TwynstraGudde_60jaa_wit
Werken bij

  Waar wij aan werken

  Met onze adviseurs, managers en opleiders dragen we bij aan duurzame, maatschappelijke veranderingen. Denk aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs, passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A naar B reizen. De uitdagingen zijn groot, maar onze kracht ligt in daadkracht. We laten transities werken.

  Wie we zijn

  Onze adviseurs en managers hebben uiteenlopende expertises en voelen zich verantwoordelijk voor de uitvoering. Duurzaamheid is een integraal onderdeel van onze werkwijze.

  ‘De Refugee Talent Hub brengt werkgevers en vluchtelingen dichter bij elkaar.’

  Jasper Oudshoorn, Adviseur Zorg

  Recente vacatures

  Executive search

  Junior adviseur contracteren en aanbesteden van samenwerking

  Als adviseur contracteren en aanbesteden werk je in projecten en programma’s aan bijvoorbeeld het in stand houden van onze infrastructuur, de waterveiligheid en aan ontwikkelingen om de energietransitie mogelijk te maken. Stuk voor stuk grote en complexe investeringsopgaven. Geen enkele...

  Solliciteer nu
  Aanbesteden en contracteren

  Jurist

  Wil je werken binnen een dynamisch team waarbij je zowel contact hebt met de publieke als de private sector? Wil je meebouwen aan de verdere uitbreiding van een snelgroeiend team met oog voor een goede werk-privé balans? En heb je affiniteit met bouwrecht, aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht of...

  Solliciteer nu

  Provincie Utrecht Risicomanagement professionaliseren in de praktijk

  De provincie Utrecht wilde haar risicomanagement een effectieve impuls geven. Daarom heeft zij TwynstraGudde gevraagd onderzoek te doen naar de beste aanpak daarvoor. Dit praktijkonderzoek is bij de provincie het startpunt geworden voor verdere professionalisering van het risicomanagement. TwynstraGudde is gevraagd ook hierbij als partner op te treden.

  Foto: Sander Jeurissen

  Risicomanagement wil nog weleens ingewikkeld worden. Procedures, regels, systemen, cijfers tot achter de komma. We zeggen niet dat ze nooit nodig zijn, maar volgens ons is het niet de essentie. Risicomanagement in een organisatie leeft als iedereen die ermee te maken heeft regelmatig het gesprek erover voert. Dan ontstaat bewustzijn van risico's. Daarom benadrukken wij bij risicomanagement de menselijke factor. Dit was ook ons uitgangspunt toen de provincie Utrecht ons vroeg met hen naar hun risicomanagement te kijken. Dit hebben wij in samenwerking met Martin van Staveren opgepakt. 

  Praktijkgericht onderzoek

  De provincie Utrecht wilde meer inzicht krijgen in de huidige praktijk van hun risicomanagement. Daarnaast was de organisatie op zoek naar een helder beeld van de gewenste situatie en de weg daarnaartoe. Hun doelstelling: werken aan een vorm van risicomanagement die is ingebed in de dagelijkse werkprocessen, in plaats van iets dat 'erbij komt' op een afvinklijstje. Dit sluit goed aan op onze mensgerichte visie van risicomanagement als doorlopend ontwikkel- en leerproces. In zijn meest volwassen vorm is het volledig geïntegreerd in het dagelijks werk van een organisatie. Zo begonnen we met ons onderzoek.

  'Wat is het doel (D), wat is onzeker (O) en wat ga je daar al dan niet aan doen (D)? Met de drie simpele DOD-vragen hebben we een instrument in handen waarmee we een risicogesprek kunnen voeren op alle niveaus in de organisatie. Ook bestuurlijk en politiek.'
  Johan Luiks, concerncontroller provincie Utrecht

  Intensieve samenwerking

  Samen met de provincie hebben we een analyse gemaakt van waar ze op dat moment stonden met hun risicomanagement. Met onze aanpak wilden we zo goed mogelijk aansluiten op de realiteit en een advies geven dat vanuit de praktijk komt. Daarom hebben we in een klankbordgroep doorlopend feedback op onze onderzoeksresultaten gevraagd. In intensieve sessies zijn we met vertegenwoordigers van de verschillende domeinen van de provincie in gesprek gegaan. Dit leverde een representatief beeld op van de dagelijkse praktijk. In de klankbordgroep ontstond gaandeweg ook draagvlak voor de gewenste manier van werken in de toekomst.

  Stapsgewijze vervolgaanpak

  De onderzoeksrapportage die we hebben opgeleverd heeft de provincie Utrecht de gevraagde duidelijkheid gegeven over waar de organisatie staat met haar risicomanagement. Daarnaast hebben we op basis van ons onderzoek ook een mogelijke stapsgewijze vervolgaanpak geschetst. Dit stelt de provincie in staat een doelgerichte start te maken met een ontwikkeltraject voor het risicomanagement. Dit is inmiddels gebeurd. De provincie heeft TwynstraGudde ook gevraagd ondersteuning te bieden bij dat ontwikkeltraject, als partner bij de implementatie.

  Download whitepaper Professioneel risicomanagement bij projecten

  Waarom TwynstraGudde?

  Als overheidsorganisatie werkt de provincie Utrecht aan een groot aantal opgaven op het gebied van wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur en landschap. Met dit bestuurlijk complexe en soms sensitieve werkterrein heeft TwynstraGudde veel ervaring. Die praktijkervaring combineren we met een academisch netwerk. Dit geeft ons de mogelijkheid ook adviseurs uit de wereld van de wetenschap in te zetten. Bij de provincie Utrecht hebben we dat gedaan. Op die manier scheppen we met onze mensgerichte visie op risicomanagement helderheid en een uitvoerbaar ontwikkelperspectief.

   

  Neem contact op met

  Alle mensen

  Neem contact op met

  Alle mensen