Gemeente Tilburg Ontwikkeltraject op maat leidt tot gedeelde visie op intern organisatieadvies

Het team ‘Strategie en organisatieadvies’ van de gemeente Tilburg bestaat uit organisatieadviseurs met expertises in uiteenlopende thema’s. Tot dusver gaven de adviseurs de voorkeur aan verschillende interventies en werkvormen. Dit had tot gevolg dat elke adviseur een eigen werkwijze had. Inmiddels heeft het team het verlangen om meer gezamenlijk te handelen en op basis van een gedeelde aanpak en visie de organisatie beter te kunnen ondersteunen. TwynstraGudde is gevraagd om het team hierin te begeleiden.

Gemeenten hebben op dit moment veel te maken met complexe veranderopgaven. Digitalisering, de energietransitie, klimaatadaptatie en opgavegericht werken doen bijvoorbeeld een beroep op het aanpassingsvermogen en de wendbaarheid van gemeenten. Organisatieadviseurs vervullen hier intern een belangrijke rol in. De trends en ontwikkelingen binnen hun vakgebied volgen elkaar echter snel op. De urgentie om bij te blijven is daarom groot. In een traject op maat heeft TwynstraGudde het team ‘Strategie en organisatieadvies’ van de gemeente Tilburg daarom meegenomen in de theorieën en nieuwste ontwikkelingen binnen veranderkunde. En in combinatie met tussentijdse praktijkopdrachten zijn we tot een optimaal leerproces gekomen.

Incompany ontwikkeltraject op maat

Het traject bestond in totaal uit vijf trainingsdagen, verspreid over een half jaar. Voorafgaand aan het traject hebben we bij de individuele teamleden een leerscan afgenomen, waaruit de leervoorkeuren en denkgewoonten van alle teamleden naar voren kwamen. Op basis daarvan hebben we de inhoud van het traject verder afgestemd en verfijnd. Tijdens de trainingsdagen hebben we het team eerst meegenomen in de theorie en nieuwste ontwikkelingen van organisatie- en veranderkunde. Gedurende het traject zijn we steeds dieper ingegaan op veranderkunde en op wat het team wil bereiken.

Daarnaast hebben we geoefend met methodes uit het Groot Interventieboek van TwynstraGudde. Hierin vind je 99 interventiemethoden, waarmee je beweging kunt creëren of verandering teweeg kunt brengen. Zoals de leerscan, hotseat, cultuurkwadranten en spelsimulatie KING. Tijdens de oefeningen kon het team eigen praktijkcases inbrengen, zodat zij hier meteen mee konden oefenen. Ook in de periodes tussen de trainingsdagen kregen de teamleden opdrachten mee en konden zij het geleerde direct toepassen in de praktijk.

Figuur Gemeente Tilburg_groot

Deskundig advies en een professionele aanpak in verandertrajecten

Het team ‘Strategie en organisatieadvies’ van de gemeente Tilburg bestond in eerste instantie voornamelijk uit individuen met een eigen aanpak. Door dit traject is het veel meer één team geworden met een gezamenlijk beeld en een eenduidige visie op veranderen. Hierdoor is ook een gedeelde aanpak ontstaan in verandertrajecten binnen de gemeente. Mede dankzij dit traject kan de gemeente Tilburg rekenen op deskundig advies en een professionele aanpak door hun interne adviseurs. 'De kracht van het traject zat vooral in de combinatie van theorie en onze eigen praktijk, waardoor wij nu goede inhoudelijke keuzes voor de gemeente Tilburg kunnen maken. Het traject heeft ons verrijkt en een goede basis gegeven om het gesprek samen voort te zetten en onze visie verder te ontwikkelen,' aldus Inge Michels, organisatieadviseur bij de gemeente Tilburg.

'De kracht van het traject zat vooral in de combinatie van theorie en onze eigen praktijk, waardoor wij nu goede inhoudelijke keuzes voor de gemeente Tilburg kunnen maken.'
Inge Michels, organisatieadviseur bij de gemeente Tilburg

De toegevoegde waarde van TwynstraGudde

TwynstraGudde is een erkende organisatie op het gebied van veranderkunde. Met meer dan 50 jaar veranderhistorie en ruim 300 adviseurs die zich actief bezighouden met interveniëren, heeft TwynstraGudde een schat aan ervaring in huis. Onze adviseurs en transitiemanagers koppelen de veranderkundige theorie aan de praktijk. We bieden concrete tools, werkvormen waaronder spelsimulaties, die de veranderopgaven van uiteenlopende organisaties verder helpen. Daarnaast hebben onze adviseurs een brede ervaring in teamontwikkeling.

Lees ook:

Neem contact op met

Alle mensen

Neem contact op met

Alle mensen

Blijf op de hoogte

Ontvang de nieuwsbrief

Vragen?

Je kunt ons mailen of bellen 033 467 77 77

Impact op morgen.