Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Opleidingsprogramma voor adviseurs Omgevingsveiligheid

De Omgevingswet vereist een andere manier van werken van de veiligheidsregio’s in Nederland. Daarin staat de rol van adviseur Omgevingsveiligheid centraal. In opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verzorgde TwynstraGudde voor hen een praktijkgerichte opleiding.

De Omgevingswet wordt naar verwachting op 1 juli 2022 van kracht. Met die wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet heeft grote gevolgen voor het werk van de veiligheidsregio’s. Bij de goedkeuring van initiatieven is ‘veiligheid’ voortaan niet meer alleen een laatste toetsmoment. Onder de Omgevingswet is het straks één van de criteria die een rol spelen. Wet- en regelgeving bieden een minder absoluut kader en er is meer ruimte voor andere afwegingen. Er wordt maatwerk gevraagd.

Spin in het web

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond anticipeert op de nieuwe wet door op een andere manier te gaan werken. Adviseurs Omgevingsveiligheid (soms ook omgevingsregisseur genoemd) staan in de nieuwe aanpak centraal. Zij zijn een spin in het web. Zij opereren zowel binnen de eigen organisatie als tussen de veiligheidsregio en het bevoegd gezag. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is al een aantal jaren bezig met de voorbereiding van de nieuwe manier van werken. TwynstraGudde is gevraagd om voor de veiligheidsadviseurs een opleidingsprogramma te verzorgen.

Grenswerker

Een adviseur Omgevingsveiligheid staat met één been in de eigen organisatie en met één been buiten. Hij of zij moet het belang van de veiligheidsregio dienen en tegelijk aansluiting zoeken bij de wensen van bewoners, initiatiefnemers, beleidsmakers of bestuurders. In onze visie is de adviseur een grenswerker die de verbinding tussen organisaties bevordert. Het komt aan op tweebenig samenwerken. Een grenswerker schakelt daarvoor steeds tussen belangen en standpunten, inhoud en proces. Dat is een nieuwe werkwijze die ook een nieuwe houding vereist.

'De opleiding heeft naast een deel theorie ook praktisch toepasbare gereedschappen aangereikt die de adviseurs Omgevingsveiligheid kunnen inzetten in hun werk als ‘grenswerker’.'
Kiki Capello, kwartiermaker Leefbare Omgeving en teamleider Ruimtelijke Veiligheid

Opleidingsprogramma

TwynstraGudde heeft voor de adviseurs Omgevingsveiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een opleidingsprogramma ontwikkeld. Gedurende vier bijeenkomsten is de theorie op het gebied van tweebenig samenwerken toegelicht en stap voor stap gekoppeld aan casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Hoe heb je zaken in het verleden aangepakt en hoe verandert die werkwijze onder de nieuwe Omgevingswet? Met verschillende werkvormen zijn de deelnemers uitgedaagd om met de materie aan de slag te gaan. Tijdens de vijfde bijeenkomst hebben we onderzocht hoe de geleerde lessen voor de hele organisatie van betekenis kunnen zijn. Welke acties moeten worden uitgevoerd om de nieuwe werkwijze te verankeren?

Competenties versterken

Met dit programma hebben we de deelnemers geholpen competenties op het gebied van samenwerken sterker te maken. Zij zijn zich meer bewust geworden van hun eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken. Als tweebenige speler kunnen zij daardoor makkelijker schakelen tussen coalities en rollen en kunnen zij met meer succes samenwerken op het grensvlak van organisaties. Bovendien hebben we concrete handvatten geboden om binnen de organisatie van de veiligheidsregio de volgende stap te zetten. 'De opleiding heeft naast een deel theorie ook praktisch toepasbare gereedschappen aangereikt die de adviseurs Omgevingsveiligheid kunnen inzetten in hun werk als ‘grenswerker’. De trainers spelen goed in op de groep, hebben een interactief, gevarieerd programma en werken aan de hand van bestaande casuïstiek uit de regio', aldus Kiki Capello, kwartiermaker Leefbare Omgeving en teamleider Ruimtelijke Veiligheid.

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs hebben een unieke combinatie van kennis van samenwerken, de casuïstiek die daarin belangrijk is, kennis van het werk van de veiligheidsregio en het veiligheidsdomein in het algemeen. Wij weten welke dilemma’s er spelen en we spreken de taal van de veiligheidsadviseurs. Bovendien hebben we de kennis en ervaring om met al die ingrediënten een leuke en interactieve opleiding te verzorgen.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.