Ordina Inrichting kantoor volgens nieuw huisvestingsconcept

De eerste verdieping van het Utrechtse hoofdkantoor van IT-dienstverlener Ordina heeft een nieuwe inrichting gekregen. Alles is gericht op verbinden en samenwerken: fysiek, digitaal en sociaal.

Foto's: Rohde & Grahl

Ordina is een ambitieuze organisatie en helpt haar klanten de verandering voor te blijven op basis van een excellente dienstverlening, waarbij de Ordina-medewerkers vooroplopen in hun vak. Het verbinden van mensen en organisaties met intuïtief werkende technologieën staat daarbij centraal. De inrichting van het eigen hoofdkantoor voldeed echter niet aan die hoge ambitie. Er komen hier dagelijks 300 tot 400 mensen om (samen) te werken aan innovatieve IT-oplossingen. Ordina heeft TwynstraGudde dan ook gevraagd een nieuw huisvestingsconcept te maken voor de eerste verdieping. De uitdaging die wij ons stelden, was dat het een plek zou moeten zijn waar mensen niet móeten, maar graag wíllen zijn.

Alles draait om verbinden

Met de methodiek van de employee experience hebben we in beeld gebracht waarom mensen naar het kantoor van Ordina komen. Wat zijn hun onderliggende wensen, behoeften en drijfveren? Uit dit onderzoek zijn vier thema’s boven tafel gekomen. Het belangrijkste is verbinden. Veel medewerkers zijn dagelijks bij hun klanten. Zij willen dat het kantoor een prettige thuisbasis is waar je collega’s kunt ontmoeten, waar je kennis kunt delen en waar je kunt samenwerken. De thuisbasis moet deze activiteiten zo goed mogelijk ondersteunen.

Vier eindgebruikersgroepen

We hebben de thema’s uitgewerkt naar vier prototypische groepen eindgebruikers: de Ordina-medewerker op reis, de Ordina-medewerker die meestal op kantoor is, de klanten die het kantoor bezoeken en de sollicitanten die op de drempel staan om voor Ordina te kiezen. Vanuit hun perspectieven hebben we de thema’s uitgewerkt naar inrichtingsconcepten. En dat niet alleen: zo hebben we ook voorstellen gedaan voor het aanbrengen van groen in de werkomgeving en de zichtbare toepassing van de nieuwste IT. De Raad van Bestuur heeft ons voorstel overgenomen. Inmiddels is de verbouwing van de eerste etage voltooid. En de medewerkers ervaren dat de nieuwe inrichting past bij hun wensen, behoeften en drijfveren.

Eindgebruiker als startpunt en maatstaf

TwynstraGudde is specialist op het gebied van huisvesting, vastgoed en facilitymanagement. Wat ons onderscheidt, is dat we dit werk doen met eindgebruiker als startpunt en maatstaf. Het zijn de eindgebruikers waar het om draait. Het resultaat is een dienstverleningsconcept dat past bij de aard van de organisatie en voorziet in de wensen en behoeften van de medewerkers. Onze toegevoegde waarde is dat we de basis leggen voor facilitaire dienstverlening en een werkomgeving die goed is voor het bedrijf en voor de mensen die er werken.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.