TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Gemeente Terneuzen Herontwikkeling binnenstad Terneuzen

  Het moet allemaal frisser, bruisender en groener. De binnenstad van Terneuzen moet zichzelf de komende jaren opnieuw uitvinden. Het Totaalplan Binnenstad Terneuzen is de allesomvattende toekomstvisie, waarin staat beschreven hoe de vernieuwing en ontwikkeling van de binnenstad vorm kan krijgen. TwynstraGudde is gevraagd om uitvoering te geven aan het Totaalplan door de rol van kwartiermaker te vervullen en de ontwikkelstrategie op te stellen.

  Het beeld van Terneuzen was onder inwoners en ondernemers niet positief. Door de grote winkelleegstand voelde het centrum vaak doods aan. Het opkrikken van het imago van de stad was dan ook één van de belangrijkste uitdagingen voor de gemeente Terneuzen. En daar is het Totaalplan Binnenstad Terneuzen de leidraad voor. Een compacter winkelhart, meer woningen, meer horeca, meer cultuur én meer groen moeten de binnenstad transformeren naar een bruisend geheel. Met veel oog voor de buitenruimte en klimaatadaptatie, want Terneuzen heeft de potentie om de groenste binnenstad van Nederland te worden.

  Kijken wat er leeft

  In het Totaalplan staan vooral denkrichtingen. Om hier uitvoering aan te geven, is het belangrijk om te weten wat er in de binnenstad speelt, wat er leeft en welke vragen er zijn. Daarom hebben we veel gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en ontwikkelaars. Onder meer door inloopbijeenkomsten en klankbordgroepen te organiseren. Dit gaf inzicht in de wensen én in de initiatieven die er al zijn.

  'Wie niet sterk is moet slim zijn. In een toegankelijke, verbindende stijl en met veel creativiteit heeft Erwin sterk bijgedragen aan het zelfvertrouwen en handelingsvermogen dat Terneuzen nodig heeft om de herontwikkeling van de binnenstad tot een succes te maken.' ~ Erik van Merrienboer, Burgemeester Terneuzen.

  'Erwin heeft sterk bijgedragen aan het zelfvertrouwen en handelingsvermogen dat Terneuzen nodig heeft om de herontwikkeling van de binnenstad tot een succes te maken.'
  Erik van Merrienboer, Burgemeester Terneuzen

  Spelregels bieden kansen

  Om uitvoering te geven aan het Totaalplan en een kader te schetsen, zijn spelregels nodig. Spelregels die bepalen wat ruimtelijk gewenst en ongewenst is. De spelregels zijn vooral bedoeld voor ondernemers en initiatiefnemers in de binnenstad. Ze zorgen voor duidelijkheid over de ambities en laten zien waar welke functies mogen komen en onder welke voorwaarden. Denk aan wonen toestaan in het winkelcentrum, maar niet in de plint want dat is voor commerciële ruimtes. Het opknappen van panden moet duurzaam en energetisch zijn én moet snelle verhuur voorkomen. Het klinkt misschien streng, omdat de spelregels aangeven wat niet mag, maar het biedt ook perspectief. Het laat duidelijk zien wat wél kan en biedt dus juist kansen.

  Marktconsultatie

  Om tot de spelregels te komen, hebben we veel gesproken met ondernemers en investeerders. En in een marktconsultatie hebben we 37 partijen meegenomen in de ideeën voor de binnenstad. Zo konden we de spelregels direct toetsen of die ook daadwerkelijk te realiseren zijn. Hiermee hebben we de markt meteen uitgedaagd om initiatief te nemen en opgaven op te pakken. Het resultaat is dat de spelregels houvast en perspectief bieden.

  Inwoners, ondernemers en ontwikkelaars aan zet

  Inwoners, ondernemers en ontwikkelaars zijn inmiddels helemaal bijgepraat over wat er allemaal kan en mag om de binnenstad de broodnodige boost te geven. Het is nu voor een groot deel aan hen. En dat werpt zijn vruchten af. Zo zijn de lege panden in het winkelcentrum inmiddels aardig in trek. Eén projectontwikkelaar denkt bijvoorbeeld winkelruimtes tegen schappelijke huurprijzen te kunnen aanbieden door op de bovenetages appartementen te realiseren. En op de kop van de Noordstraat – de traditionele winkelstraat – zijn in korte tijd een appartementencomplex, bibliotheek, restaurant én een parkje met terrasjes gekomen.

  Vertrouwen en optimisme

  Een transformatie van een binnenstad vraagt meer dan een standaardaanpak. Door het integraal en grootschalig aan te pakken, zit er weer beweging in de binnenstad van Terneuzen. Inmiddels is de tendens in Terneuzen 180 graden gedraaid. Inwoners, ondernemers, ontwikkelaars, bestuurders én raadsleden zijn heel positief. Ongeloof is omgeslagen in geloof. Waar het gras voorheen groener was aan de overkant, is er nu vertrouwen en optimisme. Er is duidelijkheid, er liggen heldere kaders, de gemeente doet wat zij belooft, er is weer verbinding én de eerste projecten worden opgepakt.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  De adviseurs van TwynstraGudde begrijpen de dynamiek en complexiteit van gebiedsontwikkelingsprojecten als geen ander. Onze adviseurs begeleiden dagelijks gebiedsontwikkelingsprojecten. Met onze integrale blik helpen we gemeenten om de vertaling te maken van ambitie of visie naar uitvoering en realisatie. Door alle partijen in een stad bij de plannen te betrekken, weten we initiatiefnemers, ondernemers en ontwikkelaars zo te enthousiasmeren dat plannen worden opgepakt en een visie uitvoering krijgt.

   

  Lees ook:

  Wil je meer weten over het Totaalplan Binnenstad Terneuzen? Bekijk dan onderstaande video van de gemeente Terneuzen.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen