Management | Veiligheid

Leiderschap in het veiligheidsdomein

Politie, brandweer, gemeenten, openbaar ministerie, omgevingsdiensten, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen. Vaak in ketensamenwerkingen zoals met zorg- en veiligheidshuizen, veiligheidsregio’s en regionale informatie- en expertisecentra (RIEC’s) of op grensvlakken met het zorg- en ruimtelijk domein. Soms is voor het aanpakken van deze veiligheidsvraagstukken tijdelijk extra leidinggevende of coördinerende capaciteit nodig. De ervaren interim-managers in ons netwerk met diepgaande kennis van het veiligheidsdomein brengen organisaties in beweging, zorgen voor stabiliteit of juist voor verandering. Ze zijn in verschillende functies inzetbaar, van hoger management tot operationele aansturing in de rol van lijn-, project- of programmamanager of als ketenregisseur.

Deskundige veiligheidsmanagers

In de loop van de jaren hebben wij een vertrouwd netwerk opgebouwd van ongeveer 50 deskundige managers die zich met een innovatieve, mensgerichte blik verbinden met de doelen en ambities van jouw organisatie.

Lijn- en projectmanagers

De interim-managers uit ons netwerk zijn inzetbaar in een lijnfunctie in samenwerking met het zittende management, als project- of programmamanager of als ketenregisseur

TwynstraGudde als managementpartner

TwynstraGudde faciliteert het selectie- en inhuurproces. Wij brengen jou in contact met onze managers, stellen de bij onze organisatie aanwezige kennis en kunde beschikbaar en houden vinger aan de pols gedurende de opdracht.
Management | Veiligheid

Leiderschap in het veiligheidsdomein

Politie, brandweer, gemeenten, openbaar ministerie, omgevingsdiensten, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen. Vaak in ketensamenwerkingen zoals met zorg- en veiligheidshuizen, veiligheidsregio’s en regionale informatie- en expertisecentra (RIEC’s) of op grensvlakken met het zorg- en ruimtelijk domein. Soms is voor het aanpakken van deze veiligheidsvraagstukken tijdelijk extra leidinggevende of coördinerende capaciteit nodig. De ervaren interim-managers in ons netwerk met diepgaande kennis van het veiligheidsdomein brengen organisaties in beweging, zorgen voor stabiliteit of juist voor verandering. Ze zijn in verschillende functies inzetbaar, van hoger management tot operationele aansturing in de rol van lijn-, project- of programmamanager of als ketenregisseur.

Deskundige veiligheidsmanagers

In de loop van de jaren hebben wij een vertrouwd netwerk opgebouwd van ongeveer 50 deskundige managers die zich met een innovatieve, mensgerichte blik verbinden met de doelen en ambities van jouw organisatie.

Lijn- en projectmanagers

De interim-managers uit ons netwerk zijn inzetbaar in een lijnfunctie in samenwerking met het zittende management, als project- of programmamanager of als ketenregisseur

TwynstraGudde als managementpartner

TwynstraGudde faciliteert het selectie- en inhuurproces. Wij brengen jou in contact met onze managers, stellen de bij onze organisatie aanwezige kennis en kunde beschikbaar en houden vinger aan de pols gedurende de opdracht.
Management | Veiligheid

Leiderschap in het veiligheidsdomein

Politie, brandweer, gemeenten, openbaar ministerie, omgevingsdiensten, ministeries en andere partijen staan voor ingewikkelde opgaven die bovendien voortdurend van karakter veranderen. Vaak in ketensamenwerkingen zoals met zorg- en veiligheidshuizen, veiligheidsregio’s en regionale informatie- en expertisecentra (RIEC’s) of op grensvlakken met het zorg- en ruimtelijk domein. Soms is voor het aanpakken van deze veiligheidsvraagstukken tijdelijk extra leidinggevende of coördinerende capaciteit nodig. De ervaren interim-managers in ons netwerk met diepgaande kennis van het veiligheidsdomein brengen organisaties in beweging, zorgen voor stabiliteit of juist voor verandering. Ze zijn in verschillende functies inzetbaar, van hoger management tot operationele aansturing in de rol van lijn-, project- of programmamanager of als ketenregisseur.

Deskundige veiligheidsmanagers

In de loop van de jaren hebben wij een vertrouwd netwerk opgebouwd van ongeveer 50 deskundige managers die zich met een innovatieve, mensgerichte blik verbinden met de doelen en ambities van jouw organisatie.

Lijn- en projectmanagers

De interim-managers uit ons netwerk zijn inzetbaar in een lijnfunctie in samenwerking met het zittende management, als project- of programmamanager of als ketenregisseur

TwynstraGudde als managementpartner

TwynstraGudde faciliteert het selectie- en inhuurproces. Wij brengen jou in contact met onze managers, stellen de bij onze organisatie aanwezige kennis en kunde beschikbaar en houden vinger aan de pols gedurende de opdracht.

Onze professionals zijn stevige managers die zich met een innovatieve, mensgerichte blik verbinden met de doelstellingen en ambities van jouw organisatie en die in staat zijn jouw vraag in een grotere context te plaatsen. Zij zorgen voor duurzaam resultaat door waar nodig verantwoordelijkheid te nemen, maar het eigenaarschap van de opgave bij jouw organisatie zelf of bij het samenwerkingsverband van organisaties te houden.

Zij zijn in staat om:

  • Strategieën tot uitvoering te brengen.
  • Te verbinden en mensen mee te nemen in een verandering.
  • Kritisch te reflecteren en management te coachen.

De interim-managers uit ons netwerk zijn inzetbaar in een lijnfunctie in samenwerking met het zittende management of als project- of programmamanager.

Onze werkwijze

Op basis van de vraag en de daarbij benodigde kennis en competenties dragen wij één of meerdere kandidaten uit ons netwerk voor. Gedurende de loop van de opdracht kan gebruik worden gemaakt van alle bij TwynstraGudde aanwezige kennisgebieden en interventie-instrumentaria. De schaduwmanager vanuit de adviesgroep veiligheid is in veel gevallen de schakel tussen de opdrachtgever, de interim-manager en de medewerkers van TwynstraGudde. Hij zorgt voor een goede match, monitort de uitvoering, bewaakt de kwaliteit en zorgt voor een eindevaluatie.

Lees hier een interview met één van onze Interim manager Rita Heilbron. Zij zet zich in als netwerkregisseur voor een middelgrote gemeente, waar ze een netwerkaanpak voor jonge aanwas ontwikkelt.

Wil je meer weten over ons netwerk van interim-managers? Neem dan contact op met Peter van Dusseldorp.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.