TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Zuid-Holland Participatietraject leidt tot hinderbeperkende maatregelen voor tijdelijke N206

  Tussen Leiden en Katwijk wordt de N206, als onderdeel van de Rijnlandroute, verbreed. Hiervoor is een tijdelijke verlegging aan de noordzijde van de N206 nodig, maar dit plan stuitte op weerstand in de omgeving. Om de pijn te verzachten heeft de provincie Zuid-Holland een budget beschikbaar gesteld voor aanvullende hinderbeperkende maatregelen. TwynstraGudde heeft het participatieproces begeleid om hier samen met de omgeving invulling aan te geven.

  Foto: Provincie Zuid-Holland

  De tijdelijke weg komt dichtbij Valkenburg te liggen. Inwoners maken zich daarom zorgen over geluidshinder, fijnstof en overlast voor de lokale basisschool, die direct langs de N206 ligt. Daarnaast zijn bewoners bang dat de veiligheid van fietsers in het geding komt, omdat zij tijdens de werkzaamheden geen gebruik kunnen maken van het doorgaande fietspad. In drie overzichtelijke stappen is TwynstraGudde met de omgeving tot een maatregelenpakket gekomen, dat de overlast zal beperken.

  Een brede inventarisatie

  We zijn gestart met een brede inventarisatie. Op de website van de Rijnlandroute hebben we iedereen uitgenodigd om ideeën voor hinderbeperkende maatregelen aan te dragen, die direct na indiening ook voor iedereen zichtbaar waren. Zo maakten we het proces open en transparant. Tegelijkertijd konden omwonenden, ondernemers en organisaties zich aanmelden voor een werkgroep. Zo hebben we de omgeving in de gelegenheid gesteld om aan het proces deel te nemen. Dit resulteerde in 16 waardevolle ideeën en 11 aanmeldingen voor de werkgroep, waaronder de fietsersbond, de wijkraad, ouders van leerlingen van de nabij gelegen basisschool en een aantal omwonenden. 

  Van ideeën naar haalbare maatregelen

  Na de eerste inventarisatie hebben we de ideeën samen met de werkgroep concreet gemaakt. Vervolgens hebben we onderzocht in hoeverre deze ideeën haalbaar zijn wat betreft uitvoerbaarheid, tijd, geld en eventuele risico’s. De maatregelen hebben betrekking op groen, de lokale openbare basisschool, bereikbaarheid en geluid. Uiteraard hebben we de resultaten teruggekoppeld aan de werkgroep. We hebben toegelicht hoe we de uitwerking van de maatregelen voor ogen hebben en inzicht gegeven in de kostenraming en de termijn waarop een maatregel gerealiseerd kan worden. Waar maatregelen toch niet haalbaar waren, hebben we dat ook uitgelegd.

  Een participatietraject is één van de 99 interventies die uitgelicht wordt in Het Groot Interventieboek

  Een haalbaar pakket aan maatregelen

  Ten slotte hebben we de werkgroep gevraagd naar welke maatregelen hun voorkeur uitgaat. Zo zijn we tot een pakket aan maatregelen gekomen, dat haalbaar is binnen het beschikbare budget. Belangrijke maatregelen zijn bijvoorbeeld: drie tijdelijke lokalen direct naast een andere vestiging van de openbare basisschool in Valkenburg, extra inzet van verkeersregelaars, gebruik van stil asfalt op de tijdelijke weg en het aanplanten van een grotere maat bomen. Daarnaast wordt een nieuw ventilatiesysteem in de school gerealiseerd.

  Begin november 2020 hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland gehoor gegeven aan het advies van de werkgroep. Het pakket aan maatregelen kan daarmee tot uitvoering worden gebracht. Zo komt de provincie Zuid-Holland de omgeving maximaal tegemoet om de hinder van de tijdelijke verlegging van de N206 zoveel mogelijk te beperken.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  Adviseurs van TwynstraGudde hebben ervaring met de begeleiding van participatie bij ingewikkelde vraagstukken met tegengestelde belangen. Op basis van strategisch omgevingsmanagement knippen we zo’n proces op in een aantal heldere stappen. We maken een scherpe analyse en leggen met respect voor ieders belangen de pijnpunten op tafel. Dat maakt participatie effectief.

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen