Gemeente Arnhem Programmamanagement professionaliseren: van goed naar nóg beter

Binnen het sociaal domein van de gemeente Arnhem bestaat het programma ‘Meedoen in Arnhem’. Met dit programma wil Arnhem bijdragen aan een sterke gemeente, waarin iedereen een kansrijk en betekenisvol leven kan leiden. En hoewel dit programma al goed loopt, wil het programmateam de manier van programmatisch werken verder professionaliseren: van goed naar nóg beter. TwynstraGudde is gevraagd om hier een ontwikkelaanpak voor te maken en het programmateam hierin te begeleiden.

Het programma ‘Meedoen in Arnhem’ bestaat uit vier deelprogramma’s: kansengelijkheid, gezond en fit, passend vangnet en meedoen. Deze programma’s hebben raakvlakken op verschillende thema’s. Dat maakt de context van het programma complex. Wij hebben een aanpak ontwikkeld, waarin we in korte compacte sessies verschillende thema’s behandelen, die bijdragen aan de professionalisering van programmatisch werken.

Lemniscaat brengt prioriteiten in beeld

Het traject startte met een online introductie. Aan de hand van een lemniscaat hebben we geïnventariseerd op welke thema’s het programmateam zich wil ontwikkelen. Een lemniscaat is een middel om naar je programma te kijken en bestaat uit vier onderdelen: de inhoud van het programma, de programmaleider, de omgeving en het programmateam. Al deze onderdelen staan met elkaar in verbinding.

In kleine groepjes hebben de deelnemers het lemniscaat bestudeerd en beoordeeld. Gezamenlijk hebben we deze beoordeling geanalyseerd. Zo werd duidelijk welke thema’s prioriteit hebben. Hier hebben we een top vier van gemaakt: essenties van programmatisch werken, samenwerking, SMART doelen en monitoring. Met deze thema’s zijn we in de volgende workshops aan de slag gegaan.

Theorie en praktijk in vier workshops

Elke workshop startte met een korte theoretische introductie. In de eerste workshop essentie van programmatisch werken behandelden we bijvoorbeeld de kenmerken van programma’s, de meerwaarde van programmatisch werken en de rolverdeling binnen een programma. Dit met als doel om een eenduidige kijk op programmatisch werken te creëren.

Daarna daagden we de deelnemers uit om de theorie direct toe te passen door met een Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) een scheiding te maken tussen het hoofdprogramma ‘Meedoen in Arnhem’ en de deelprogramma’s. Een DIN geeft inzicht in de opgaven, doelen, inspanningen én resultaten. Zo kun je in één oogopslag zien waar een programma om draait en welke acties ondernomen moeten worden.

In de volgende workshops lag de focus op samenwerking in het programma, het formuleren van doelen en baten en het inrichten van monitoring om meer inzicht in de status van het programma te creëren en de effecten te meten.

Professioneel programmatisch werken

De workshops hebben geleid tot een professionaliseringsslag in het programmatisch werken. De principes van programmatisch werken zijn weer opgefrist en worden inmiddels toegepast. Het Doelen-Inspanningen-Netwerk heeft ervoor gezorgd dat de doelstellingen zijn aangescherpt en heeft duidelijk gemaakt welke acties ondernomen moeten worden. Verder weet het programmateam nu beter hoe zij resultaten kunnen monitoren en op welke onderdelen zij willen sturen. De samenwerkingsafspraken tussen de deelprogramma’s zorgen ervoor dat de leden van het programmateam elkaar nu beter weten te vinden.

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Programmamanagement is één van de expertises van TwynstraGudde. Onze inhoudelijke kennis en ervaring helpt om theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Door het gesprek aan te gaan, verdieping te zoeken en modellen in de praktijk toe te passen, helpen we organisaties om programmatisch werken verder te professionaliseren. Zo zorgen we voor een oplossing om complexe maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.