TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  ROC TOP Nieuwe opleidingslocatie in unieke zorg-hub

  In 2021 kreeg TwynstraGudde de vraag om in Amsterdam passende en betaalbare huisvesting te zoeken voor de zorg- en welzijnsopleidingen van ROC TOP. Met de deadline van augustus 2023. Een kort tijdsbestek om nieuwe huisvesting te vinden en te realiseren. TwynstraGudde heeft ROC TOP geholpen vanaf het moment van de marktverkenning tot aan het projectmanagement van de verbouwing.

  Foto's: Architect OostWest

  ROC TOP is een regionaal opleidingscentrum voor mbo-onderwijs in Amsterdam. De campus TOP Health & Sport is op dit moment gevestigd aan de Zuidas, maar het huurcontract loopt af en het gebouw wordt op termijn gesloopt. ROC TOP heeft ons in eerste instantie gevraagd hen met een marktverkenning te begeleiden bij de zoektocht naar nieuwe huisvesting. Kaders in de marktverkenning waren tijdige beschikbaarheid, goede bereikbaarheid en bij voorkeur huisvesting in een omgeving met veel zorgpartijen. De marktverkenning leidde ons naar een ideale locatie: het voormalig Slotervaart-ziekenhuis. Gelegen in Amsterdam, goed bereikbaar en bovenal midden in een zorgomgeving. Zadelhoff is dit gebouw aan het ontwikkelen tot een moderne en unieke zorg-hub. ROC TOP huurt hier straks twee verdiepingen, verdeeld over zeven vleugels. 

  De zorg- en welzijnsopleidingen van ROC TOP bevinden zich straks in het kloppende hart van de zorg. De school zit tussen diverse zorginstellingen, een combinatie van ‘cure en care’, woonzorg, eerstelijnszorg, preventie, diagnose en dagbehandelingen. Door het onderwijs aan deze omgeving te koppelen zijn stages en praktijkervaringen straks dichtbij. Net als toekomstige werkgevers.

  Kritisch gekeken naar behoefte

  De huisvesting in het Slotervaart is circa 20% kleiner dan in het huidige gebouw. In het Programma van Eisen is daarom kritisch gekeken naar de behoefte van de organisatie. Samen met ROC TOP is gekeken naar de studentenprognose en naar ontwikkelingen in het onderwijs. Hoe groot zijn klassen nu? Hoe zit het rooster in elkaar? Waar zien we kansen voor optimalisatie? Welke ontwikkelingen in het onderwijs beïnvloeden de huisvesting? En hoe kunnen we zorgen dat de huisvesting bijdraagt aan het zorg- en welzijnsonderwijs?

  Verschillende werkplekken

  Uiteindelijk is een Programma van Eisen opgesteld dat rekening houdt met al die verschillende behoefte vanuit het onderwijs, maar dat ook inzet op efficiëntie. Het resultaat is onder andere dat één van de zeven vleugels geheel wordt ingericht als vleugel voor praktijkonderwijs met zorglokalen. Qua kantoorruimte is gekozen voor een concept waarbij de verschillende typen werkplekken zijn gerelateerd aan specifieke activiteiten. Zo zijn er concentratieplekken, belcellen, overlegruimten en samenwerkplekken. Hierover zijn gesprekken gevoerd met docenten, studenten, medewerkers van de campus, de campusdirectie en het college van bestuur. Naast de functionele eisen is er rekening gehouden met technische uitgangspunten zoals een goed binnenklimaat, goede akoestiek en voldoende lichtinval. 

  Nieuwe opleidingslocatie in unieke zorg-hub

  De realisatie 

  Naast het vinden van de passende locatie en het opstellen van het Programma van Eisen is TwynstraGudde verantwoordelijk voor het totale projectmanagement van dit complexe project. Wij zijn daarmee onder andere verantwoordelijk geweest voor de aanbesteding en selectie van de architect, aannemer, installateur en alle andere benodigde expertise. 

  In de realisatiefase is de grootste uitdaging in dit geval de planning. Er is in januari 2023 gestart met de verbouwing en het schooljaar start in de eerste week van september 2023. Dit betekent een korte doorlooptijd voor de verbouwing van 5.000 m². Maatregelen om de planning te halen zijn onder andere meerdere trajecten parellel te laten lopen en op onderdelen een aantal tijdbesparende ontwerpoplossingen. Ook liep het opstellen van het Programma van Eisen parallel aan de ontwerpfase, zodat strategische keuzes direct in het ontwerp konden worden ingepast. 

  Van begin tot eind betrokken

  Begin augustus verhuizen de opleidingen naar de nieuwe locatie. De vijfde en zesde verdieping van het oude Slotervaart-ziekenhuis zijn dan voor het onderwijs van ROC TOP. Wij hebben deze opdracht in betrekkelijk korte tijd van begin tot einde kunnen begeleiden door een nauwe samenwerking met ROC TOP.

  Waarom TwynstraGudde?

  TwynstraGudde heeft ruime ervaring op het gebied van huisvesting en vastgoed. Door de inzet van meerdere disciplines binnen onze organisatie die nauw samenwerken kunnen wij grote projecten op een efficiënte manier begeleiden. In deze opdracht combineerden wij deskundigheid op het gebied van vastgoedmanagement, procesbegeleiding, projectmanagement, aanbesteden, kosten en contracteren.

  Stel jouw vraag aan één van de experts

  Alle mensen

  Stel jouw vraag aan één van de experts

  Alle mensen