TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Opleiden 4-daagse training Programmamanagement

  Met deze training leg je een stevig fundament voor het mooie vak van programmamanagement. Hiermee ben je beter in staat je eigen opgave tot een succes te maken. We nemen verschillende onderwerpen die je tegenkomt bij het werken aan een programma onder de loep. Denk aan het inhoudelijk vormgeven en organiseren van een programma, het realiseren van verandering en het leidinggeven aan de opgave. We reiken theorie, concepten en voorbeelden aan en werken veel met en vanuit de eigen praktijk van de deelnemers.

  Na deze training heb je:

  • Een uitgebreid beeld van wat programmamanagement omvat en hoe jij je daartoe verhoudt.
  • Inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken en veranderen.
  • Een stevig fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie en samenwerking in programma's.
  • Meer zicht op de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in organisaties.
  • Gevoel voor hoe je je rol en leiderschap als programmamanager kan invullen in je eigen programma.
  • Concrete feedback op en houvast voor de aanpak van je eigen programma.
  • Toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland.

  In het kort

  Datum

  28-29 januari en 4-5 maart 2025

  Duur van de opleiding

  2 blokken van 2 dagen, inclusief avondprogramma en overnachting op iedere eerste dag. Daarnaast krijg je een coachingsgesprek

  Prijs

  € 4.650,- exclusief btw

  Doelgroep

  Mensen die zich verder willen ontwikkelen in hun rol als programmamanager. Je hebt al een programma onder handen of start er binnenkort mee (dat is de case die je meeneemt naar de training en waar je aan werkt). Heb je twijfel, geef dat dan aan, dan overleggen we met je

  Locatie

  Hotel Ernst Sillem Hoeve
  Routebeschrijving

  Inschrijven

  Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van samenwerken voor het aanpakken van ingewikkelde, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) in samenhang uitgevoerd om daarmee de doelen tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en bij samenwerkingen tussen organisaties.

  Deze training bestaat uit twee blokken van twee dagen, inclusief avond, verspreid over enkele maanden. Ook krijg je een coachingsgesprek. Er is ook een zesdaagse training. Daarin gaan we uitgebreider op de materie in en voegen we enkele onderwerpen toe. De training wordt verzorgd door Helmuth Stoop of Bouke Nederhof, samen met Björn Prevaas. Daarnaast nodigen we gastdocenten uit. We werken vanuit het gedachtegoed dat beschreven is in Werken aan Programma's en Leiderschap van de ProgrammamanagerOok theorie over het  Programma Canvas en uit het boek Leiderschap van de Programmamanager krijgen een plek. 

  Met deze training werk je aan je eigen visie op dit mooie vak en maak je de doorvertaling naar je eigen opgave. Onze trainingen worden al jaren hoog gewaardeerd door de deelnemers, met name vanwege de mogelijkheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen en de persoonlijke, plezierige en praktijkgerichte benadering van de trainers, die zelf in de praktijk werken aan de ontwikkeling van het programmamanagementgedachtegoed. Je ontvangt veel (voorbeeld)materialen waarmee je in je eigen praktijk direct aan de slag kunt en krijgt toegang tot een online leeromgeving.

  Programma

  Hieronder vind je een beknopte weergave van het programma. Let op: dit kan in de praktijk net wat anders uitpakken, afhankelijk van de beschikbaarheid van onze gastdocenten. Het programma is gebaseerd op het gedachtegoed van Werken aan Programma's en de daarin beschreven thema's. Ook theorie uit de boeken Program Canvas en Leiderschap van de Programmamanager krijgt een plek. Daarnaast zetten we onze ruime praktijkervaring met programma's in, haken we andere methodes voor programmamanagement aan, zoals  Managing Successful Programmes (MSP) en Programmatisch Creëren en tappen we uit andere vakgebieden, zoals  verandermanagement en storytelling.

  Voorafgaand aan de training vragen we je om je goed voor te bereiden, onder meer door je in te lezen op de thema's die tijdens het eerste blok op de agenda staan. Daarvoor krijg je toegang tot een online leeromgeving en de website van Werken aan Programma's.

  Blok 1, dag 1: kiezen en vormgeven

  Ochtend: kiezen voor programmamanagement
  We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisatie haar doelen kan realiseren. We bespreken welke positie, rol en toegevoegde waarde programma's kunnen hebben in het nastreven van die doelen. Ook maken we helder onderscheid tussen projecten, multiprojecten, processen, portfolio’s, opgaven en programma’s en hun rol in de ontwikkeling van moderne organisaties. 

  Middag: vormgeven van de aanpak van een programma
  In dit dagdeel gaan we in op het vormgeven van de inhoudelijke aanpak van een programma. Hierbij staan vragen centraal als: wat is een visie? Hoe kom je tot een goede aanpak en wat heb je daarvoor te doordenken? Wat hoort er wel en niet bij en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we onder meer gebruiken, zijn het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het programmacanvas.

  Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
  We gaan in gesprek met een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het eigen programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We bespreken met elkaar hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. 
  Aansluitend is er een gezamenlijk diner.

  Blok 1, dag 2:  sturen, organiseren en beslissen

  Ochtend: grip krijgen en houden op de voortgang
  Op deze ochtend staat het sturen, het managen, van een programma centraal. We besteden aandacht aan vragen als: Waar stuur je op om voortgang in het programma te krijgen en te houden? Welke stuurparameters gebruik je hierbij? Hoe monitor je de voortgang en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapporteer je?

  Middag: inrichten van de programmaorganisatie 
  De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de lijnorganisatie(s) eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor jouzelf als programmamanager? Welke rolopvatting heb jij?

  Tussen blok 1 en 2 werk je aan je eigen programma op basis van de opgedane inzichten uit het eerste blok. Je bereidt je zelf ook voor het op het tweede blok, onder meer door je in te lezen in de thema's.

  Blok 2, dag 3: samenwerken en veranderen

  Ochtend: vormgeven aan de samenwerking rond programma's
  In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag, of het nu gaat om samenwerking binnen de programmaorganisatie, tussen de onderdelen binnen een organisatie of tussen organisaties. We reiken diverse perspectieven op die samenwerking aan en gaan in op het verbinden van belangen en belanghebbenden (o.a. vanuit het perspectief van strategisch omgevingsmanagement).

  Middag: tot stand brengen van een betekenisvolle verandering
  Een programma is een veranderopgave. Maar de programma-aanpak is niet voor elke veranderopgave even geschikt. Dat betekent dat je als programmamanager kennis moet hebben van verandermanagement. Welke opvattingen heb je over hoe veranderingen binnen en buiten organisaties tot stand komen? En hoe goed passen die bij je opgave? Hoe breng je (gedrags)verandering tot stand? Gastdocent Marco de Witte, deskundige op het gebied van verandermanagement verzorgt dit onderdeel.

  Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager

  We gaan in gesprek met een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het eigen programma en de vraagstukken en dilemma's die daarbij spelen. We bespreken met elkaar hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. Aansluitend is er een gezamenlijk diner.

  Blok 2, dag 4: leiden en communiceren

  Ochtend: onderzoeken van je leiderschap als programmamanager
  De programmamanager vervult een cruciale en leidende rol in het succes van een programma. Sterker nog, de manier waarop hij zijn rol invult kan het verschil maken tussen succes en falen. Vaak heeft hij weinig formele macht en moet het van zijn persoonlijkheid en gezag komen. We nemen je mee in verschillende perspectieven op het leiderschap van de programmamanager. Dat doen we samen met gastspreker Jo Bos, auteur van Programmatisch Creëren en co-auteur van het boek Leiderschap van de programmamanager.

  Middag: uitdragen van je boodschap over het programma
  Een goed inhoudelijk verhaal over je programma is één. Dat verhaal over kunnen brengen aan je publiek en doelgroep is twee. Gastspreker Theo Hendriks neemt ons mee in manieren waarop je de communicatie over je programma kunt vormgeven. Daarbij maakt hij in het bijzonder gebruik van storytelling als manier om je boodschap over te brengen.  Onder het motto ‘the wow starts now’ gaan we aan de slag met het verhaal van jouw programma.

  Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van gastdocenten.

  Tijdsinvestering

  Deze training bestaat uit twee blokken van elk 2,5 dag. Beide blokken hebben een avondprogramma op de eerste dag tot ca. 19.00 uur, gevolgd door een gezamenlijk diner en overnachting. De tweede dag van het blok duurt tot uiterlijk 17.00 uur. De tijdsinvestering voor voorbereiding op de trainingsdagen en de doorvertaling naar je eigen praktijk hangt mede af van je eigen ambitie en toewijding.

  Coaching en intervisie

  De training is inclusief een individueel coachingsgesprek van een uur met één van de trainers in de maanden na de training. Dit is bij de prijs inbegrepen. Het aanbod is geldig tot ca. 1 jaar na start van de training. Daarnaast nodigen we je uit om deel te nemen aan online intervisiebijeenkomsten (kosteloos).

  Trainers en gastsprekers

  Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop of Bouke Nederhof en Björn Prevaas, allen zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement.

  helmuth stoop - bolletjeHelmuth Stoop is partner bij TwynstraGudde en is gespecialiseerd in programmamanagement. Al ruim twee decennia werkt hij vanuit TwynstraGudde aan programma’s. Het rijke gedachtegoed van project- en programmamanagement helpt hem om de complexiteit in opgaven terug te brengen tot de essentie. Zijn bijzondere interesse zit in ‘good governance’ in programma’s. Hij coacht o.a. programmamanagers en opdrachtgevers.

  bjorn prevaas - bolletjeBjörn Prevaas adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Sinds 2018 heeft hij een eigen adviesbureau, Good Work Company. Daarvoor was hij 11 jaar adviseur en partner bij TwynstraGudde. Hij ontwikkelde onder meer Werken aan Programma's , Program Canvas en Programmacanvas.

  Helmuth en Björn schreven, samen met Jo Bos, het boek Leiderschap van de Programmamanager. Beiden zijn lid van het kernteam van het PGM Open, hét platform in Nederland waar we het vakgebied 'programmamanagement' verder ontwikkelen en programmamanagers bij elkaar brengen.

  Bouke nederdhof

  Bouke Nederhof is senior adviseur bij TwynstraGudde en is gespecialiseerd in programmamanagement. Hij begeleidt organisaties om programmatisch werken en opgavegericht werken in de praktijk te brengen en hij adviseert en coacht programmateams om verder te komen met hun opgaven. Zijn bijzondere interesse zit in samenwerkingsvraagstukken in en rondom programma’s. Binnen TwynstraGudde is Bouke mede verantwoordelijk voor de verdere doorontwikkeling van het vakgebied Project- en Programmamanagement.  

  Wij nodigen ook gastsprekers uit, zoals:

  Online leer- en kennisomgeving

  Als deelnemer krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving, waarin je alle informatie en materialen vindt. Daarnaast stellen we de online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop kun je materiaal over programmamanagement vinden en (gratis) downloaden. Na je deelname nodigen wij je via onze maillijst ook uit voor de activiteiten van PGM Open en ontvang je hierover regelmatig bericht.

  Investering

  De kosten voor deelname bedragen € 4.650,- (exclusief btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, twee overnachtingen (op dag 1 van beide blokken) en alle overige cateringkosten (lunches, diner, ontbijt en verzorging gedurende de training). Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Mocht je niet kunnen of willen overnachten, neem dan contact met ons op via opleidingen@tg.nl.

  TwynstraGudde en GoodWorkCompany zijn maatschappelijk betrokken organisaties. Wij bieden in elke training één plek kosteloos aan voor een deelnemer uit een maatschappelijke instelling/goede doelen organisatie afhankelijk van externe giften/donaties. Zij betalen alleen de verblijfskosten. 

  Data 2025

  De tweede vierdaagse training vindt plaats op 15-16 april en 20-21 mei 2025. Schrijf je hier in.

  Annuleringsvoorwaarden

  In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en/0f de training willen annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten van de training in zijn geheel in rekening te brengen.

  Meer

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen