TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Waterschap Rivierenland Scherpe kwetsbaarheid- en risicoanalyse leidt tot inzicht en begrip

  Waterschappen spelen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. Zij beheren watersystemen, die onder meer de gevolgen van klimaatverandering tegen gaan. Automatisering speelt hierin een belangrijk rol. Bij Waterschap Rivierenland werkte een storing in het IT landschap vorig jaar door in de procesautomatisering, waarbij delen van assets niet meer goed op afstand bediend konden worden. Dat wil het waterschap in de toekomst voorkomen. TwynstraGudde en ICT Netherlands hebben daarom de kwetsbaarheden en risico's van de procesautomatisering (OT) onderzocht in het licht van de outsourcing van de kantoorautomatisering (IT). 

  Traditioneel zijn procesautomatisering (OT) en de kantoorautomatisering (IT) organisatorisch en technisch gescheiden. Door de introductie van IT technologieën in de procesautomatisering is deze scheiding vervaagd. Maar de bijbehorende werkwijzen en toepassingen verschillen significant van elkaar, waardoor kwetsbaarheden en risico’s kunnen ontstaan. Wij zien dit vraagstuk als een samenspel van mens, techniek en proces. En daarin zit vaak ook de oplossing. Voor Waterschap Rivierenland hebben we via deze weg laten zien waar de kwetsbaarheden en risico's zich bevonden. Voor het in beeld brengen van de techniek werkten we samen met ICT Netherlands.

  Risicoanalyse

  TwynstraGudde en ICT Netherlands hebben samen een kwetsbaarheid- en risicoanalyse uitgevoerd. Het doel was het inzichtelijk maken van kwetsbaarheden en risico’s in vier pijlers: OT architectuur, IT/OT verwevenheid en cybersecurity. Iedere pijler analyseerden we op het gebied van mens, techniek en proces. Zo ontstonden focusgebieden, die we met behulp van beschikbare documentatie van het waterschap en interviews met de relevante personen uit de organisatie hebben geanalyseerd.

  Spiegelsessies

  De opbrengst van die interviews en de bureaustudie deelden we in een aantal spiegelsessies. Het doel van deze sessies was om in het onderlinge gesprek de geconstateerde risico’s te herkennen, aan te scherpen en aan te vullen. En de impact van de risico’s, de mogelijke oorzaken en maatregelen te inventariseren en te delen. Dit leidde onder meer tot het besef dat bij de automatisering veel specialisten betrokken zijn. Zo ontstond er begrip voor en inzicht in elkaars positie, overwegingen, achtergronden en ideeën.

  'Het team vertaalde onze vraag over de kwetsbaarheid van onze procesautomatisering naar een heldere aanpak.'
  Rene van de Looij, Afdelingshoofd Informatie en Digitalisering van Waterschap Rivierenland

  Een integrale wereld

  Deze aanpak leidde tot bevindingen en een advies, die we in een rapport hebben gebundeld. Het belangrijkste resultaat voor Waterschap Rivierenland is de bevestiging dat het met de techniek in de basis goed zit, maar dat de risico’s vooral zitten in de interne samenwerking. De werelden van procesautomatisering (OT) en kantoorautomatisering (IT) moeten als integraal worden beschouwd.

  In het rapport zijn heldere adviezen uitgewerkt, die het waterschap direct kan toepassen. Belangrijk is om bijvoorbeeld de dialoog tussen IT en OT te bevorderen, meer te werken vanuit probleemstellingen en om een actieplan op te stellen voor OT en IT.

  'Het team van TwynstraGudde en ICT Netherlands vertaalde onze vraag over de kwetsbaarheid van onze automatisering in het licht van een geplande outsourcing naar een heldere aanpak. Ze analyseerden met een onafhankelijke blik, luisterden heel goed en maakten een scherpe analyse van de situatie. Hieruit kwamen duidelijke adviezen naar voren, die we direct kunnen toepassen', aldus Rene van de Looij, Afdelingshoofd Informatie en Digitalisering van Waterschap Rivierenland.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  TwynstraGudde heeft veel ervaring met kwetsbaarheid- en risicoanalyses. Samen met ICT Netherlands bundelen wij onze krachten om vanuit de perspectieven mens, techniek en proces complexe automatiseringsvraagstukken te doorgronden. Met onze onafhankelijke blik en kennis van de inhoud, komen we snel tot de kern van de vraag. Samen met de betrokkenen schetsen we vanuit verschillende invalshoeken een goed beeld van de situatie. Dat leidt tot inzichten en maatregelen die herkend en gedragen worden en die direct kunnen worden toegepast.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen