TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Zuid-Holland Facilitaire organisatie is klaar voor gerenoveerd provinciehuis Zuid-Holland

  Het hoofdgebouw van het provinciehuis van Zuid-Holland is vernieuwd. TwynstraGudde heeft in opdracht van de provincie in aanloop naar de opening inzicht en ondersteuning geboden aan de afdeling Facilitaire Zaken om werkprocessen nauwkeurig aan te sluiten op de nieuwe omgeving. Met zorg voor verbinding en integraliteit.

  Foto’s: Provincie Zuid-Holland

  Op 14 september 2022 heeft Zijne Majesteit de Koning het gerenoveerde hoofdgebouw van het Zuid-Hollandse provinciehuis officieel geopend. Wat eraan voorafging was een driejarige renovatie waarin het hoofdgebouw (in jargon: gebouw C) volledig op de schop ging. Het nieuwe gebouw kent een veelheid aan functies en gebruikers: van het democratische hart van de provincie, een ontmoetingscentrum voor bestuur, ambtenarij en samenleving tot en met een locatie voor congressen en evenementen. Het gebouw is uitnodigend naar de samenleving en gedeeltelijk toegankelijk voor publiek. Het nieuwe gebouw is bovendien duurzaam en energieneutraal.

  Verbinding en goede samenwerking

  De afdeling Facilitaire Zaken speelt een belangrijke rol bij het gebruik van het gebouw. Naast huisvesting en vastgoed gaat het daarbij bijvoorbeeld ook om hospitality, beveiliging, kunst, AV, catering, schoonmaak en afvalverwijdering. Doel is het primaire proces optimaal te ondersteunen. Niet alleen in gebouw C, maar ook in aansluiting op de gebouwdelen A, B en D. Verbinding en goede samenwerking tussen Facilitaire Zaken en interne dienstverleners en eindgebruikers is daarbij essentieel. Evenals de verbinding met contractmanagement, financiën en communicatie.

  Aanvalsplan

  Tijdens de renovatie werkten medewerkers van de provincie in andere (externe) bouwdelen en vanwege corona ook voor een groot deel thuis. De renovatie werd door een projectteam gerealiseerd. De afdeling Facilitaire Zaken heeft in die periode geen diensten geleverd in gebouw C. Met de ingebruikname van het vernieuwde hoofdgebouw van het provinciehuis in het vooruitzicht moesten de facilitaire diensten dus weer opnieuw aangesloten worden. Belangrijk onderdeel hierbij was de overdracht van de projectorganisatie naar de beheerorganisatie. Daarvoor was een aanvalsplan nodig. TwynstraGudde heeft dat in opdracht van het facilitair managementteam van de provincie gemaakt en begeleid.

  'Onze facilitaire organisatie had behoefte aan structuur en verbinding in de aanloop naar ingebruikname van het gerenoveerde hoofdgebouw. TwynstraGudde heeft die geboden.'
  Renate Rijbroek, MT-lid Facilitaire Zaken

  Dienstverleningsconcept

  Onze adviseur heeft de primaire processen, de doelgroepen en het beoogde gebruik van het gebouw nauwkeurig geanalyseerd. Vanuit een overkoepelende coördinatie is per vakteam uitgewerkt welke diensten worden geleverd en hoe de samenwerking binnen en buiten het gebouw eruitziet. De vertegenwoordigers van de vakteams werden hier nauw bij betrokken. Want welke facilitaire diensten zijn nodig om het primaire proces mogelijk te maken? De financiële component mag daarbij niet ontbreken: wat betekenen de keuzes voor de exploitatie? In verschillende werksessies hebben we behoeften inzichtelijk gemaakt en de opgaven voor de afdeling geformuleerd. Vooral aan beveiliging is veel aandacht besteed. De analyse heeft geresulteerd in een dienstverleningsconcept dat een leidraad voor facilitaire stakeholders is en als basis dient voor communicatie.

  Het resultaat van ons werk

  Ons werk heeft ertoe geleid dat de samenwerking tussen de vakteams is versterkt evenals de verbinding met de rest van provinciale organisatie. Goede samenwerking draagt bij aan sfeer, werkplezier en optimale prestaties. De afdeling Facilitaire Zaken en het managementteam zagen de opening van het nieuwe gebouw daardoor met vertrouwen tegemoet. Nu het gebouw in gebruik is genomen, worden de primaire processen optimaal ondersteund. De afdeling Facilitaire Zaken beheert en faciliteert hiermee een gebouw waarmee de provincie Zuid-Holland de verbinding met de samenleving legt. 

  Waarom TwynstraGudde? 

  Onze adviseurs combineren vakinhoudelijke kennis en ervaring met goede communicatieve vaardigheden. Met kennis van huisvesting, vastgoed en facilitaire dienstverlening en bekendheid met het werk van het openbaar bestuur kunnen we de juiste verbindingen leggen en interne processen versnellen. 

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen