TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Amsterdam Airport Schiphol Verbouwing op Schiphol met oog voor risicobeheersing

  Luchthaven Schiphol werkt aan de herinrichting van een van de terminals. Een omvangrijk project waarbij veel partijen betrokken zijn en waarbij vertragingen en extra kosten op de loer liggen. Met goed risicomanagement kunnen veel verrassingen tijdig worden voorkomen. TwynstraGudde werd gevraagd voor dit project de risico’s in kaart te brengen en het risicomanagement vorm te geven.

  Elk groot langlopend project kent risico’s in de uitvoering ervan. Die risico’s hoeven niet vermeden te worden, het gaat er vooral om hier bewust mee om te gaan. Daarom is risicomanagement een integraal onderdeel van de planning en realisatie van grote projecten. Want, zeggen wij, als je zelf geen keuzes maakt, maakt het project keuzes voor jou. En die kunnen nadelig uitpakken. Risicomanagement geeft inzicht in de belangrijkste risico’s en zorgt ervoor dat je zelf aan het roer staat en de risico’s beheerst. Zo worden vertragingen en daarmee samenhangende extra kosten voorkomen.

  Een open cultuur

  Succesvol risicomanagement heeft enerzijds te maken met systemen, structuren en kennis en kunde die in de organisatie en de projectteams aanwezig zijn en anderzijds met aspecten als cultuur en managementstijl. Want het benoemen van risico’s betekent soms ook het benoemen van zwakke plekken in de organisatie. Risicomanagement vraagt om een open en transparante cultuur, waarin het management ruimte geeft aan het bespreken van risico’s en bereid is hierop te sturen. Wij werden door de projectdirecteur van Schiphol gevraagd bij de verbouwing van de terminal te helpen risico’s in kaart te brengen en een risicomanagement-cyclus te implementeren.

  GAP-analyse en gesprekken

  We zijn begonnen met het uitvoeren van een GAP-analyse, waarmee we de huidige en de gewenste situatie helder maakten. Het DOR-risicomanagementmodel (Doelen stellen, Organiseren, Realiseren) van TwynstraGudde was de basis voor de analyse. We hebben gesprekken gevoerd met alle leden van de Project Board, waarin alle disciplines binnen Schiphol zijn vertegenwoordigd. Zoals techniek, bedrijven, partners en communicatie. De belangrijkste vraag die zij beantwoordden was: welke risico’s zie je die andere disciplines raken? Het gesprek hierover werd vervolgens in de Project Board gevoerd, om tot een gedeeld beeld te komen en gezamenlijk knelpunten op te lossen.

  Gedeelde verantwoordelijkheid

  Na afronding van de analysefase hebben we een aanpak voorgesteld voor zowel de opzet als de uitvoering van het risicomanagement. Onderdeel daarvan was het risicodossier. Dit werd periodiek geüpdate. Want risicomanagement is een doorlopend proces. Elke fase van een project heeft weer nieuwe risico’s en onzekerheden. Kennis delen is daarbij essentieel. Toch zien we vaak dat mensen snel in routines blijven hangen. Een belangrijke taak voor de projectdirecteur is ervoor te zorgen dat de mindset dat risicomanagement bijdraagt aan succesvolle uitvoering zich verspreidt.

  Andersom is er de taak voor managers risicomanagement te beleggen bij de teams en zo praktische input op te halen waarmee strategische afwegingen kunnen worden gemaakt. Risicomanagement wordt dan een gedeelde verantwoordelijkheid. Bij Schiphol zijn we op die manier gegaan van een informerende en registrerende aanpak naar een besluitvormende aanpak op basis van sturingsinformatie, de kern van succesvol risicomanagement. Door corona is de planning van het project aangepast. Daarom is de overdracht van het risicomanagement naar de eigen organisatie nog niet helemaal voltooid.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde is medeontwikkelaar van de RISMAN-methode. Wij hebben ruim 25 jaar ervaring met de implementatie van risicomanagement in programma’s en projecten bij zeer uiteenlopende organisaties, zoals ministeries, provincies, waterschappen, Rijkswaterstaat, gemeenten, havenbedrijven en woningcorporaties. Wij hebben de mensen, de kennis en de kunde om risicomanagement succesvol en passend te implementeren in iedere organisatie.

  Download whitepaper Professioneel risicomanagement bij projecten

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen