TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Rijksvastgoedbedrijf Duurzaam en circulair ontwerp voor de Tweede Kamer

  De renovatie van het Binnenhof is een van de meest bekende en grootschalige projecten van Nederland. TwynstraGudde is al sinds 2018 betrokken bij de renovatie en zorgt er samen met het Rijksvastgoedbedrijf voor dat de enorme opgave invulling krijgt. Bij de start van dit project waren de verwachtingen en eisen voor duurzaamheid en circulariteit anders dan nu. Daarom hebben wij hier extra aandacht aan besteed. Voor het definitief en technisch ontwerp hebben wij een circulaire projectstrategie ontwikkeld en uitgevoerd. 

  Duurzaamheid en circulariteit zijn belangrijker dan ooit. Zeker omdat het Binnenhof een voorbeeldfunctie heeft. TwynstraGudde heeft daarom een projectstrategie circulariteit geschreven, die door het Rijksvastgoedbedrijf is vastgesteld. Samen met de architecten, adviseurs, aannemers en gebruikers vertaalden we de circulaire projectstrategie naar een praktische uitwerking voor de renovatie van de Tweede Kamer.

  Vastleggen en onderbouwen

  De ontwikkeling van techniek op het gebied van duurzaamheid en circulariteit gaat razendsnel. Sneller dan een renovatietraject. Het kan dus zijn dat keuzes die tijdens een ontwerp gemaakt zijn, achterhaald zijn op het moment dat een gebouw wordt opgeleverd. Daarom is het belangrijk de duurzaamheidsafwegingen ook vast te leggen en te beargumenteren. Zodat je op een later moment altijd kunt onderbouwen waarom bepaalde keuzes gemaakt zijn met de kennis en technieken, die op dat moment beschikbaar waren.

  Hergebruik en alternatieve materialen

  Om de projectstrategie te vertalen, organiseerden we verschillende werksessies met de vijf architectenbureaus, adviseurs en aannemers. In deze werksessies bespraken we welke vrijkomende materialen het meest kansrijk waren om te hergebruiken. En onderzochten we welke alternatieven er zijn voor de grootste vervuilende materialen. Zo onderzochten we bijvoorbeeld hoe we de hoeveelheid beton konden verminderen en dichterbij met minder vervuilende stoffen konden maken. Tussentijds deelden we de resultaten ook met de gebruiker, de Tweede Kamer, en vroegen we aandacht voor de mogelijke esthetische impact van circulaire keuzes.

  Circulariteit Binnenhof

  Oude plafondplaten als scheidingswanden

  Een voorbeeld van hergebruikte materialen zijn de oude plafondplaten. Plafondplaten komen bij een renovatie bijna altijd vrij en zijn van materialen gemaakt, die je niet makkelijk kunt verbranden. Daarom wil je dit liever ook niet als ‘afval’.

  Tijdens laboratoriumtesten is aangetoond dat de plafondplaten een vergelijkbare geluidsdemping hebben als isolatie in nieuw geproduceerde scheidingswanden. Meestal wordt hier glas- of steenwol voor toegepast, maar de productie hiervan kost veel energie en brengt schade toe aan het milieu. Door de plafondplaten te gebruiken, is aanschaf van nieuw materiaal voorkomen en tegelijkertijd de afvalberg van oude plafondplaten verkleind.

  Van strategie naar productontwikkeling

  Mede vanuit het Programma Groene Innovaties van het Rijksvastgoedbedrijf kunnen we deze ontwikkeling van het hergebruik van plafondplaten breder toepassen. Hiervoor waren aanvullende testen nodig. De wanden zijn nu brandtechnisch gecertificeerd. De certificaten maken we openbaar, zodat het niet alleen toepasbaar is voor het Binnenhof, maar straks voor iedereen.

  Duurzame keuzes

  Dankzij de circulaire projectstrategie en de praktische uitwerking ervan, is er een duurzamer definitief en technisch ontwerp vastgesteld. En doordat duurzame maatregelen nauwkeurig onderzocht en vastgelegd zijn, kunnen het Rijksvastgoedbedrijf en de Tweede Kamer de keuzes ook goed onderbouwen.

  De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

  De circulaire economie is één van de expertises van TwynstraGudde. Onze adviseurs hebben ruime kennis over de circulaire economie en over de werkwijze van overheidsorganisaties. Daardoor zijn we in staat om complexe ambities en strategieën te vertalen naar een praktische uitvoering. Dit project laat zien dat duurzame en circulaire keuzes áltijd mogelijk zijn. De Tweede Kamer is een aaneenrijging van historische en monumentale panden. Als je in zo’n complex gebouw kunt verduurzamen, dan kan het overal. Onze adviseurs denken graag met je mee.

  Nieuwste publicatie als eerste ontvangen?

  Deze publicatie is de derde in de reeks over onze ondersteuning bij het renovatieprogramma van het Binnenhof. De volgende publicaties gaan over het ontwerpmanagement en de projectbeheersing. Wil je deze als eerste ontvangen? Laat hieronder je gegevens achter.

  Heb je in de tussentijd al een vraag? Stel je vraag hier.

  Schrijf je in voor de publicatiereeks

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen