TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Opleidingsprogramma voor adviseurs Omgevingsveiligheid

  De Omgevingswet vereist een andere manier van werken van de veiligheidsregio’s in Nederland. Daarin staat de rol van adviseur Omgevingsveiligheid centraal. In opdracht van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond verzorgde TwynstraGudde voor hen een praktijkgerichte opleiding.

  De Omgevingswet wordt naar verwachting op 1 juli 2022 van kracht. Met die wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De wet heeft grote gevolgen voor het werk van de veiligheidsregio’s. Bij de goedkeuring van initiatieven is ‘veiligheid’ voortaan niet meer alleen een laatste toetsmoment. Onder de Omgevingswet is het straks één van de criteria die een rol spelen. Wet- en regelgeving bieden een minder absoluut kader en er is meer ruimte voor andere afwegingen. Er wordt maatwerk gevraagd.

  Spin in het web

  De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond anticipeert op de nieuwe wet door op een andere manier te gaan werken. Adviseurs Omgevingsveiligheid (soms ook omgevingsregisseur genoemd) staan in de nieuwe aanpak centraal. Zij zijn een spin in het web. Zij opereren zowel binnen de eigen organisatie als tussen de veiligheidsregio en het bevoegd gezag. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is al een aantal jaren bezig met de voorbereiding van de nieuwe manier van werken. TwynstraGudde is gevraagd om voor de veiligheidsadviseurs een opleidingsprogramma te verzorgen.

  Grenswerker

  Een adviseur Omgevingsveiligheid staat met één been in de eigen organisatie en met één been buiten. Hij of zij moet het belang van de veiligheidsregio dienen en tegelijk aansluiting zoeken bij de wensen van bewoners, initiatiefnemers, beleidsmakers of bestuurders. In onze visie is de adviseur een grenswerker die de verbinding tussen organisaties bevordert. Het komt aan op tweebenig samenwerken. Een grenswerker schakelt daarvoor steeds tussen belangen en standpunten, inhoud en proces. Dat is een nieuwe werkwijze die ook een nieuwe houding vereist.

  'De opleiding heeft naast een deel theorie ook praktisch toepasbare gereedschappen aangereikt die de adviseurs Omgevingsveiligheid kunnen inzetten in hun werk als ‘grenswerker’.'
  Kiki Capello, kwartiermaker Leefbare Omgeving en teamleider Ruimtelijke Veiligheid

  Opleidingsprogramma

  TwynstraGudde heeft voor de adviseurs Omgevingsveiligheid van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een opleidingsprogramma ontwikkeld. Gedurende vier bijeenkomsten is de theorie op het gebied van tweebenig samenwerken toegelicht en stap voor stap gekoppeld aan casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Hoe heb je zaken in het verleden aangepakt en hoe verandert die werkwijze onder de nieuwe Omgevingswet? Met verschillende werkvormen zijn de deelnemers uitgedaagd om met de materie aan de slag te gaan. Tijdens de vijfde bijeenkomst hebben we onderzocht hoe de geleerde lessen voor de hele organisatie van betekenis kunnen zijn. Welke acties moeten worden uitgevoerd om de nieuwe werkwijze te verankeren?

  Competenties versterken

  Met dit programma hebben we de deelnemers geholpen competenties op het gebied van samenwerken sterker te maken. Zij zijn zich meer bewust geworden van hun eigen rol, stijl en reflexen in samenwerken. Als tweebenige speler kunnen zij daardoor makkelijker schakelen tussen coalities en rollen en kunnen zij met meer succes samenwerken op het grensvlak van organisaties. Bovendien hebben we concrete handvatten geboden om binnen de organisatie van de veiligheidsregio de volgende stap te zetten. 'De opleiding heeft naast een deel theorie ook praktisch toepasbare gereedschappen aangereikt die de adviseurs Omgevingsveiligheid kunnen inzetten in hun werk als ‘grenswerker’. De trainers spelen goed in op de groep, hebben een interactief, gevarieerd programma en werken aan de hand van bestaande casuïstiek uit de regio', aldus Kiki Capello, kwartiermaker Leefbare Omgeving en teamleider Ruimtelijke Veiligheid.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze adviseurs hebben een unieke combinatie van kennis van samenwerken, de casuïstiek die daarin belangrijk is, kennis van het werk van de veiligheidsregio en het veiligheidsdomein in het algemeen. Wij weten welke dilemma’s er spelen en we spreken de taal van de veiligheidsadviseurs. Bovendien hebben we de kennis en ervaring om met al die ingrediënten een leuke en interactieve opleiding te verzorgen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen