PO-Raad Interactieve sessies leiden tot meer grip op het Programma Kennisinfrastructuur

Organisaties werken steeds vaker met een programmatische aanpak, maar soms is het lastig om grip te houden op de inhoud en het verloop van het programma. Dit geldt ook voor de PO-Raad. Met het Programma Versterking Kennisinfrastructuur wil de PO-Raad onderwijs en onderwijsonderzoek beter met elkaar verbinden. Dit vraagt om de nodige organisatie. Om de programmaorganisatie scherp in beeld te krijgen, heeft de PO-Raad TwynstraGudde gevraagd om hen hierin te begeleiden.

De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs en zet zich dagelijks in voor het beste onderwijs. Eén van de manieren om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, is het versterken van de kennisinfrastructuur. Het doel hiervan is om de werelden van onderwijs en onderzoek nauwer met elkaar te verbinden, een continue toestroom van wetenschappelijke kennis over goed onderwijs te realiseren en ervoor zorg te dragen dat onderwijsvernieuwingen door goed onderzoek vergezeld gaan.

Interactieve sessies

Het versterken van een kennisinfrastructuur tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen vraagt om een scherpe blik op de inhoud van het programma. Daarnaast is het belangrijk om duidelijkheid te verschaffen over de rolverdeling tussen de opdrachtgever en het programmateam. Om dit goed in beeld te brengen, heeft TwynstraGudde een aantal interactieve sessies met het programmateam begeleid.

Tijdens de sessies heeft TwynstraGudde een aantal tools aangereikt, waaronder het Doelen-Inspanningen-Netwerk (DIN) en het Programma Canvas. Een programma is een samenhangend geheel van doelen, inspanningen en resultaten. Met het Doelen-Inspanningen-Netwerk visualiseer je de samenhang tussen deze elementen. Het DIN laat in één oogopslag zien waar het programma om draait. In het Programma Canvas zijn daarnaast de doelen, ambities, inspanningen, kansen en bedreigingen van het Programma Kennisinfrastructuur opgenomen. Met behulp van deze twee tools is het gesprek tussen de opdrachtgever en de programmaleiders gefaciliteerd.

'De sessies hebben geholpen om ons Programma Versterking Kennisinfrastructuur goed te onderbouwen en op te zetten met de technieken van het Programmanagement.'

Eenduidigheid en vertrouwen

Door theorie en praktijk met elkaar te verbinden, is TwynstraGudde samen met het programmateam in korte tijd tot de kern van het programma gekomen. Dit heeft het programmateam inzicht gegeven in elkaars kijk op het Programma Versterking Kennisinfrastructuur en in de mogelijke knelpunten. Daarnaast heeft het programmateam meer vertrouwen gekregen in de sturing en het verloop van het programma. Doordat het fundament van het programma nu op papier staat, is er meer eenduidigheid gecreëerd over de inhoud, de organisatie en de aanpak. Hier kan het programmateam verder op voortbouwen.

Sander Dankelman, programmamanager Versterking Kennisinfrastructuur geeft aan: ‘De sessies hebben geholpen om ons Programma Versterking Kennisinfrastructuur goed te onderbouwen en op te zetten met de technieken van het Programmanagement. De sessies waren goed voorbereid en to-the-point en gaven veel inzicht in de verschillende aspecten van Programmamanagement, wat ons de kans gaf om dit direct toe te passen op ons eigen programma.’

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

Programmamanagement is één van de kernactiviteiten van TwynstraGudde. Met onze inhoudelijke kennis en ervaring met verschillende programma’s bij uiteenlopende organisaties weten we theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Door het gesprek aan te gaan, verdieping te zoeken en modellen in de praktijk toe te passen, komen we in korte tijd tot meer eenduidigheid over programma’s.

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Neem contact op met één van onze mensen

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.