Evaluaties en onderzoek | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Evaluaties en onderzoek

Toekomstgericht evalueren, dat is wat wij doen. Wij hebben zowel aandacht voor behaalde resultaten en effecten, als voor het antwoord op de vraag ‘waarom gaat het zoals het gaat’ en wat we daarvan kunnen leren. Onze expertise op het gebied van project- en programmamanagement, samenwerken en veranderkunde helpt om uw vraag vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Met enthousiasme, betrokken en prikkelend.

Uw beleid of wetgeving evalueren

U wilt bepaalde doelen realiseren. Periodiek onderzoekt u de uitvoering van uw beleid of wetgeving op doeltreffendheid en doelmatigheid, al dan niet in de vorm van een beleidsdoorlichting. Wij ondersteunen u daarbij, objectief en toekomstgericht.

Lees verder

Uw project of programma evalueren

U wilt halverwege uw project of programma kijken wat er goed gaat en waar en hoe het beter kan. Of tegen het einde de resultaten en lessen op een rij zetten. Wij zorgen voor uitkomsten waar u direct praktisch mee aan de slag kunt.

Lees verder

Uw samenwerking evalueren

U bent partner in een samenwerking. Het gaat niet per se slecht. Maar u vraagt zich af hoe u de samenwerking succesvol houdt, het maximale eruit haalt. Met onze expertise op het gebied van samenwerken staan wij u terzijde.

Lees verder

Organisatie(verandering) evalueren

Uw organisatie staat voor uitdagende opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking of zelfsturing. Ligt uw organisatie op koers in het realiseren hiervan? Wat behoeft nog aandacht? Wij helpen u bij het beantwoorden van deze vragen.

Lees verder

Onderzoek laten uitvoeren

U wilt iets echt goed laten uitzoeken. Er is iets gebeurt. Of u worstelt met een probleem dat u maar niet helder krijgt. Of u wilt een goede onderbouwing van te maken keuzen. Met ons onderzoek helpen wij u verder, zorgvuldig en professioneel.

Lees verder

Rekenkameronderzoek uitvoeren

Steeds meer taken komen bij lagere overheden te liggen. De rekenkamer(commissie) kan met haar onderzoek een belangrijke rol spelen ter ondersteuning van de kaderstellende en controlerende rol. Wij helpen u bij het uitvoeren van onderzoek dat zijn vruchten afwerpt in de vaak weerbarstige praktijk.

Lees verder

Cases

Evaluatie bestuurlijke samenwerking OV- en Spoortafels

Om de reis van de deur-tot-deur in het openbaar vervoer te optimaliseren, slaan overheden, vervoerders en reizigersorganisaties de handen ineen. Aan de OV- en Spoortafels maken zij afspraken om deze ambitie te realiseren. Twynstra Gudde evalueert de bestuurlijke samenwerking en doet een aantal aanbevelingen om deze samenwerking te verbeteren.

Lees de case

Wizard

Jaap Groenendijk

Partner

Neem contact op

Vind de expert in uw markt