Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Grafisch Lyceum Rotterdam - 2 Leden Raad van Toezicht

  met als aandachtsgebied (1) HRM en (2) Onderwijs Grafisch Lyceum Rotterdam is dé vakschool (vmbo, mbo) in Nederland als het gaat om innovatief onderwijs op het gebied van media, entertainment en technologie. De school wordt gedreven door een voortdurende ambitie om kwalitatief onderwijs te...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Adviseur contracteren en aanbesteden

  Investeringsopgaven worden groter en complexer. Zowel om bestaande infrastructuur in stand te houden, als om nieuwe ontwikkelingen zoals als de energietransitie mogelijk te maken. Geen partij kan het helemaal alleen. Projecten vragen om een andere verdeling van verantwoordelijkheden en risico’s, om...

  Solliciteer nu
  Woningbouw

  Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

  In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

  Meer doen met dezelfde ruimte

  Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

  Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

  We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

  Tempo in besluitvorming door een heldere governance

  Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

  Succesvolle uitvoering van complexe plannen

  Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

  Binnenstedelijk bouwen of op uitleglocaties?

  Waar ga je nu bouwen in je gemeente of regio? Wij helpen met de bestuurlijke afwegingen door middel van beoordelingskaders en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
  Woningbouw

  Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

  In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

  Meer doen met dezelfde ruimte

  Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

  Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

  We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

  Tempo in besluitvorming door een heldere governance

  Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

  Succesvolle uitvoering van complexe plannen

  Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

  Binnenstedelijk bouwen of op uitleglocaties?

  Waar ga je nu bouwen in je gemeente of regio? Wij helpen met de bestuurlijke afwegingen door middel van beoordelingskaders en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
  Woningbouw

  Tempo en kwaliteit bij het bouwen van één miljoen nieuwe woningen

  In Nederland zijn één miljoen nieuwe woningen nodig. Dat moeten bovendien aardgasvrije, energiezuinige woningen zijn, goed bereikbaar en inspelend op klimaatverandering. Mooie wijken waar je prettig woont. Met genoeg ruimte voor groen en bedrijvigheid. Dat kan nooit allemaal. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer. Maar we kunnen wel zo goed mogelijk aan alle eisen voldoen. Het komt aan op creativiteit, een goed planproces, besluitvorming met de juiste partners en een krachtige uitvoeringsorganisatie. Wij helpen je om kwaliteit én tempo te combineren.

  Meer doen met dezelfde ruimte

  Met integrale planvorming leggen we de verbinding tussen woningbouw, energietransitie, klimaatadaptatie en bereikbaarheid. We combineren wonen, economie en onderwijs.

  Meer draagvlak, minder bezwaarprocedures

  We helpen je met participatie en goed omgevingsmanagement. Hiermee betrek je de juiste partijen op het juiste moment bij planvorming en uitvoering.

  Tempo in besluitvorming door een heldere governance

  Een goede samenwerking doet recht aan de belangen van uiteenlopende partijen. We ontwerpen daarvoor een structuur waarin sturen, controleren, toetsen en beheersen in balans zijn.

  Succesvolle uitvoering van complexe plannen

  Je hebt een uitvoeringsorganisatie nodig met een solide inhoudelijke, bestuurlijke en financiële basis. Wij helpen je met de opzet en het management ervan.

  Binnenstedelijk bouwen of op uitleglocaties?

  Waar ga je nu bouwen in je gemeente of regio? Wij helpen met de bestuurlijke afwegingen door middel van beoordelingskaders en maatschappelijke kosten-batenanalyses.
  Samenvatting

  Hoe balanceren we de ruimtelijke druk op de beperkt beschikbare gronden?

  Lees verder

  Integrale woningbouw ontwikkelen aan de stadsranden

  In Nederland woedt een ware strijd om de ruimte. Waar gaan we bouwen? De woningnood loopt op en bouwlocaties zijn onvoldoende voorhanden. Tegelijkertijd is er steeds minder ruimte voor werklocaties. Deze vraag stond centraal bij het webinar ‘Druk op de randen van het stedelijk gebied’.

  Meer kans bij het Nationaal Groeifonds

  Het kabinet trekt de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. TwynstraGudde helpt overheden, bedrijven, organisaties en samenwerkingsverbanden een overtuigend en kansrijk voorstel te maken, in te dienen en te presenteren. De tweede indieningsronde start al in het voorjaar van 2021.

  Aanpak

  Lees hoe wij dit voor je doen.

  Lees verder
  Aanpak

  Wat kan het beoordelingskader voor jouw opgave betekenen?

  Lees meer

  Beoordelingskader gebiedsontwikkeling

  Besluiten over ruimtelijke ordening of gebiedsontwikkeling vragen om een evenwichtige bestuurlijke belangenafweging. Met welke functies is het maatschappelijk belang in een gebied of regio het beste gediend? Een nauwkeurig beoordelingskader helpt bij het nemen van een zorgvuldig afgewogen besluit.

  Cases

  Cases

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen