Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu

  Gemeente Molenlanden Financiële samenwerkingsafspraken voor de ontwikkeling van UNESCO werelderfgoed Kinderdijk

  Kinderdijk is één van de meest toeristische attracties van ons land. Het bestuurlijk platform Kinderdijk heeft de ambitie om de ontwikkeling van het UNESCO werelderfgoed hand in hand te laten gaan met het verbeteren van de leefbaarheid voor omwonenden. Hiervoor is het Uitvoeringsprogramma 2020-2025 opgesteld. TwynstraGudde is gevraagd om voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma te komen tot financiële samenwerkingsafspraken tussen Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) en de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden.

  Foto: Peter Hall

  Het Uitvoeringsprogramma 2020-2025 geeft een overzicht van de activiteiten en de projecten, die nodig zijn voor de ontwikkeling van het gebied. Als toeristische hotspot én als gebied waar het fijn wonen is met oog voor rust, ruimte en natuur. De financiële vertaling van het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende financiële samenwerkingsafspraken ontbraken alleen nog.

  Businesscase: inzicht in financiële stromen

  Om te komen tot financiële samenwerkingsafspraken heeft TwynstraGudde eerst een financiële vertaling gemaakt van het uitvoeringsprogramma. Dit kun je zien als businesscase. Hiervoor zijn we individueel met alle partijen in gesprek gegaan. Op basis van de projecten uit het uitvoeringsprogramma hebben we per stakeholder de geldstromen in beeld gebracht en de situatie geschetst. Wat zijn de kosten en opbrengsten per partij? Welke projecten en activiteiten worden voorgesteld? En welke partij is verantwoordelijk voor welk project? Deze inventarisatie leidde tot een overzicht van de projecten, geldstromen en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zijn in deze gesprekken de belangen en financiële mogelijkheden per partij verkend.

  Op basis van de inventarisatie hebben we een eerste financiële vertaling gemaakt, die inzicht gaf in de totale kosten van het uitvoeringsprogramma 2020-2025. Daarnaast maakten we de verdiencapaciteit inzichtelijk. Bijvoorbeeld van de opbrengsten uit parkeren en de ticketverkoop. Zo bood de businesscase een eerste inzicht in de financiële stromen.

  Oplossingen in kaart

  Uit de businesscase bleek dat de kosten en opbrengsten per partij niet in evenwicht waren. Zo werden de kosten vooral gemaakt door de gemeenten en kwamen de opbrengsten (met name ticketverkoop) binnen bij de SWEK. Om het uitvoeringsprogramma mogelijk te maken moesten we daar meer balans in vinden.

  Om tot een verdeelsleutel te komen, zijn we opnieuw met alle partijen individueel in gesprek gegaan en hebben we verschillende oplossingen voor financiële afspraken in kaart gebracht. Pas toen alle partijen zich individueel konden vinden in de voorgestelde financiële samenwerkingsafspraken, hebben we alle partijen samengebracht om de afspraken ook met elkaar te bespreken, de puntjes op de 'i' te zetten en eventuele zorgen naar elkaar uit te spreken. 'TwynstraGudde spreekt de taal van bestuurders en weet financiële stromen en belangen van iedere partij te vertalen naar de bestuurlijke tafel en te komen tot financiële samenwerkingsafspraken, waar iedereen achter staat,' aldus Eric Spaans, Programmaregisseur Kinderdijk bij Bestuurlijk Platform Kinderdijk Gemeente Molenlanden.

  'TwynstraGudde spreekt de taal van bestuurders en weet financiële stromen en belangen van iedere partij te vertalen tot financiële samenwerkingsafspraken.'
  Eric Spaans, Programmaregisseur Kinderdijk bij Bestuurlijk Platform Kinderdijk Gemeente Molenlanden

  Financiële samenwerkingsafspraken

  Het resultaat is een set aan financiële samenwerkingsafspraken, waar alle partijen achter staan. De financiële samenwerkingsafspraken zijn gemaakt om de plannen uit het Uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren. Zo kan de ambitie gerealiseerd worden om de ontwikkeling en exploitatie van het UNESCO werelderfgoed Kinderdijk samen te laten gaan met het verbeteren van de leefbaarheid en het behouden van rust, ruimte en natuur.

  Projectportfolio Ruimte, Wonen en EconomieDe adviesgroep Ruimte, Wonen & Economie van TwynstraGudde werkt aan grote én kleine ruimtelijke opgaven. Deze opdracht en een aantal van onze recente grote en kleine ruimtelijke opgaven hebben wij gebundeld in een boekje. 

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Financieel management is één van de expertises van TwynstraGudde. Onze adviseurs leveren maatwerk voor elk vraagstuk. We weten draagvlak te creëren, partijen samen te brengen, creatieve oplossingsrichtingen te bedenken en durven out of the box te denken. Als onafhankelijk partner vertalen we beleid en programma’s naar oplossingen en samenwerkingsafspraken, waar alle partijen achter staan.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen