Leiderschapsontwikkeling | Twynstra Gudde - Organisatieadviesbureau - organisatieadviesbureau

Leiderschapsontwikkeling

Goede leiders – formeel en informeel – koppelen persoonlijke ambities aan de  opgave van de organisatie Wij werken samen met leiders aan hun ambitie en de collectieve doelstelling. Dat doen wij collectief en individueel. Verticaal en horizontaal. Wij hebben verschillende rollen, wij begeleiden, ontwikkelen, coachen en zijn uw sparringpartner voor u en uw organisatie.

Onze visie op leiderschapsontwikkeling

Iedere organisatie heeft leiderschap nodig. Op alle niveaus, formeel én informeel. Een leider neemt verantwoordelijkheid, voelt zich eigenaar van een (collectieve) opgave en geeft vorm aan het doel van de organisatie. Leiders zijn mensen die aanpakken in plaats van afwachten. Ontwikkeling van leiderschap vraagt in onze visie om een aanpak vanuit drie perspectieven.

1. Werken vanuit verbinding

Als organisatieadviseurs verbinden we persoonlijk leiderschap altijd met de doelen van de organisatie. Het gaat om leiding geven aan jezelf, aan je team en aan de gezamenlijke opgave. In die drieslag werken we aan ontwikkeling. Door daar vanuit te gaan, komt leiderschap ten goede aan de kracht van de organisatie als geheel.

2. Persoonlijke ontwikkeling

Leiding geven aan een ander, kan alleen vanuit zelfkennis. Leiderschapsontwikkeling vraagt dus om persoonlijke ontwikkeling: kennen en erkennen van persoonlijke waarden, talenten en valkuilen. Een goede leider kent zijn sterkten en zwakten. Wie van daaruit handelt, kan zich verbinden met anderen en heeft positieve invloed. Bij leiderschapsontwikkeling nemen we ieders persoonlijke waarden daarom onder de loep. We gaan diep, vragen om een kwetsbare opstelling en waardering van verschillen.

3. Omgaan met imperfecties en onzekerheden

Een leidinggevende verstaat de kunst om met onzekerheden en imperfecties om te gaan. Wie daar comfortabel mee om kan gaan, is solide en congruent in zijn gedrag. En wie congruent is in zijn gedrag, geeft vertrouwen en biedt anderen de ruimte ook met onzekerheden en imperfecties om te gaan.

Onze adviseurs hebben vele jaren ervaring met uiteenlopende leiderschapsprogramma’s bij talloze organisaties en bedrijven. Toch hebben we geen kant en klare programma’s. Ieder traject is steeds weer uniek. Dat komt doordat de vraag bij ons sturend is. We sluiten altijd aan bij wat een opdrachtgever wil en waar een organisatie in een specifieke situatie behoefte aan heeft.

Wij gaan eerst met u in overleg. U kent uw organisatie immers beter dan wij. In overleg creëren we een speelveld waarin de deelnemers optimaal kunnen werken aan ontwikkeling. Binnen die kaders bieden wij alle materiële en immateriële support die nodig is.

Vanuit onze ervaring kunnen we ieder programma begeleiden. We adviseren over de organisatie, ontwikkelen van daaruit interventies en we ontwerpen een passend traject. Dat kan een meerjarig programma zijn met meerdere trainingsmomenten per jaar, een halfjarig programma met regelmatige intensieve begeleiding of een paar dagen achter elkaar om een slag te geven aan persoonlijk leiderschap. Wanneer nodig geven we begeleiding aan groepen en individuen op alle niveaus. Er is veel mogelijk.

Wilt u eerst met ons kennismaken? Dat kan. We bieden ook eendaagse trainingen aan. Daarmee gaat u direct aan de slag. Gedurende die dag leert u ons kennen en ervaart u wat u aan onze werkwijze kunt hebben. 


In een vitale organisatie hoort werken aan leiderschap er gewoon bij. Goed leiding geven is een vak apart en iedere leider moet daar af en toe in worden bijgeschaafd. Sommigen noemen het management development, anderen noemen het leiderschapsontwikkeling, maar altijd gaat het erom via ontwikkeling van het leiderschap een organisatie te versterken.

Werken aan (persoonlijk) leiderschap is altijd goed. Niet alleen na een verandering, een reorganisatie of een turbulente tijd. Juist ook als het in een organisatie goed gaat, is het belangrijk om succes vast te houden. Wij onderstrepen ontwikkelingsgericht denken in organisaties.

Leiderschap beperkt zich niet tot leidinggevende posities. Goed formeel én informeel leiderschap maakt organisaties sterk. Wij geloven dat iedereen kan groeien in zijn leiderschap door oefening en het aanleren van vaardigheden.

‘Ontwikkel mijn mensen en ontwikkel hun handelingsrepertoire’

‘Help mijn team te ontwikkelen’

‘Wij willen beter functioneren, maar hoe?’

Het team Leiderschapsontwikkeling van Twynstra Gudde bestaat uit vijf mensen. Rond dit kernteam hebben we een flexibele schil van directe collega’s en mensen uit ons externe netwerk. De brede samenstelling van Twynstra Gudde geeft ons daarbij voeling met alle sectoren in de maatschappij.

We werken zelf continu aan onze persoonlijke ontwikkeling. Want alleen dan zijn we in staat een goede adviseur te zijn voor een ander. Verder zijn al onze adviseurs maatschappelijk betrokken, ieder op zijn eigen manier. We houden rekening met elkaar, stimuleren autonomie en relativeren met humor.

Managers helpen om koers te houden bij veranderingen

De koers van uw organisatie of bedrijf verandert. U gaat bijvoorbeeld samenwerken of fuseren, u incorporeert nieuwe processen of u gaat een nieuw  pad op. Twynstra Gudde ondersteunt de managers in uw organisatie zodat zij aan dergelijke ontwikkelingen effectief leiding kunnen geven. 

Lees verder

Medewerkers meenemen in veranderingen

Bij een organisatie in verandering, krijgen medewerkers te maken met andere manieren van (samen)werken. Wij helpen uw mensen in die veranderingen. We maken energie los door persoonlijke ambities en strategische doelen opnieuw bij elkaar te brengen. 

Lees verder

High potentials voorbereiden op een managementrol

Een voortdurende vernieuwing van het leiderschap met talent van onderop, maakt een organisatie vitaal. High potentials krijgen kansen om door te groeien en het leiderschap krijgt nieuwe impulsen. Twynstra Gudde biedt hiervoor ontwikkeltrajecten op maat.

Lees verder

Systemisch leiderschap voor organisaties in verandering

Uw organisatie verandert, maar iets lijkt de verandering in de weg te zitten. Oud gedrag is hardnekkig, er zijn steeds dezelfde valkuilen, teams blijven eilanden, er is te weinig focus. De methode van systemisch leiderschap helpt om de effectiviteit van het management te versterken.

Lees meer

De tweebenigheid van uw organisatie versterken

Een sterke organisatie is tweebenig. Het linkerbeen is flexibel, geeft ruimte en werkt op basis van vertrouwen. Het rechterbeen is efficiënt, minimaliseert risico’s en is in control. Twynstra Gudde helpt managers de tweebenigheid van hun organisatie te versterken.

Lees verder

Mensen

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Catherine van Nierop

Adviseur

Dorine Wesel

Senior adviseur

Cases

Meer verbinding voor leiderschap uitvoeringsorganisatie

Deze uitvoeringsorganisatie van de overheid is in de afgelopen jaren fors is gegroeid. Er zijn nieuwe managers gekomen en er heeft een directiewissel plaatsgevonden. In de evaluatie van laatste reorganisatie werd de aanbeveling opgenomen om verder te investeren in de organisatie, onder meer in de ontwikkeling van het leiderschap van de teamleiders.

Lees de case

Actuele opleidingen

Leiderschapsprogramma 'On Purpose'

Onze 1e module start op maandag 7 oktober 2019

Leiders van de toekomst laten zich zien, staan ergens voor. Ze durven richting te kiezen en te volharden. Je herkent ze aan hun moedige kwetsbare houding. Ze verstaan de kunst een dialoog te voeren, even stil te staan en te reflecteren op zichzelf. Ze nemen hun aandeel in het grotere geheel en hebben zo direct invloed op de ontwikkelingen van morgen.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Masterclass 'Verandermanagement'

Nieuwe data volgen spoedig! Maak uw interesse vast kenbaar!

Veranderingen zijn in alle organisaties aan de orde van de dag. Cultuurveranderingen, reorganisaties, integratie van bedrijfsonderdelen, efficiencyprogramma's en professionaliseringsprogramma's buitelen over elkaar heen. Ze hebben allemaal te maken met het veranderen van de organisatie. Ben jij als (programma)manager of adviseur betrokken bij een dergelijke verandering? Dan reikt onze masterclass jou de helpende hand.

Bekijk opleiding Bekijk alle opleidingen

Wizard

Britta Gielen

ontwikkelt leiders in organisaties

Neem contact op

Vind de expert in uw markt