TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Arnhem Evaluatie aanpak Oud en Nieuw Arnhem

  Oud en Nieuw is in Nederland een van de grootste feesten van het jaar. Helaas vinden er in de aanloop naar en tijdens de jaarwisseling regelmatig openbare ordeverstoringen plaats. De jaarwisseling vraagt daarom elk jaar om een goede voorbereiding en samenwerking tussen gemeenten, de hulpdiensten en andere samenwerkingspartners. TwynstraGudde heeft voor de gemeente Arnhem de geleverde inspanningen rond de jaarlijkse ordeverstoringen geëvalueerd en concrete kansen voor de toekomst benoemd. 

  De samenwerking hebben we geanalyseerd met behulp van de vier invalshoeken voor een succesvolle samenwerking, die door TwynstraGudde op basis van praktijkervaring en de wetenschappelijke literatuur zijn ontwikkeld.

  Belangrijke resultaten

  De evaluatie heeft twee belangrijke resultaten opgeleverd voor de doorontwikkeling van de aanpak van Oud en Nieuw in de gemeente:

  • Inzicht in welke activiteiten en inspanningen zijn geleverd door de gemeente en haar samenwerkingspartners en inzicht in welke volgens hen goed werken om overlast en vernielingen te voorkomen of beperken.
  • Een concreet beeld van hoe de samenwerking door de gemeente en haar samenwerkingspartners wordt ervaren, wat goed gaat en wat beter kan.

  Onze aanpak

  Om tot deze bevindingen te komen hebben we allereerst de betrokkenen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie geïdentificeerd. Vervolgens hebben we een basisopzet gemaakt voor de interviews met in totaal 16 betrokkenen van 8 verschillende organisaties.

  Zo hebben we binnen de gemeente gesproken met medewerkers van verschillende teams en afdelingen, zoals openbare orde en veiligheid, leefomgeving, vergunningen toezicht en handhaving, en wijkonderhoud. Daarnaast hebben we de politie, brandweer en verschillende jongerenwerkers en straatcoaches geïnterviewd. 

  Kansen voor de toekomst

  Op basis van deze gesprekken hebben we een beknopte en handzame rapportage opgesteld met concrete aanbevelingen voor de korte en lange termijn.

  In de rapportage hebben we inzichtelijk gemaakt welke inspanningen zijn geleverd door de gemeente en haar partners om overlast en vernielingen, voorafgaand en tijdens de jaarwisseling, te voorkomen en aan te pakken. Denk daarbij aan inspanningen  in de fysieke leefomgeving, zoals het tijdig ophalen van afval en activiteiten in de sociale sfeer en het openstellen van jeugdcentra tijdens de kerstvakantie. Daarnaast hebben we de samenwerking tussen de partners – en in het bijzonder de samenwerking tussen de gemeente en haar partners – geanalyseerd:

  • Motivatie – Waarom werken wij samen? 
  • Organisatie – Hoe werken wij samen (structuur/hard)? 
  • Realisatie – Wat levert de samenwerking op? 
  • Interactie – Hoe werken wij samen (cultuur/zacht)? 

  Vier invalshoeken voor succesvolle samenwerking

  Aan de hand van deze analyse zijn concrete kansen voor de toekomst benoemd, waar de gemeente in de aanloop naar de komende jaarwisselingen mee aan de slag kan. 

  TwynstraGudde, de juiste partner

  De adviseurs van TwynstraGudde kennen een breed palet aan organisaties in het veiligheidsdomein. We doorgronden hun perspectieven en spreken hun taal. Daarbij hebben we veel ervaring met evaluatieonderzoek binnen en buiten het veiligheidsdomein. In deze onderzoeken hebben we niet alleen aandacht voor procedures en de inrichting van de werkprocessen, maar vooral ook voor de menselijke kant van de samenwerking. Onze samenwerkingsscan helpt om op efficiënte wijze de samenwerking te evalueren en om gezamenlijk te komen tot gerichte verbeterpunten.

  Ook aan de slag met de samenwerkingsscan?

  Alle mensen

  Ook aan de slag met de samenwerkingsscan?

  Alle mensen