Radboud Universiteit Nieuw en duurzaam universiteitsgebouw voor Radboud Universiteit Nijmegen

Het Erasmusgebouw (1973) torent boven de Keizerstad uit en moet grondig worden gerenoveerd. In dit iconische gebouw zijn onder andere de Faculteit der Letteren (FdL) en de Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen (FFTR) gevestigd. Onderzocht is of de huidige gebruikers na renovatie terug kunnen keren. Na onderzoek blijkt dat de onderzoeks- en onderwijsactiviteiten beter gefaciliteerd kunnen worden in nieuwe huisvesting. TwynstraGudde heeft hiervoor het Programma van Eisen opgesteld.

Het kerndoel van de nieuwe huisvesting is het stimuleren van onderlinge ontmoeting en het realiseren van het meest duurzame gebouw van de campus.

Twee fasen

Het Programma van Eisen (PvE) is het resultaat van een proces dat uit twee fasen bestaat. In 2020 is, vanwege de lockdown, een volledig digitaal ontwikkelproces doorlopen. Het opgestelde PvE is in het voorjaar van 2022 herijkt. Op dat moment is opnieuw een traject van inventarisatie, analyse en uitwerking doorlopen waarin ervaringen en ontwikkelingen als gevolg van de coronamaatregelen (hybride werken) en het Campusplan zijn meegewogen. In dit traject is inbreng geweest vanuit de faculteitsbesturen, het onderwijs, het onderzoeksveld, de onderwijsondersteuning, Radboud Services en studenten.

Wenkend perspectief

Een goed PvE begint met een zorgvuldige afstemming met alle stakeholders. Aandacht voor gedeelde ambities en verschillende belangen is onderdeel van onze aanpak. Dit doen we door goed te luisteren en te analyseren en soms te confronteren. We inspireren en laten dromen om daarmee los te komen van het huidige. Tegelijkertijd is het belangrijk duidelijke kaders te stellen. We vragen met een scherpe blik door naar de beleving van de ideale werk- en onderwijsomgeving. Dat zet ook aan tot nadenken over de organisatie van primaire processen. Zo vormen we een beeld van de behoeften van onderwijs en onderzoek. Het PvE biedt de faculteiten een concreet beeld van hun nieuwe huisvesting en is daarmee een wenkend perspectief.

'TwynstraGudde heeft een overzichtelijk proces gemodereerd met inbreng van alle belanghebbenden, focus op draagvlak en oog voor detail. Het resultaat biedt ons duidelijke kaders voor strategische en financiële afwegingen in de planontwikkeling.’
Arjan de Wit, Projectmanager Radboud Universiteit

Vertrekpunt voor ontwerp

Het programma dat is ontwikkeld gaat niet alleen over volumes en functies. Ook ruimtelijke relaties, zones en thuisbases, beleving en uitstraling, reuring en rust, transparantie en beslotenheid komen aan bod. Er is behoefte aan focuswerkplekken om geconcentreerd te kunnen werken, aan ontmoetingsplekken voor verbinding en synergie én aan onderwijsruimten voor (werk)colleges en break-out-sessies. Binnen de gestelde kwantitatieve en kwalitatieve kaders, waaronder flexibiliteit, duurzaamheid en logistiek, is het huisvestingsconcept uitgewerkt in een ruimteprogramma en bouwstenen. Hiermee is het vertrekpunt voor de ontwerpfase gemarkeerd.

Waarom TwynstraGudde?

Onze adviseurs hebben ervaring met huisvestingsvraagstukken in het hoger onderwijs. Wij spreken de taal van de onderwijswereld, bouwen voort op vele referenties, werken multidisciplinair en zijn bedreven in het vertalen van het primaire werkproces naar een compleet en functionerend huisvestingsconcept. Daarbij zetten we de eindgebruiker; studenten, docenten, medewerkers, onderzoekers en gasten, centraal. Wij kijken ook naar de belangen van de vastgoedafdeling (als beheerder) en van het College van Bestuur (als beslisser). Dankzij de gekozen werkwijze heeft het resultaat draagvlak bij de beslisser, de beheerder én de eindgebruikers.

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.