Provincie Utrecht Risicomanagement professionaliseren in de praktijk

De provincie Utrecht wilde haar risicomanagement een effectieve impuls geven. Daarom heeft zij TwynstraGudde gevraagd onderzoek te doen naar de beste aanpak daarvoor. Dit praktijkonderzoek is bij de provincie het startpunt geworden voor verdere professionalisering van het risicomanagement. TwynstraGudde is gevraagd ook hierbij als partner op te treden.

Foto: Sander Jeurissen

Risicomanagement wil nog weleens ingewikkeld worden. Procedures, regels, systemen, cijfers tot achter de komma. We zeggen niet dat ze nooit nodig zijn, maar volgens ons is het niet de essentie. Risicomanagement in een organisatie leeft als iedereen die ermee te maken heeft regelmatig het gesprek erover voert. Dan ontstaat bewustzijn van risico's. Daarom benadrukken wij bij risicomanagement de menselijke factor. Dit was ook ons uitgangspunt toen de provincie Utrecht ons vroeg met hen naar hun risicomanagement te kijken. Dit hebben wij in samenwerking met Martin van Staveren opgepakt. 

Praktijkgericht onderzoek

De provincie Utrecht wilde meer inzicht krijgen in de huidige praktijk van hun risicomanagement. Daarnaast was de organisatie op zoek naar een helder beeld van de gewenste situatie en de weg daarnaartoe. Hun doelstelling: werken aan een vorm van risicomanagement die is ingebed in de dagelijkse werkprocessen, in plaats van iets dat 'erbij komt' op een afvinklijstje. Dit sluit goed aan op onze mensgerichte visie van risicomanagement als doorlopend ontwikkel- en leerproces. In zijn meest volwassen vorm is het volledig geïntegreerd in het dagelijks werk van een organisatie. Zo begonnen we met ons onderzoek.

'Wat is het doel (D), wat is onzeker (O) en wat ga je daar al dan niet aan doen (D)? Met de drie simpele DOD-vragen hebben we een instrument in handen waarmee we een risicogesprek kunnen voeren op alle niveaus in de organisatie. Ook bestuurlijk en politiek.'
Johan Luiks, concerncontroller provincie Utrecht

Intensieve samenwerking

Samen met de provincie hebben we een analyse gemaakt van waar ze op dat moment stonden met hun risicomanagement. Met onze aanpak wilden we zo goed mogelijk aansluiten op de realiteit en een advies geven dat vanuit de praktijk komt. Daarom hebben we in een klankbordgroep doorlopend feedback op onze onderzoeksresultaten gevraagd. In intensieve sessies zijn we met vertegenwoordigers van de verschillende domeinen van de provincie in gesprek gegaan. Dit leverde een representatief beeld op van de dagelijkse praktijk. In de klankbordgroep ontstond gaandeweg ook draagvlak voor de gewenste manier van werken in de toekomst.

Stapsgewijze vervolgaanpak

De onderzoeksrapportage die we hebben opgeleverd heeft de provincie Utrecht de gevraagde duidelijkheid gegeven over waar de organisatie staat met haar risicomanagement. Daarnaast hebben we op basis van ons onderzoek ook een mogelijke stapsgewijze vervolgaanpak geschetst. Dit stelt de provincie in staat een doelgerichte start te maken met een ontwikkeltraject voor het risicomanagement. Dit is inmiddels gebeurd. De provincie heeft TwynstraGudde ook gevraagd ondersteuning te bieden bij dat ontwikkeltraject, als partner bij de implementatie.

Download whitepaper Professioneel risicomanagement bij projecten

Waarom TwynstraGudde?

Als overheidsorganisatie werkt de provincie Utrecht aan een groot aantal opgaven op het gebied van wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur en landschap. Met dit bestuurlijk complexe en soms sensitieve werkterrein heeft TwynstraGudde veel ervaring. Die praktijkervaring combineren we met een academisch netwerk. Dit geeft ons de mogelijkheid ook adviseurs uit de wereld van de wetenschap in te zetten. Bij de provincie Utrecht hebben we dat gedaan. Op die manier scheppen we met onze mensgerichte visie op risicomanagement helderheid en een uitvoerbaar ontwikkelperspectief.

 

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.