TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  SintLucas Vakschool SintLucas wordt portaal naar creatieve industrie

  SintLucas is een vakschool voor creatief talent. De school speelt een belangrijke rol in de veranderende samenleving en de dynamische creatieve industrie van Brainport Eindhoven. Met advies en management helpen wij de school om vernieuwingen door te voeren en flexibel op nieuwe kansen in te spelen.

  Vakschool SintLucas voor (v)mbo begeleidt jonge mensen in het ontwikkelen van hun creatieve talenten. De school heeft vestigingen in Boxtel en Eindhoven en er zijn ongeveer 3.300 leerlingen en 400 medewerkers aan verbonden. De school wil creativiteit van betekenis laten zijn voor mensen, organisaties en de samenleving. Daartoe wil de school actief samenwerken met de creatieve industrie en andere sectoren. Deze ambitie vraagt om een flexibele organisatie die de ruimte biedt aan medewerkers om nieuwe kansen te signaleren en te vertalen naar het onderwijs.

  Een nieuwe flow

  In opdracht van SintLucas heeft TwynstraGudde Executive Search voor de vestigingen in Eindhoven en Boxtel twee locatiemanagers gevonden die hebben geholpen de nieuwe koers in te slaan. Zij hebben de ‘zelfverantwoordelijkheid’ van onderwijsteams gestimuleerd, nieuw elan gebracht en geholpen om de samenwerking tussen de twee locaties te versterken. Wij hebben voor deze posten de juiste mensen voorgedragen en geholpen bij de onboarding zodat zij zich snel met SintLucas konden verbinden. Beide directeuren waren aangesteld voor twee jaar. In die tijd hebben zij gezorgd voor een nieuwe flow.

  Teams in positie

  Oude patronen zijn hardnekkig. Om de nieuwe flow te borgen was dus ook nieuw leiderschap nodig. TwynstraGudde heeft samen met docenten, teamleiders en managers onderzocht wat nodig is om oude patronen te doorbreken en teams in positie te zetten. Dwars door de organisatie heen ontstonden ideeën over nieuwe manieren van organiseren en samenwerken. Wij hebben daarbij vooral gekeken naar wat dit vraagt van cultuur en leiderschap: daar begint de ontwikkeling van mensen en teams.

  'Kwetsbaar opstellen van beide kanten, uit je comfortzone stappen. Dat is nodig om de noodzakelijke stappen te zetten. Dan begint het echte leren met elkaar en verandert de rol van leverancier naar partnership.'
  Ruud Rabelink, College van Bestuur SintLucas

  Nieuwe topstructuur

  De structuur van de organisatie is een randvoorwaarde om dit veranderingsproces werkelijk te doen slagen. In samenspraak met de opdrachtgever is de conclusie getrokken dat de huidige structuur niet langer de ontwikkeling van de organisatie versterkt. In opdracht van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur hebben we daarom vanuit de organisatievisie een voorstel gedaan voor een nieuwe topstructuur.

  Versterking van bestuur en management

  Ons advies heeft ertoe bijgedragen dat nu onder andere een nieuwe topstructuur wordt ingericht met een bestuur dat zowel intern als extern adequaat kan optreden. Twee bestuurders geven in een collegiaal bestuur leiding aan het verder invullen van de topstructuur en het realiseren van de strategie. In samenspraak met de medezeggenschapsraad hebben we een functieprofiel voor een extra bestuurder opgesteld, deze geworven en begeleid. De topstructuur leidt ook tot de werving van twee SintLucas directeuren die collegiaal werken. Voor de twee locaties van SintLucas is de tijdelijke functie vervallen en wordt de managementfunctie permanent ingevuld. In de nieuwe structuur zijn de directeuren niet locatiegebonden, maar werken ze beiden voor heel SintLucas. Ook voor deze functies hebben we een profiel opgesteld. We begeleiden SintLucas bij werving, selectie en uiteindelijk onboarding.

  Creating opportunities

  De verbinding tussen SintLucas en de creatieve sector in de Brainport wordt steeds beter. De goede weg is merkbaar ingeslagen. De teams en de docenten krijgen steeds meer de ruimte om ontwikkelingen in de creatieve sector te volgen en te implementeren in het onderwijs. Deze nieuwe flow geeft het vertrouwen om ambities nog verder naar boven bij te stellen. In de ‘Visie op 2025’ schrijft het bestuur dat SintLucas in dat jaar nog steeds een opleider is, maar dat de school zich ook richt op kennisdelen, onderzoeken en experimenteren. Creating opportunities voor talentvolle leerlingen, studenten, medewerkers en externen die ‘het willen maken’ in de creatieve industrie van de toekomst.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs hebben SintLucas op twee manieren geholpen. Aan de ene kant hebben we geadviseerd over een structuur waarin hogere ambities kunnen worden bewaarheid. Aan de andere kant hebben we op tijd de juiste mensen kunnen vinden voor bestuur en management die de veranderingen daadwerkelijk doorvoeren. We doen dat vanuit kennis van de onderwijswereld. We zijn op de hoogte van actuele trends en ontwikkelingen en weten hoe een onderwijsorganisatie kan inspelen op nieuwe kansen. Maar wat ons vooral kenmerkt zijn betrokkenheid, transparantie en vertrouwen. Door schouder aan schouder op te trekken, creëren we nieuw perspectief en komen veranderingen daadwerkelijk tot stand.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen