TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rekenkamercommissie Wijchen Als gemeenteraad kaders stellen bij grote projecten

  De gemeenteraad van Wijchen wilde duidelijkheid over het verloop van Wijchen21, een groot gemeentelijk project. Daarom vroeg de Wijchense rekenkamercommissie TwynstraGudde een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. Dit heeft niet alleen de gewenste duidelijkheid over Wijchen21 opgeleverd, maar ook heldere lessen over de fasering en kaderstelling van toekomstige grote projecten.

  Wijchen21 is een groot project met als doel de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Het project heeft drie pijlers: huisvesting, informatievoorziening en organisatieontwikkeling. De pijler 'huisvesting' is in 2017 succesvol afgerond, met de opening van het nieuwe Huis van de Gemeente. Over de andere twee pijlers bestond nog onduidelijkheid bij gemeenteraadsleden. Waren op het gebied van informatievoorziening en organisatieontwikkeling ook de gewenste resultaten geboekt? De rekenkamercommissie van Wijchen vroeg ons dit uit te zoeken. Daarbij was leren van de ervaringen een belangrijk doel, dat aansluit op onze visie op rekenkameronderzoeken.

  Anders sturen bij 'zachte' waarden

  Opvallend aan de twee onderzochte pijlers van Wijchen21 is dat ze heel verschillend zijn. Dit vraagt om verschillende manieren van sturen, constateerden wij. De pijler informatievoorziening was onder andere gericht op digitaal werken en beter informatiemanagement binnen de gemeenteorganisatie. Hiervoor bestond een afgebakend plan met fases en oplevermomenten. In de pijler organisatieontwikkeling ging het echter om een cultuuromslag, met 'zachtere' waarden die niet eenvoudig zijn te meten. Uit het rekenkameronderzoek leerde de gemeenteraad dat ook daar sturing goed mogelijk is. Over de effecten van organisatieontwikkeling kan bijvoorbeeld 'verteld' worden, op een kwalitatieve manier, als alleen 'tellen' geen zinvolle informatie oplevert. De raad besloot om zo ook naar toekomstige projecten te kijken.

  Fasering, kaders en rolverdeling afspreken

  Een andere belangrijke les die uit het rekenkameronderzoek kwam, gaat over de opzet en de fasering van projecten. Wij concludeerden dat het belangrijk is bij grote projecten van tevoren onderscheid te maken tussen verschillende projectfases en de momenten waarop de gemeenteraad wil worden betrokken. Als hierover vooraf helderheid is, geeft dat zowel de raad, ambtenaren als bestuurders duidelijkheid over wat er van hen wordt gevraagd. Op deze manier kan de raad niet alleen momenten aanwijzen waarop hij betrokken wil worden, maar ook de eigen rol op die momenten definiëren. In sommige projectfases is geïnformeerd worden immers voldoende, terwijl de raad in andere fases van een project een besluit wil nemen.

  Waarom TwynstraGudde?

  Onze visie op rekenkameronderzoeken is dat constateren dienstbaar is aan leren. Een rekenkameronderzoek dat vanuit dit perspectief start, heeft een optimaal effect in onze ervaring. Dit zagen we ook in Wijchen, waar de gemeenteraad onze conclusies en aanbevelingen over projecten overnam voor toekomstige projecten. Onze aanpak is dan ook toekomstgericht. We kijken naar wat goed is gegaan en wat beter kan, met oog voor de context. Daarbij nemen we een objectieve en onafhankelijke positie in. We brengen een scheiding aan tussen feiten, meningen van betrokkenen en ons eigen oordeel. Onze mensen luisteren, vragen door en blijven kritisch, op een zorgvuldige en professionele manier, waardoor een veilige omgeving om te leren ontstaat.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen