprogramma maatschappelijk leiderschap'

Start zondagavond 7 april om 17.00 uur

Je voelt een grote urgentie om maatschappelijk van betekenis te zijn. Je wilt impact hebben op de maatschappij. Daar werk je al aan, maar toch. Geregeld lijkt je werk vast te zitten in procedures of loop je tegen andere blokkades aan die je daarvan weerhouden. Als leider, in welke positie dan ook, ben je zelf verantwoordelijk om leiding te nemen en de maatschappelijke relevantie te vergroten. Dat vergt focus, eerlijkheid en het loslaten van overtuigingen. Zodat je op een andere manier kunt samenwerken, creëren en doen. Met Stap IN stap je in je eigen leiderschap en maatschappelijke relevantie.

Bekijk opleiding

Tweedaagse training 'Strategisch Omgevingsmanagement' (SOM)

21 en 22 januari, beide dagen van 09.00-17.00 uur

In deze tweedaagse training maakt u kennis met de principes van Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). U vergroot uw kennis en versterkt uw vaardigheden om effectiever te kunnen werken in een omgeving met veel stakeholders en uiteenlopende belangen. In de training is aandacht voor theorie, praktijk, oefening en intervisie. Hiermee vergroot u uw handelingsrepertoire en bent u in staat SOM in uw eigen opgave toe te passen.

Strategisch omgevingsmanagementProgrammamanagement Bekijk opleiding