TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Utrecht en Amersfoort Haalbaarheid innovatiedistrict in Amersfoort

  De provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort willen de haalbaarheid van een innovatiedistrict rond het thema vitaliteit verkennen. Initiatiefnemer is Somt University of Physiotherapy in Amersfoort. TwynstraGudde werd gevraagd, samen met betrokken partijen, de mogelijkheden in kaart te brengen.  

  Wonen, werken en innoveren in een omgeving waarin vitaliteit centraal staat. Een dynamisch gebied creëren waar bedrijven, onderwijs en innovatiecentra een plek hebben. Dat is de ambitie van de partijen. Een innovatiedistrict geeft de regio een economische impuls, is goed voor de werkgelegenheid en zet Amersfoort op de kaart als kennis- en innovatiecentrum voor vitaliteit.

  Projectleiders, beleidsmedewerkers, vastgoedondernemers, directie van de universiteit en vertegenwoordigers van de regionale ontwikkelings- en investeringsmaatschappijen voeren al langere tijd gesprekken over de gebiedsontwikkeling van dit gedeelte van het Hoefkwartier, maar tot vervolgstappen is het nog niet gekomen. Complicerende factor: de druk op de woningbouw biedt ook andere perspectieven voor de ontwikkeling van het Hoefkwartier. Maar is er dan nog plaats voor de gewenste innovatie?

  Duidelijk kader met doelen

  TwynstraGudde kreeg de opdracht te verkennen of er genoeg ingrediënten voorhanden zijn om deze ambitie waar te maken. Als organisatieadviesbureau hanteren wij het adagium structure follows strategy. Met andere woorden: om een innovatiedistrict te ontwikkelen is eerst een duidelijk kader nodig met ambities en doelen. Wij maken daarbij onderscheid tussen de hardware en de software. De hardware bestaat onder andere uit de gebouwen, shared facilities en openbare ruimte, maar het is vooral de software die voor het onderscheidend vermogen en de aantrekkelijkheid van het district zorgt. Denk aan de programmering, business development, organisatie, het ecosysteem en de innovatieprojecten.

  'TwynstraGudde heeft ons geholpen in beeld te brengen wat nodig is om de volgende stap te maken.'

  13-puntenmodel

  Als onafhankelijk adviseur, met kennis van gebiedsontwikkeling, campusontwikkeling en de ontwikkeling van innovatiedistricten, zijn we begonnen met het samenbrengen van partijen en het uitspreken van belangen, ambities en doelen. Wij hebben mensen geïnterviewd, kansen en bedreigingen in kaart gebracht en vooral als tolk gefungeerd. Als basis gebruiken we daarbij ons 13-puntenmodel voor campusontwikkeling (vergelijkbaar met innovatiedistrict) en de halen-brengen kaart.

  Het 13-puntenmodel scoort de ontwikkeling op punten als mate van financieringsmogelijkheden, aanwezigheid van kennisinstellingen en het klimaat voor doorontwikkeling. Dit biedt inzicht in de aandachtspunten voor de haalbaarheid. De halen-brengen kaart maakt zichtbaar welke belangen partijen hebben en anderzijds wat zij kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatiedistrict.

  Resultaat: gebiedsvisie opstellen

  Door de verkenning hebben partijen concrete handvatten gekregen om vervolgstappen te zetten. De uitkomsten van de verkenning en interviews zijn samengebracht in werksessies en hebben uiteindelijk geleid tot een concreet Plan van Aanpak, zodat de betrokken partijen verder kunnen met het opstellen van een gebiedsvisie en een innovatieagenda.

  De opdrachtgever zegt hierover: ‘TwynstraGudde heeft de onderste steen boven gekregen en op tafel gelegd wat nog opgelost moest worden. Het heeft ons geholpen in beeld te brengen wat nodig is om de volgende stap te maken. Expertise over de hardware én software kant was een grote pré.’

  Jaarlijks organiseren wij een studiereis waarbij wij diverse campussen bezoeken. Geef je alvast op voor de 2024 editie!

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde heeft veel kennis en ervaring opgedaan bij de ontwikkeling van andere campussen en innovatiedistricten, zoals Brainport Industries Campus Eindhoven, Horti Science Park in Lansingerland en het Media Park in Hilversum. We hebben oog voor zowel de hardware als de software en bovenal is samenwerkingskunde een van onze kerncompetenties.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen