Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Management | Veiligheid

  Leiderschap in het veiligheidsdomein

  Politie, brandweer, gemeenten, openbaar ministerie, omgevingsdiensten, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen. Vaak in ketensamenwerkingen zoals met zorg- en veiligheidshuizen, veiligheidsregio’s en regionale informatie- en expertisecentra (RIEC’s) of op grensvlakken met het zorg- en ruimtelijk domein. Soms is voor het aanpakken van deze veiligheidsvraagstukken tijdelijk extra leidinggevende of coördinerende capaciteit nodig. De ervaren interim-managers in ons netwerk met diepgaande kennis van het veiligheidsdomein brengen organisaties in beweging, zorgen voor stabiliteit of juist voor verandering. Ze zijn in verschillende functies inzetbaar, van hoger management tot operationele aansturing in de rol van lijn-, project- of programmamanager of als ketenregisseur.

  Deskundige veiligheidsmanagers

  In de loop van de jaren hebben wij een vertrouwd netwerk opgebouwd van ongeveer 50 deskundige managers die zich met een innovatieve, mensgerichte blik verbinden met de doelen en ambities van jouw organisatie.

  Lijn- en projectmanagers

  De interim-managers uit ons netwerk zijn inzetbaar in een lijnfunctie in samenwerking met het zittende management, als project- of programmamanager of als ketenregisseur

  TwynstraGudde als managementpartner

  TwynstraGudde faciliteert het selectie- en inhuurproces. Wij brengen jou in contact met onze managers, stellen de bij onze organisatie aanwezige kennis en kunde beschikbaar en houden vinger aan de pols gedurende de opdracht.
  Management | Veiligheid

  Leiderschap in het veiligheidsdomein

  Politie, brandweer, gemeenten, openbaar ministerie, omgevingsdiensten, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen. Vaak in ketensamenwerkingen zoals met zorg- en veiligheidshuizen, veiligheidsregio’s en regionale informatie- en expertisecentra (RIEC’s) of op grensvlakken met het zorg- en ruimtelijk domein. Soms is voor het aanpakken van deze veiligheidsvraagstukken tijdelijk extra leidinggevende of coördinerende capaciteit nodig. De ervaren interim-managers in ons netwerk met diepgaande kennis van het veiligheidsdomein brengen organisaties in beweging, zorgen voor stabiliteit of juist voor verandering. Ze zijn in verschillende functies inzetbaar, van hoger management tot operationele aansturing in de rol van lijn-, project- of programmamanager of als ketenregisseur.

  Deskundige veiligheidsmanagers

  In de loop van de jaren hebben wij een vertrouwd netwerk opgebouwd van ongeveer 50 deskundige managers die zich met een innovatieve, mensgerichte blik verbinden met de doelen en ambities van jouw organisatie.

  Lijn- en projectmanagers

  De interim-managers uit ons netwerk zijn inzetbaar in een lijnfunctie in samenwerking met het zittende management, als project- of programmamanager of als ketenregisseur

  TwynstraGudde als managementpartner

  TwynstraGudde faciliteert het selectie- en inhuurproces. Wij brengen jou in contact met onze managers, stellen de bij onze organisatie aanwezige kennis en kunde beschikbaar en houden vinger aan de pols gedurende de opdracht.
  Management | Veiligheid

  Leiderschap in het veiligheidsdomein

  Politie, brandweer, gemeenten, openbaar ministerie, omgevingsdiensten, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen. Vaak in ketensamenwerkingen zoals met zorg- en veiligheidshuizen, veiligheidsregio’s en regionale informatie- en expertisecentra (RIEC’s) of op grensvlakken met het zorg- en ruimtelijk domein. Soms is voor het aanpakken van deze veiligheidsvraagstukken tijdelijk extra leidinggevende of coördinerende capaciteit nodig. De ervaren interim-managers in ons netwerk met diepgaande kennis van het veiligheidsdomein brengen organisaties in beweging, zorgen voor stabiliteit of juist voor verandering. Ze zijn in verschillende functies inzetbaar, van hoger management tot operationele aansturing in de rol van lijn-, project- of programmamanager of als ketenregisseur.

  Deskundige veiligheidsmanagers

  In de loop van de jaren hebben wij een vertrouwd netwerk opgebouwd van ongeveer 50 deskundige managers die zich met een innovatieve, mensgerichte blik verbinden met de doelen en ambities van jouw organisatie.

  Lijn- en projectmanagers

  De interim-managers uit ons netwerk zijn inzetbaar in een lijnfunctie in samenwerking met het zittende management, als project- of programmamanager of als ketenregisseur

  TwynstraGudde als managementpartner

  TwynstraGudde faciliteert het selectie- en inhuurproces. Wij brengen jou in contact met onze managers, stellen de bij onze organisatie aanwezige kennis en kunde beschikbaar en houden vinger aan de pols gedurende de opdracht.

  Onze professionals zijn stevige managers die zich met een innovatieve, mensgerichte blik verbinden met de doelstellingen en ambities van jouw organisatie en die in staat zijn jouw vraag in een grotere context te plaatsen. Zij zorgen voor duurzaam resultaat door waar nodig verantwoordelijkheid te nemen, maar het eigenaarschap van de opgave bij jouw organisatie zelf of bij het samenwerkingsverband van organisaties te houden.

  Zij zijn in staat om:

  • Strategieën tot uitvoering te brengen.
  • Te verbinden en mensen mee te nemen in een verandering.
  • Kritisch te reflecteren en management te coachen.

  De interim-managers uit ons netwerk zijn inzetbaar in een lijnfunctie in samenwerking met het zittende management of als project- of programmamanager.

  Onze werkwijze

  Op basis van de vraag en de daarbij benodigde kennis en competenties dragen wij één of meerdere kandidaten uit ons netwerk voor. Gedurende de loop van de opdracht kan gebruik worden gemaakt van alle bij TwynstraGudde aanwezige kennisgebieden en interventie-instrumentaria. De schaduwmanager vanuit de adviesgroep veiligheid is in veel gevallen de schakel tussen de opdrachtgever, de interim-manager en de medewerkers van TwynstraGudde. Hij zorgt voor een goede match, monitort de uitvoering, bewaakt de kwaliteit en zorgt voor een eindevaluatie.

  Lees hier een interview met één van onze Interim manager Rita Heilbron. Zij zet zich in als netwerkregisseur voor een middelgrote gemeente, waar ze een netwerkaanpak voor jonge aanwas ontwikkelt.

  Wil je meer weten over ons netwerk van interim-managers? Neem dan contact op met Peter van Dusseldorp.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen