Opleiden Vierdaagse training Programmamanagement

14-15 september en 5-6 oktober 2021

Met deze training leg je een stevig fundament voor het mooie vak van programmamanagement. We besteden aandacht aan zowel de (inter)menselijke als de methodische kant van programma’s en raken alle aspecten waarmee je in programma’s te maken krijgt. Hiermee ben je beter in staat je eigen opgave tot een succes te maken.  De training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, ontwikkelaars van Werken aan Programma's, Program Canvas en Leiderschap van de Programmamanager. Deze training bestaat uit twee blokken van 2,5 dag. 

Na deze training heb je:

 • Een integraal beeld van wat programmamanagement omvat en hoe jij je daartoe verhoudt.
 • Inzicht in de verschillen tussen programma’s, projecten, processen en andere manieren van werken.
 • Een fundament voor de aanpak, besturing, besluitvorming, organisatie en samenwerking in programma's.
 • Meer zicht op de benodigde condities, succes- en faalfactoren voor programma's in organisaties.
 • Gevoel voor hoe je zelf het beste je rol en leiderschap als programmamanager kan invullen in je eigen programma.
 • Concrete feedback op en houvast voor de aanpak van je eigen programma.
 • Toegang tot een groot netwerk van programmamanagers in Nederland.

  In onze zesdaagse training Programmamanagement gaan we uitgebreider op de onderwerpen in en voegen we thema's toe zoals besluitvorming, leren en ontwikkelen in programma's en storytelling. Er is ook een compacte variant van de training. 

In het kort

Datum

Dinsdag en woensdag 14-15 september en 5-6 oktober 2021.

Duur van de opleiding

2 blokken van 2 dagen, inclusief avondprogramma en overnachting op iedere eerste dag.

Prijs

€ 3.995,00 exclusief btw

Doelgroep

Mensen die zich willen ontwikkelen in of naar een rol als programmamanager.

Locatie

Hotel Ernst Sillem Hoeve
Routebeschrijving

Inschrijven

Steeds meer organisaties werken met programma’s voor het nastreven van hun strategische doelen. Programma’s zijn bijzondere manieren van samenwerken voor het aanpakken van complexe, tijdelijke en doelgerichte veranderopgaven. Binnen programma's worden allerlei inspanningen (waaronder projecten) in samenhang uitgevoerd om daarmee de doelen en baten tot stand te brengen. Je vindt programma's binnen organisaties en bij samenwerking tussen organisaties.

Met onze trainingen programmamanagement werk je aan je eigen visie op dit mooie vak en maak je de doorvertaling naar je eigen opgave. Onze trainingen worden al jaren hoog gewaardeerd door de deelnemers, met name vanwege de mogelijkheid om eigen vragen en casuïstiek in te brengen en de persoonlijke, plezierige en praktijkgerichte benadering van de trainers, die zelf in de praktijk werken aan de ontwikkeling van het programmamanagement-gedachtegoed. Deelnemers ontvangen (voorbeeld)materialen waarmee ze in hun eigen praktijk direct aan de slag kunnen en krijgen toegang tot een online leeromgeving. 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor programmamanagers die zich verder in hun rol willen ontwikkelen. Bij voorkeur werken we met deelnemers die al aan een programma of een opgave met programmatische kenmerken werken.  Heb je geen programma onder handen, maar denk je dat deze training passend is, neem dan contact met ons op. 

Programma

Wij zetten onze ruime praktijkervaring met programma’s in. Dat doen we mede op basis van ons gedachtegoed in Werken aan Programma's (2016), het Program Canvas (2016)  en Leiderschap van de Programmamanager (2018). Ook haken we andere methodes voor programmamanagement aan, zoals Managing Successful Programmes (MSP) en Programmatisch Creëren.

Blok 1, dag 1 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: de kern van programmamanagement (kiezen)
We staan stil bij de verschillende manieren waarop een organisatie haar doelen kan realiseren. We lichten toe welke rol en toegevoegde waarde programma’s daarbinnen hebben. Ook maken we een helder onderscheid tussen projecten, multiprojecten, processen, portfolio’s en programma’s en hun rol in de ontwikkeling van moderne organisaties. Tenslotte zetten we de essenties van programmamanagement op een rij.

Middag: vormgeven van de aanpak van een programma (programmeren)
We gaan in op het vormgeven van de inhoudelijke aanpak van een programma. Hierin staan vragen centraal als: wat is de visie? Welke strategie en aanpak met doelen, baten en inspanningen past daarbij? Wat hoort er wel en niet bij, en hoe verhoudt zich dit tot andere activiteiten in de organisatie? Instrumenten die we gebruiken, zijn onder meer het Doelen-Inspanningen Netwerk (DIN) en het Program Canvas.

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
We bespreken een programma van een ervaren programmamanager uit ons netwerk. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Blok 1, dag 2 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: grip krijgen en houden op de voortgang (besturen)
In onderdeel staat het managen, het besturen, centraal. We besteden aandacht aan vragen als: Waar stuur je op om voortgang in het programma te krijgen en te houden? Hoe kom je tot een goede keuze van sturingscriteria? Hoe monitor je de voortgang en op welke manier kun je bijsturen wanneer zich bepaalde kansen of bedreigingen voordoen? Welke informatie heb je nodig en hoe rapporteer je?

Middag: inrichten van de programmaorganisatie (organiseren, beslissen)
De organisatie en rollen in een programma komen aan bod. We kijken naar de betrokken actoren en brengen hun posities, verantwoordelijkheden en belangen in kaart. Welke organisatievormen kun je op basis hiervan construeren? Hoe ziet de verhouding met de organisatie eruit? Wat betekent dat voor de rolverdeling en het rollenspel tussen de betrokkenen, en specifiek voor jouzelf?

Tussen blok 1 en 2 werk je aan je eigen programma op basis van de opgedane inzichten uit het eerste blok. Je bereidt je zelf ook voor het op het tweede blok, onder meer door je in te lezen in de thema's en je eigen leiderschap als programmamanager te onderzoeken.

Blok 2, dag 3 - (09.30-19.30 uur met aansluitend diner)

Ochtend: vormgeven aan de samenwerking rond programma's (samenwerken)
In programma's is samenwerking uiteraard aan de orde van de dag, of het nu gaat om samenwerking binnen de programmaorganisatie, tussen de betrokken onderdelen binnen een organisatie of tussen onafhankelijke organisaties. We reiken diverse perspectieven aan op die samenwerking en gaan onder meer in op het verbinden van belangen en belanghebbenden (o.a. vanuit strategisch omgevingsmanagement).

Middag: tot stand brengen van een betekenisvolle verandering (veranderen).
Een programma is een veranderopgave. Maar de programma-aanpak is niet voor elke veranderopgave even geschikt. Dat betekent dat je als programmamanager kennis moet hebben van verandermanagement. Welke opvattingen heb je over hoe veranderingen binnen en buiten organisaties tot stand komen? En hoe goed passen die bij je opgave? Hoe breng je (gedrags)verandering tot stand?Gastdocent Marco de Witte, deskundige op het gebied van veranderkunde en verandermanagement verzorgt dit onderdeel.

Avond: de weerbarstige praktijk van een programmamanager
In de avond hebben we wederom een ervaren programmamanager op bezoek. Hij of zij neemt ons mee in het programma en de vraagstukken en dilemma’s die daarbij spelen. We gaan na hoe het programma loopt, welke keuzes de programmamanager heeft gemaakt en wat daarin wel en niet succesvol is gebleken. De programmamanager zal ook vragen voorleggen ter reflectie en verdieping.

Blok 2, dag 4 - (09.00-17.00 uur)

Ochtend: inzicht krijgen in je leiderschap als programmamanager (leidinggeven)
De programmamanager vervult een cruciale leidende rol in het succes van een programma. Sterker nog, de manier waarop hij zijn/haar rol invult kan het verschil maken tussen succes en falen. Vaak heeft hij weinig of geen formele macht en dus moet het van zijn persoonlijkheid en gezag komen. We nemen je mee in verschillende perspectieven op het leiderschap van de programmamanager en doen dat samen met gastspreker Jo Bos, auteur van Programmatisch Creëren en co-auteur van ons boek Leiderschap van de programmamanager.

Middag: uitdragen van je boodschap, de programmamanager als verhalenverteller
Een goed inhoudelijk verhaal over je programma is één. Dat verhaal over kunnen brengen aan je publiek en doelgroep is twee. Gastspreker Theo Hendriks neemt ons mee in manieren waarop je de communicatie over je programma kunt vormgeven. Daarbij maakt hij in het bijzonder gebruik van storytelling als manier om je boodschap over te brengen.  Onder het motto ‘the WOW starts now’ gaan we aan de slag met het verhaal van jouw programma.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid van gastsprekers.

Dagen

Deze training bestaat uit twee blokken van elk 2,5 dag. Beide blokken hebben een avondprogramma op de eerste dag tot ca. 19.30 uur, gevolgd door een gezamenlijk diner en overnachting. De 2e dag van elk blok duurt van 09.00 tot 17.00 uur.

Coaching

De training is inclusief een individueel (coachings)gesprek van een uur met één van de trainers in de maanden na de training. Dit is inbegrepen bij de cursusprijs. Dit aanbod is geldig tot ca. 1 jaar na start van de training.

Trainers en gastsprekers

Deze training wordt verzorgd door Helmuth Stoop en Björn Prevaas, zeer ervaren adviseurs, begeleiders en trainers op het gebied van programmamanagement.

helmuth stoop - bolletjeHelmuth Stoop is gespecialiseerd in programmamanagement. Al ruim 2 decennia werkt hij vanuit TwynstraGudde aan programma’s. Het rijke gedachtegoed van project- en programmamanagement helpt hem om de complexiteit in opgaven terug te brengen tot de essentie. Zijn bijzondere interesse zit in ‘good governance’ in programma’s. Hij coacht o.a. programmamanagers en opdrachtgevers. 


bjorn prevaas - bolletjeBjörn Prevaas adviseert en begeleidt mensen, teams en organisaties om met behulp van projecten en programma’s hun ambities te realiseren. Hij werkt sinds 2018 als zelfstandig adviseur. Daarvoor was hij onder meer 11 jaar adviseur en partner bij TwynstraGudde. Hij ontwikkelde onder meer Werken aan Programma's en het Program Canvas.

Helmuth en Björn schreven samen met Jo Bos het boek "Leiderschap van de Programmamanager" (2018). Beiden zijn lid van het kernteam van het PGM Open, hét platform in Nederland waar we het vakgebied 'Programmamanagement' verder ontwikkelen.

Wij nodigen ook gastsprekers uit, zoals:

 • Niels van Loon (programmamanager; avondprogramma)
 • Jo Bos (adviseur, begeleider en auteur; onderdeel leidinggeven)
 • Pim Nijssen (adviseur, begeleider; onderdeel samenwerken)
 • Theo Hendriks (storyteller, begeleider en auteur; onderdeel communicatie)

Online leer- en kennisomgeving, materialen en community

Als deelnemer krijg je toegang tot onze digitale leeromgeving, waarin je alle informatie en materialen vindt. Daarnaast stellen we onze online kennisomgeving Werken aan Programma’s beschikbaar. Hierop kun je materiaal over programmamanagement vinden en (gratis) downloaden. Bovendien ontvang je het boek Program Canvas, de hulpkaarten en een koker met canvasposters. En je krijgt ons nieuwe boek Leiderschap van de Programmamanager. Bij deelname word je automatisch lid van de community van programmamanagers, het PGM Open. (www.pgmopen.nl)

Investering

De kosten voor deelname bedragen € 3.995,-- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief alle trainingsmaterialen, twee overnachtingen (op dag 1 van beide blokken) en alle overige cateringkosten (lunches, diner, ontbijt en verzorging gedurende de training). Na inschrijving ontvang je een bevestiging. Mocht je niet kunnen of willen overnachten, neem dan contact met ons op via opleidingen@tg.nl .

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen er zullen deelnemen. Vanuit één organisatie kunnen maximaal twee deelnemers tegelijkertijd deelnemen. Dit komt de kwaliteit van de training ten goede. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en indien je de training wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl . Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de kosten van de training in zijn geheel in rekening te brengen.

Meer trainingen

Ook faciliteren wij open intervisiegroepen voor programmamanagers.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief.

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.